Bibliografi:Krigen fra 1807-14


Krigen fra 1807-14 og Opprørsplaner i Hallingdalen (to kapitler)
Tittel på kapittel Krigen fra 1807-14 og Opprørsplaner i Hallingdalen (to kapitler)
Forfatter av kapittel Tollef Gautesen Myhre
Forfatter redaktør av bok Tollef Gautesen Myhre
Sider for kapittel 175-176 og 176-178
Del av (boktittel) Uten tittel
Utgivelsesår 1928
Inngår i (serie/flerbindsverk) Hallingdalens historie
Bind nummer 1

Det første kapitlet har minnestoff etter en soldat fra Gol. Temaet i det andre kapitlet er misnøyen med at stortingsmenn bevilget seg rause lønninger som påførte folket store utgifter. Hallingdølene ønsket i 1817 og 1818 å gjeninnføre den gamle regjeringsform med kongen og hans rådgivere som utøvende myndighet.