Bibliografi:Redusert hestetall ved skysstasjonen i Hokksund 1867 (Eikerminne 2007)

Redusert hestetall ved skysstasjonen i Hokksund 1867 er en avskrift av et dokument fra arkivet etter Amtmannen i Buskerud[1]

Avskriften er gjort av Eiker gotisk gruppe og trykt i Eikerminne 2007. Den er også publisert i kjeldearkivet på lokalhistoriewiki: Brev fra Egers Formandskab til Amtmanden med ansøkning om redusert hestetall ved skysstasjonen i Hokksund.

Referanser