Bibliografi:Akershus fylke

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Akershus fylke · Follo · Romerike
Asker · Aurskog-Høland · Bærum · Eidsvoll · Enebakk · Frogn Oslo byleksikon 1938.JPG
Gjerdrum · Hurdal · Lillestrøm · Lørenskog · Nannestad · Nes · Nesodden · Nittedal
Nordre Follo · Rælingen · Ullensaker · Vestby · Ås
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • 100 års kamp for arbeid og inntekt : HK Oslo - Akershus 1907-2007. Utg. Handel og kontor Oslo - Akershus. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aanesland, Normann og Olaf Holm: Landbrukets betydning for sysselsetting og inntekt i Akershus og Østfold. Utg. UMB/IØR. 2005. Merknad: Rapport (Universitetet for miljø- og biovitenskap. Institutt for økonomi og ressursforvaltning), nr.: Nr 28.
 • Berntsen, Bredo: Naturglede og kamp i hundre år : Naturvernforbundet i Oslo og Akershus 1914-2014. Utg. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Christensen, Arne Lie: Funkis : Funksjonalismen i Oslo og Akershus. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 2007. 111 s. Merknad: Fremtid for fortiden, nr.: 2007 nr 3/4.
 • Christensen, Trygve: Skogfinner og finnskoger : vandringene vestover på 1500- og 1600-tallet - fra Finland til de svenske og norske finnskogene - og videre vestover til store deler av Østlandet, Oslomarka og Finnemarka. Utg. T. Christensen. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Da klokka klang : skoleminner fra Akershus. Red. Arne Lie Christensen og Anne Ragnhild Hoel. Utg. Forbundsmuseet i Akershus. 1989. 128 s. ISBN 8273570029. Digital versjonNettbiblioteket
 • Det nye Norge : arkitektur og byutvikling i Oslo og Akershus 1900-1930. Utg. Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus. 2015. 148 s. Merknad: Fremtid for fortiden, nr.: 3/4-2015.
 • Eggset, Alf: Det eldre Akershus : slik folk levde og bygde. Utg. Universitetsforlaget. 1985. 104 s. ISBN 8200074994 Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Jahnsen, Jahn Børe i Heimen, b. XXIII, s. 173–174.
 • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt : Akershus arbeiderparti 1902-2002. Utg. Akershus arbeiderpartiarti. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flyen, Simen: Fra bondens jord til borgers bord : landbruket i Akershus gjennom 150 år. Utg. Akershus landbruksselskap/Landbruksforlaget. 1992. 248 s. ISBN 8252912672. Digital versjonNettbiblioteket
 • Frøysnes, Åsulv: Høgre utdanning 1970-1994 med vekt på høgskolevirksomheten i Oslo og Akershus. Utg. ABM-media. Oslo. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Grimstad, Sverre: Fra Nordmarka og Alaska. Utg. Dreyers forlag. 2018. 275 s. ISBN 978-82-8265-451-7.
 • Hansen, Svein: Bataljonene Matheson (I/IR4) og Torkildsen (Den lette bataljon) : personer og hendinger i april 1940 . Utg. Nova. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haug, Merete og Siri Lima: Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 1991. 48 s.
 • Ja, vi elsker ting! : en artikkelsamling om gjenstander ved museene i Akershus. Red. Christian Hintze Holm og Kirsten Linde. Utg. Forl. Bonytt. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jensen, Inger: Samordning av museumstjenester : erfaringer fra Akershus fylke. Utg. Norsk museumsutvikling. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kiær, A.Th.: Akershus amt 1814-1914. En oversigt over amtets økonomiske og kulturelle utvikling i hundreaaret 1814-1914. Med enkelte oplysninger fra de senere aar. Utg. efter amtets foranstaltning. 1921. 456 s.
