Bibliografi:Fra 1814 til 1837


Fra 1814 til 1837
Tittel på kapittel Fra 1814 til 1837
Forfatter av kapittel Kåre Rudjord
Forfatter redaktør av bok Kåre Rudjord
Sider for kapittel 534-538
Del av (boktittel) Bygdehistorie. Fra istid til 1800-tallet
Utgivelsesår 1992
Inngår i (serie/flerbindsverk) Listaboka
Bind nummer 3

Kapitlet reflekterer over om folk på Lista var opptatt av storpolitikken i 1814, om hvilken kunnskap de kan ha hatt om hendingene på Eidsvoll og om hva de må ha tenkt om bruddet med Danmark.