Bibliografi:Det blodigste slag under Englandskrigen 1807-1814 sto ved Lyngør

Det blodigste slag under Englandskrigen 1807-1814 sto ved Lyngør
Tittel Det blodigste slag under Englandskrigen 1807-1814 sto ved Lyngør
Forfattere Olaf R. Walle
Tidsskrift Den gang – på våre kanter
Utgivelsesår 2012
Årgang/hefte 32
Sider 6-14

Krigshistorisk artikkel som tar for seg årene før 1814. Den beskriver dramatisk hendelser som satte dype spor i lokalsamfunnet og påvirket holdningene i 1814.