 • Klavestad, Lars Ole: Kirken i landskapet : langs pilegrimsledene gjennom Østfold, Follo og Romerike. Utg. Gyldenstierne forlag. 2019. 590 s. ISBN 9788292159354
 • Lagesen, Ole Christian og Per Østerud: Her står det om livet - og yrkeslivet : høgskolefolk forteller. Utg. Høgskolen i Oslo og Akershus. 274 s. Merknad: HIOA-rapport, nr.: 2013 nr. 5. ISBN 9788293208372
 • Lagesen, Ole Christian og Per Østerud: Historie gjennom historier : høgskolefolk forteller. Utg. Høgskolen i Oslo og Akershus. 2013. 289 s. Merknad: HIOA-rapport, nr.: 2013 nr. 3.
 • Linde, Kirsten og Petter Tønder Jakobsen. Bensinstasjonsboken : perspektiv Akershus. Utg. Museene i Akershus. 2019. 180 s. ISBN 9788273570338
 • Lundberg, Ole: Farfar forteller. Utg. O. Lundberg. -2010.
  • Nr. 1:
  • Nr. 2: Lek og alvor : barndomsminner 1938-1940. 2005?. 208 s. ISBN 8299721504.
  • Nr. 3: Okkupasjonstiden : barndomsminner 1940-1945. Utg. 2010. 222 s. ISBN 9788299721516. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lystad, Johan: Jegerkorpset - Akershus regiment 1995-2002. Utg. Norge. Hæren. Akershus infanteriregiment, 4 Jegerkorpset . 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mosbæk, Eilif: Sagaen om Haldenkanalen : fra spenstig idé til handlekraftig realitet. Utg. Haldenvassdragets kanalselskap. 2010. 38 s.
 • Myhre, Georg Øren: Uthus på museum og bygdetun i Østfold og Akershus : hovedoppgave i byggeteknikk og arkitektur ved Norges landbrukshøgskole våren ... = Farmbuildings at museums and district museums in Østfold and Akershus counties, Norway. Hovedoppgave i Tekniske fag - Norges landbrukshøgskole, 2004.
 • Nedrud, Rune: Regnskapene for Akershus på 1600 tallet. Utg. Slektshistorisk forlag. 2016-
  • Oppland del 1 : Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres, Land, Sikt og sakefall 1612-1695. Utg. 2016. 455 s. ISBN 978-82-93397-05-2
 • Nilsen, Grete Brustad: Kulturminner langs Haldenkanalen. Utg. Fortidsminneforeningen, Østfold. 2017. 333 s. ISBN 978-82-997793-1-9.
 • Norge i 1743 : innberetninger som svar på 43 spørsmål fra Danske Kanselli : 1 : Akershus stift og amt : Østfold, Akershus . Red. Kristin M. Røgeberg. Utg. Solum. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Registrering av eldre hager i Akershus : Asker, Bærum, Ullensaker, Skedsmo, Nes, Aurskog-Høland, Frogn og Ås. Red. Merete haug og Siri Lima. Utg. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. 1991. 48 s.
 • Smalberget, Thorsten: Postbudenes kamp gjennom 120 år : Oslo og Akershus krets av Norsk postforbund 1881 - 2000. Utg. Norsk post- og kommunikasjonsforbund, Oslo og Akershus krets. Oslo. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Harald: Engebret Soot : Grasmo kanalanlegg - Sootkanalen. Utg. Flisby'n forlag. 2014. 212 s. ISBN 9788292841259.
 • Solberg, Sverre: Ravinene : Østlandets jungel. Utg. Isfugl forlag. 2019. 224 s. ISBN 9788230342756.
 • Stor-Oslo heimevernsdistrikt 02 og Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 : 1947-2012 : fra «over alt - alltid» til «verner - vokter - virker». Red. Arne O. Hagtvedt. Utg. Oslo og Akershus HV distrikt 02. 2012. 288 s. ISBN 9788230320594. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svensk angrep - norsk forsvar : Christiania 1716. Ivar Bu ofl. Utg. 2011. 78 s.
