Bibliografi:1814 - Et skjebneår i Norges historie

1814 – Et skjebneår i Norges historie
Tittel 1814 – Et skjebneår i Norges historie
Forfattere Per Odd Wanderås
Tidsskrift Nåkkå tå kvart frå Kvam og Følling
Utgivelsesår 2014
Årgang/hefte 24
Sider 10-41

Fyldig artikkel om året 1814 på nasjonalt plan.