Forskjell mellom versjoner av «Bibliografi:Senja kommune»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(-)
(-)
Linje 12: Linje 12:
  
 
*Eriksen, Hans Kr.: ''På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja''. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 
*Eriksen, Hans Kr.: ''På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja''. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 +
 +
*Gulbrandsen, Gudmund: En grenseoppgang for snart 200 år siden : rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. Utg. G. Gulbrandsen. 1997. 36 s.
  
 
*Hansen, Leif-Harry: ''Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie'', Tromsø 1996
 
*Hansen, Leif-Harry: ''Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie'', Tromsø 1996
  
 
*Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: ''Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag''. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014102848138}}
 
*Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: ''Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag''. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014102848138}}
 +
 +
*''Norges Indskrifter med de yngre Runer : Runerne paa en sølvring fra Senjen''. Red. Sophus Bugge ofl. Utg. Dybwad. 1906. 20 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018030107502}}
  
 
*Nymo, Steinar: ''Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet''. Utg. Kolofon forl. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907.  
 
*Nymo, Steinar: ''Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet''. Utg. Kolofon forl. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907.  

Revisjonen fra 19. nov. 2019 kl. 12:23

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Troms fylke · Senja
Balsfjord · Bardu · Berg · Dyrøy· Gratangen· Harstad · Ibestad · Karlsøy Oslo byleksikon 1938.JPG
Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lenvik · Lyngen · Målselv · Nordreisa · Salangen
Skjervøy · Skånland · Astafjord · Storfjord · Sørreisa · Torsken · Tranøy · Tromsø
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Andreassen, Gjermund: Livet og musikken i fristaten Senja. "Vangsvik-prosjektet, delrapport 3." Hovedoppgave. Trondheim 1983 Fag: Musikk
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Hans Kr.: På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 • Gulbrandsen, Gudmund: En grenseoppgang for snart 200 år siden : rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. Utg. G. Gulbrandsen. 1997. 36 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norges Indskrifter med de yngre Runer : Runerne paa en sølvring fra Senjen. Red. Sophus Bugge ofl. Utg. Dybwad. 1906. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nymo, Steinar: Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet. Utg. Kolofon forl. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907.
 • Ringdal, Jo: Ei hjemmestrikka strømpe : om et forlis på norskekysten og det som hendte etterpå. Utg. Kulturhistorisk forlag. 2001. 64 a. ISBN 8292069127. Merknad: Oppsynsskipet Moldes forlis utenfor Vest-Senja i 1946. Digital versjonNettbiblioteket
 • Salomon, Robert: Ytre Senja. En sosiologisk undersøkelse. Hovedoppgave. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
 • Stangnes, Helge: Kultur, næringsliv og historie i stadnamn frå Sør-Senja. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Nordisk.
 • Storm, Dikka: Kystsamisk bosetning i Sør-Troms. Etableringen av en markebygd og ressursutnyttingen i området. En undersøkelse i Gressmyrskogen på Senja. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Senja
 • Trælvik, Ronny: Senjafisket. Utg. Trælvik-media, 2006. 174 s. ISBN 978-82-997415-0-7
 • Trælvik, Ronny: Senjafolk. Utg. Trælvik-media, 2007. 175 s. ISBN 978-82-997415-2-1
 • Wendelborg, Ottar: Ytre-Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte på en løsning av trålerproblemet der oppe. Oslo 1947 Fag: Geografi

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (2380 SENJA)
Den lange ensomheten. Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920-21. Utg. Sør-Senja bygde- og historielag, Sør-Senja bygdemuseum. I: Årbok for Senja. Årsskrift for lokal historie, litteratur samfunn. Nr 13/14 (1984-85). S. 33-111. Red. Gudleiv Solbø.