Bibliografi:Asbjørn Eidnes

Asbjørn Eidnes. Lokalhistorisk «høvding» i Harstad.
Foto: Harstad Tidende 1983.

Publikasjoner av Asbjørn Eidnes, blant annet i Håløygminne og Årbok for Harstad. Oversikten er ikke komplett.

Bøker og publikasjoner

 • Jardar Lunde 1909-1990 - ein nordnorsk kunstnarprofil. 2004.
 • Sagt og skrive gjennom mange år. 2001.
 • Nordnorsk byhistorie: særtrykk av «Håløygminne». 2000.
 • Folkeminne og tradisjon i nord: Hålogaland historielag. 2000.
 • Byutvikling og bymiljø i Nord-Norge: særprent av «Håløygminne» Hålogaland historielag, 1999
 • Marknadene i Nord- Norge: særprent av «Håløygminne», hefte 4/1990.
 • Svein Eriksson: dekan i Trondheim og sokneprest på Trondenes 1427-1480.
 • Byggeskikk i Harstad. Harstad Historielag, 1997. ISBN 82-994286-0-2
 • Nord-Hålogaland stiftsgård på Trondenes 1972-1997. Hålogaland historielag, 1997.
 • Harstad 75 år. 1977.
 • Samiske draktskikkar og dei nordnorske bygdebunadene: særprent av «Håløygminne» 1975
 • Nord-Norge i manns minne: daglegliv ved hundreårsskiftet. 1973.
 • Teigblanding og hopehav i gardsdrifta: mellom Lyngen og Namdalen. Hålogaland Historielag, 1996.
 • Trondeneshalvøya i historia. Hålogaland Historielag , 1995.ISBN 82-992975-2-4
 • Trondenes kjerke: «Den kircke har noget at sige». Hålogaland historielag, 1993
 • Folkeviser, viser, barnesullar, rim og regler frå Nord-Norge. Særprent av «Håløygminne». 1978.
 • Nordnorske segner: særprent av «Håløygminne», hefte 4/1980.
 • Asbjørn Selsbane. Hålogaland historielag, 1998. ISBN 82-994286-0-2

Artikler i Årbok for Harstad

Artiklene er lagt inn på formen Tittel, år, sidetall.