 • Ti vinner-kvinner og en taper. En historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus. Red. Mindor Hesthaug. Utg. Akershus kulturvernråd. 2014. 144 s. ISBN 978-82-300-1176-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tysdal, Håkon og Odd Kjell Skjegstad: Det går på skinner : da dampen tok over for gampen. Utg. Flisby'n forl. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ødegaard, Liv Asta: I regn og glede : kronprinsparets fylkesbesøk i Akershus 15. til 17. september 2015. Utg. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver 1907-

 • Aadnekvam, Olav: "Partivalg før partiorganisasjon". En undersøkelse av stortingsvalgene i Akershus amt i 1879 og 1882. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Amdam, Rolv Petter: Den organiserte jordbrukspatriotismen 1769-1790. Ei jordbrukspolitisk reformrørsle? (Sunnmøre/Romsdal, Akershus, Åmot) Oslo 1985 Fag: Historie
 • Andresen, John Martin: Ungdommens transportbruk i Oslo/Akershusområdet. En avhandling om hvordan redusere trafikken i Osloregionen. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Oslo
 • Apesland, Knut Inge: Innføring av ny styrings- og administrasjonsordning på undervisningssektoren i Akershus. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Bjørkmann, Øyvind: Flytting av arbeidsplasser - mobilitet blant arbeidstakere. En studie av to foretaks omlokaliseringer innen Oslo/ Akershus-regionen. Oslo 1983 Fag: Geografi
 • Brunvoll, Nina Mork: Voksenkorarbeid. En presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold, sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991. Universitetet i Oslo 1991. Fag: Musikkvitenskap. Kommune: [Merknad: Østfold: se også Akershus]
 • Christensen, Arne Lie og Lars Emil Hansen: Urbane drømmer : byutvikling i Oslo og Akershus fra 1960 til i dag. Utg. Fortidsminneforeningen. Merknad: Fremtid for fortiden, nr. 2011 nr 2/3.
 • Dyrhaug, Marit Åshill og Myhren, Bengt: Del I: Gårdbrukere og ugraskampen. En undersøkelse om hvordan ugrasbekjempelsen ble drevet av gårdbrukere i Akershus og Østfold, og hvilke kilder de benyttet til informasjon i ugraskampen. Del II: Rådgiving i ugrasbekjempelse. Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse. NLH 1983 Fag: NLH
 • Dyrhaug, Tore: Milorg i D 12 1940-1945. (D 12=Herreder i Akershus og Hedmark.) Oslo 1968 Fag: Historie
 • Erlandsen, Heidi Kristine Syrdahl: Småbarnsforeldres reiser i hverdagen. En studie av transportmiddelbruk på arbeidsreisen til småbarnsforeldre i Oslo og Akershus. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Fuglseth, Kari: Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus. Universitetet i Bergen 1992. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Hordaland]
 • Gløersen, Harald: Stiftamtmann Levetzau og hans stilling til trelasthandlerne og almuen i Akershus stift. Oslo 1930 Fag: Historie
 • Holm, Jon-Harald: Milorg og S.O.E. i D 11 1940-45. (Akershus, Østfold.) Oslo 1977 Fag: Historie
 • Isaksen, Arne: Industrisysselsettingen i Oslo - Akershus 1870-1980: nasjonal konsentrasjon og dekonsentrasjon. Universitetet i Oslo 1982. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Koren, Per: Lokalsamfunnsmiljø og religion. Kirken i Borg bispedømme i romlig perspektiv. Oslo 1977 Fag: Geografi
 • Korneliussen, Georg: Den lokale embetsstand i Akershus len og stiftamt 1645-1700. Oslo 1982 Fag: Historie
 • Larsen, Ingvild Marheim: Opprettelsen av forskningsstiftelsen i Oslo-regionen (FOSFOR). Universitetet i Oslo 1990. Fag: Statsvitenskap. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Lundby, Svein: Framveksten av politiske bygdeforeninger i Akershus 1865-1884. Oslo 1967 Fag: Historie
 • Lystad, Ingrid Lydersen: Administrasjon og finansiering av nye kirkebygg i perioden 1660-1690. Kirkene i Østfold og Akershus fylker. Trondheim 1974 Fag: Historie
 • Løvlien, Astrid: Dødelighetskrisa på 1740-tallet. En sammenligning mellom to norske landsdeler. (Akershus stiftamt og Bergenhus stiftamt) Bergen 1977 Fag: Historie
 • Mer hus enn aker? : urbanisering i Akershus. Red. Kari Amundsen og Camilla H. Maartmann. Utg. Novus. 2019. 237 s. ISBN 9788283900224
 • Nikolaisen, Stine: Opphopning av sosiale problemer? En kvantitativ analyse av boligsegregering og nabolagseffekter på kriminalitet i Akershus. Masteroppgave i sosiologi. Universitetet i Oslo, 2020.
