August Emil Dessen Tobiesen

Faksimile fra Aftenposten 20. mars 1962: Omtale av Tobiesens død.

August Emil Dessen Tobiesen (født i Kristiania 6. februar 1885, død 19. mars 1962) var offiser og embetsmann. Han hadde en omfattende militær karriere bak seg da han i 1947 ble utnevnt til den første sjef for Sivilforsvaret. Han var også aktiv i Norges Røde Kors.

Familie

August Emil Dessen Tobiesen var sønn av brukseier, ingeniør August Emil Tobiesen (1855-1921) og Dagny, født Dessen (1861 -1912), forøvrig blant de første kvinnelige bystyrerepresentantene i Kongsberg. Han ble gift i 1914 med Ingjerd Dorothea Kiønig (1891-1960).

Liv og virke

Tobiesen ble student i 1903, offiser i 1906, og tok eksamen ved Den militære høyskole i 1909. I 1920 tok han generalstabseksamen.

Tobiesen hadde en omfattende militær karriere. Han ble kaptein i 1918, major i 1933, oberstløytnant i 1934, oberst 1938 og generalmajor i 1946, da han ble sjef for den norske militærmisjon i Berlin.

Tobiesen tjenestegjorde i Generalstaben 1910-14, var geodet i Norges Geografiske Oppmåling 1914-17, igjen i Generalstaben 1917-21. Deretter var han stabssjef i 1. divisjon i Halden 1921-28, sjef for 2. divisjonsskole i Oslo 1930-33, avdelingssjef i Generalstaben 1933-38 og sjef for Forsvarsdepartementes avdeling for krigsforsyning i 1938. Han tjenestegjorde dessuten i den franske hær 1928-29.

I 1947 ble Tobiesen utnevnt til Sivilforsvarets første sjef (leder for Sivilforsvarets sentralledelse), som ble opprettet gjennom egen lov dette året, som en fortsettelse av Det sivile luftvern fra 1936 (han hadde for øvrig vært medlem av den departementale komiteen for organiseringen av det sivile luftvern i Norge 1936-37, og for omorganiseringen 1945-46). Tobesen satt i stillingen som sjef for Sivilforsvaret fram til 1956.

Tobesen var ellers sentral i Norges Røde Kors hjelpekorps, som han var sjef for mellom 1932 og 1936. I 1931 ble de første kurs i førstehjelp og syketransport startet på hans initiativ. Fra 1948 til 1950 var han også formann i Oslo Røde Kors.

Ettermæle

 
August Emil Dessen Tobiesen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog i Aftenposten 20. mars 1962 sto det blant annet om Tobiesen:

Som sjef for Sivilforsvaret fra 1947 til 1956 gjorde Tobiesen med sin veldige arbeidskraft en innsats som avtvang den største respekt. Da praktisk talt hele det sivile luftverns organisasjon og anlegg var forfalt, ble det hans oppgave å begynne helt fra nytt av, og da han i tillegg til sin pågangsvilje også hadde evnen til å skape et godt samarbeide med de instanser han fikk med å gjøre, fikk han det helt til å gli, og han kunne forlate stillingen som sivilforsvarssjef i forvissningen om at bedre kunne ingen ha skilt seg fra oppgaven, som krevet alt av sin mann.

August Emil Dessen Tobiesen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Morsnavnet Dessen er ikke benyttet på selve gravminnet.

I 1954 ble han kommandør av St. Olavs Orden for sitt arbeid med oppbyggingen av Sivilforsvaret. Han var ellers blant annet innehaver av Røde Kors hederstegn.

Kilder og referanser