1987-1989
 • Har kommunen noko fortid? 1987 3
 • Harstad-songar. 1987 25
 • Den eldste (?) Harstad-historia. 1987 29
 • Omkring storsildperioden i Nord-Norge 1861-74. 1988 2
 • Om isskjering og produksjon av naturis ... 1988 11
 • Fotoglimt fra nære fortid 1988 16
 • Harstad Reberbane. 1988 17
 • Minne frå krigsåra 1940-45. 1988 20
 • Kunstsamlinger i Harstad. 1988 22
 • Vi blar i bygdeboka. 1988 24
 • Rapport fra yttersida 1988 28
 • Privilegerte handelsstader og gjestgiveri i gamle Trondenes. 1989 2
 • Fotoreportasje (Fargefoto). 1989 20
 • Evakueringsleiren på Trondenes 1945-51. 1989 23
 • «Trondenes fort» 1940. 1989 38
 • Asbjørn Selsbanes gravhaug. 1989 38
1990-1999
 • Marked i Harstad. 1990 2
 • Det var eingong … 1990 11
 • Litt om Ragnvald Sørensen. 1990 15
 • Då ungdommen ville restaurere Trondenes Kjerke (1908-17). 1990 15
 • Budstikka. 1990 19
 • Fotoreportasje: Brudepar frå 1910 til 1990. 1990 20
 • Trondenes Seminarium. 1990 30
 • Omkring før og no. 1991 2
 • Ei segn om Ervik-futen. 1991 11
 • Sørlandsidyll i Vika m.m. 1991 17
 • Litterær kavalkade. Sagt og skrive om Harstad og Trondenes. 1991 22
 • Kvinner 1024 og 1962. 1991 24
 • Alvor og skjemt i forsvarshistoria. 1993 10
 • «Førstemann om bord». 1993 18
 • Stilglimt frå lokalmiljøet. Byggeskikk i Harstad. 1993 20
 • Ved sokkelens fot: Rikard Kaarbø. 1994 10
 • Ved sokkelens fot: Carl Gustav Fleischer. 1994 13
 • På leiting etter teigblanding og fellesskap i gardsdrifta … 1994 14
 • Rognetre om hausten. 1994 17
 • Fotoreportasje frå Lundenesdagen 1994. 1994 20
 • Glimt frå tre speiderleirar. 1994 24
 • Frå St. Olavs gate til Torvhågveien. Omkring gatenamna … 1994 25
 • Lyspunkt i en konsentrasjonsleir. 1995 29
 • Dette hendte også i 1945. 1995 49
 • Sist ankomne forteller. 1995 28
 • Vi blar i bygdeboka. 1995 66
 • Omkring kjerkestuene på Trondenes. 1995 67
 • Då byen var ung - Regine Normann. 1995 69
 • Omkring Christian Normann sine almanakknotater frå … 1996 27
 • 17. mai 1942 på Trondenes. 1996 38
 • Nokre opplysningar om kjerkeklokkene på Trondenes og om ... 1996 39
 • Om lokalhistorie, historielag og røtter. 1997 2
 • Fotoglimt fra «Yttergryta». 1997 24
 • «Yttergryta» - Dale, Alvestad og Grøta. 1997 26
 • Harstad Historielags Rolløya-tur. Fotoreportasje. 1997 28
 • Snøvinteren 1997 - sommer/høst. Fotoreportasje. 1997 29
 • Om stabbur i Harstad. 1997 37
 • Vi blar i bygdeboka. 1997 38
 • Skolar som kom og gjekk - og skolar som ikkje kom til Trondenes. 1998 2
 • Da Margarethe kjøpte piano 1998 21
 • Omkring to Harstad-besøk - i 1886 og 1902. 1998 22
 • Slik var det før - f.eks på Grøtavær. 1998 28
 • Då biskopane kom til Trondenes. 1999 7
 • Omkring byvåpen for Harstad. 1999 28
 • Trondarnes Folkehøgskole og «gammelprosten». 1999 33
 • Folkeuniversitetet i Harstad 40 år. 1999 44
2000-2004
 • Trondenes kjerkestad i 1000 år. 2000 17
 • Fargefotosider. 2000 29
 • A propos språkstriden 2000 34
 • Bumerke og steinhoggarmerke på Trondenes. 2000 46
 • «Trondenes-seminarister». 2001 14
 • Det gror og veks ute på Trondenes 2001 16
 • Også mitt fjell. 2002 33
 • Omkring skolegang i Harstad krigsåra 1940-45. 2002 34
 • Byhistoria til debatt, før ho blei skriven. 2003 16
 • Å leike med båtar. 2003 44
 • Om ein annan gammel bil. 2003 53
 • Fleire skibakkar på nordsida av byen. 2003 57
 • Før byen blei by. 2003 59
 • Mannen bak «Trondenes bygdebok»: Trygve Lysaker. 2004 4
 • Karel Capek på tur langs Nord-Norge i 1936. 2004 24
 • Aksen Trondenes-Avaldsnes. 2004 28
 • Harstad Historielag på Senja-tur 2004. 2004 33
 • Trondarnes Ungdomslag. 2004 37
 • Eit 60-årsminne, nov. 1944- nov. 2004. 2004 44
 • Viktige hendingar i Harstad frå 1890-åra til 2004. 2004 48
 • Eit dystert 80-årsminne - med lykkeleg slutt i Harstad. 2004 51
 • 1905 - Norge blir sjølvstendig. 2004 56
2005-2010
 • Rikard Kaarbø sine dagbøker 1876-1900. 2005 16
 • Lokalhistorisk verksemd i Harstadområdet. 2005 33
 • Ester Kristiansen - sydame på Seljestad. 2005 45
 • Frå galt til verre - når kunnskapane svikter. 2005 56
 • Trondarnes - eit namn i historia. 2006 2
 • Presteliv på Trondenes 1874-1882. 2006 12
 • Hans Eidnes i kvardag og arbeid. 2006 17
 • Fargefoto. Lerketre og bankbygning. 2006 29
 • Harstad historielags hausttur 2006. 2006 30
 • Frå Harstadbotn 1946 og 2006. 2006 31
 • Om dåp i Laugen og solur i sakristiet på Trondenes. 2007 2
 • Kongebesøk og kaikrangel. 2007 12
 • Fleire fangar frå Harstad. 2007 35
 • Om friidrett i Harstad. 2007 48
 • Harstad Historielag ser tilbake på aktivitetar i 20-21 år. 2007 54
 • Haustturen til historielaget 2007. 2007 56
 • Foto på forside: «Skarven» laga av kunstsmed Hans Gjertsen frå Sund i Lofoten... 2008
 • «Begrepsforvirring» omkring Trondenes kjerke. 2008 3
 • Glimt frå Finnmarkskontoret i Harstad 1945 - 49. 2008 27
 • Foto-presentasjon av alle skolane i Harstad kommune. 2008 33
 • Foto på siste omslagsside: Og så var Bjelland-fabrikken i Harstad ute av historia. 2008


Artikkelsamarbeider

 • Eidnes og Brox: Leonhard Nilsen. 1990 33
 • Eidnes og Bjørkenes: Plukk fra Trondenes kirkebok (og Trondenes bygdebok). 1991 35
 • Eidnes og Reiersen: Langvassbu - ei hytte med historie. 1994 35
 • Eidnes og Orvil: «Det stod en benk». 2003 29