 • Pettersen, Gro-Kristin: Konsesjonsvilkår. En undersøkelse fra fylkene Akershus, Finnmark og Vest-Agder for 1984. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Jordskifte. Kommune: [Merknad: Finnmark: se også Akershus, Vest-Agder: se også Akershus]
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Oslo 1975 Fag: Historie
 • Solberg, Karin: Kulturisme i Akershus fylke i 150 år. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Etnologi. Kommune:
 • Strand, Geir Harald: Metodeforsøk med temakart. Bosettingskart for Oslo og Akershus. Trondheim 1984 Fag: Geografi
 • Svendsen, Martin J.: Fylkespolitikerne og deltagelse i fylkesplanlegging. En casestudie av Akershus fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Syse, Karen Victoria Lykke: Lende og landskap. En analyse av skogens fysiske landskap og landskapspersepsjon i Nordmarka fra 1900 til 1999. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Etnologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo
 • Sæther, Elin: Reorganisering av helse- og sosialtjenesten i Akershus fylkeskommune. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Statsvitenskap. Kommune:
 • Sæther, Per-Arne: Bønders tro på framtida og tilpassing til landbruk i endring. En spørreundersøkelse i Oslo/Akershus og Nord-Trøndelag. Norges landbrukshøgskole 1993. Fag: Landbruksøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo, Nord-Trøndelag: se også Oslo]
 • Sørensen, Ingunn Løvstad: "Hadde vi noen påvirkningsmulighet?" Omorganisering i Oslo & Akershus postregion: konsekvenser, deltakelse, tilknytning. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]
 • Totland, Gisle Rebnord: Landskapet, betrakteren og vegen. Vurderinger av veger og landskap som ressurs for reiseliv i Akershus. Norges landbrukshøgskole 1996. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune:
 • Vittersø, Gunnar: Et landbruk i utvikling. Om rammebetingelser for økologisk landbruk i Østfold og Akershus/Oslo. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Samfunnsgeografi. Kommune: [Merknad: Akershus: se også Østfold, Oslo: se også Østfold]
 • Zakariassen, Bernt: Transportmiddelbruk i Oslo og Akershus. Universitetet i Oslo 1989. Fag: Sosialøkonomi. Kommune: Oslo [Merknad: Akershus: se også Oslo]

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Brev ; kongebrev (59 AUSTLANDET)
Om "onde og usedvanlige orme, hvilke fortærer enge-markene". Et tidsbilde anno 1742 fra Aggershuus stift. Utg. Follo historie- og museumslag. I: Follominne. Årbok. Nr 29 (1991). S. 17-22. Red. Erik Aas jr. Merknad: 2 brev frå biskopen i Akershus, eit svarbrev frå kongen.
 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (184 AKERSHUS)
Amtstings-/fylkestingsforhandlinger. Akershus amt/fylke. 1838-.

Aviser

Eksterne ressurser