Forskjell mellom versjoner av «Bibliografi:Senja kommune»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(flyttet tranøy til senja-bibl.)
(18 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 2: Linje 2:
 
{{innhold høyre}}
 
{{innhold høyre}}
  
== [[Norsk lokalhistorisk litteratur 1900-]] ==
+
== Lokalhistorisk litteratur fra Senja ==
  
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforl. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. {{bokhylla|NBN:no-nb_digibok_2008052300018}}
+
*Andreassen, Gjermund: ''Livet og musikken i fristaten Senja. "Vangsvik-prosjektet, delrapport 3."'' Hovedoppgave. Trondheim 1983 Fag: Musikk
  
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja II''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. {{bokhylla|NBN:no-nb_digibok_2008120904145}}
+
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja :  segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008052300018}}.
 +
**Melding: Bratrein, Håvard Dahl i ''Heimen'', b. XV, s. 507–508.
 +
 
 +
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja II''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008120904145}}
  
 
*Eriksen, Hans Kr.: ''På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja''. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 
*Eriksen, Hans Kr.: ''På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja''. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 +
 +
*Gulbrandsen, Gudmund: En grenseoppgang for snart 200 år siden : rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. Utg. G. Gulbrandsen. 1997. 36 s.
  
 
*Hansen, Leif-Harry: ''Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie'', Tromsø 1996
 
*Hansen, Leif-Harry: ''Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie'', Tromsø 1996
  
*Nymo, Steinar: ''Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet''. Utg. Kolofon forl. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907.  
+
*Hongset, Ole: ''Endringene i sorenskriver Thomæsøns inntektsgrunnlag''. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2007.
 +
 
 +
*Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: ''Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag''. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014102848138}}
  
*Pedersen, Aage (red.) ofl.: ''Samer i Senja. Fra gammel og ny tid''. Utg. [[Senja og omegn sameforening]], 1994. 165 s. ISBN 82-7380-171-3. {{bokhylla|NBN:no-nb_digibok_2014052308061}}
+
*Kristiansen, Roger og Eirik Nilssen: ''Mat fra Senja''. Utg. Senjakokken AS. 2011. 231 s. ISBN 9788299884204. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014110607553}}
 +
 
 +
*''Norges Indskrifter med de yngre Runer : Runerne paa en sølvring fra Senjen''. Red. Sophus Bugge ofl. Utg. Dybwad. 1906. 20 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018030107502}}
 +
 
 +
*Nymo, Steinar: ''Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet''. Utg. Kolofon forlag. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018041648151}}
 +
 
 +
*Pedersen, Aage (red.) ofl.: ''Samer i Senja. Fra gammel og ny tid''. Utg. [[Senja og omegn sameforening]], 1994. 165 s. ISBN 82-7380-171-3. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014052308061}}
 +
 
 +
*Ringdal, Jo: ''Ei hjemmestrikka strømpe : om et forlis på norskekysten og det som hendte etterpå''. Utg. Kulturhistorisk forlag. 2001. 64 a. ISBN 8292069127. Merknad: Oppsynsskipet Moldes forlis utenfor Vest-Senja i 1946. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008111700112}}
 +
 
 +
*Salomon, Robert: ''Ytre Senja. En sosiologisk undersøkelse''. Hovedoppgave. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
 +
 
 +
*''Samer i Senja : fra gammel og ny tid''. Red. Hans Kr. Eriksen ofl. 1994. 165 s. ISBN 8273801713.  {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014052308061}}
 +
 
 +
*''Senja : kulturminner og museer''. Utg. [[Sør-Senja bygdemuseum]]. 1991. 31 s. ISBN  8273801594. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012072508137}}
 +
 
 +
*Simonsen, Povl: ''Middelalderarkeologi mellom Salten og Senja''. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2002. 55 s. ISBN 8271420399. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010010500053}}
 +
 
 +
*Sjølie, Randi: ''Byggeskikk i Lule, Pite og deler av nordsamisk område : verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger : rapport 2 fra feltarbeid 2001''. Utg. Sametinget. 2001. 54 s.
 +
 
 +
*Stangnes, Helge: ''Kultur, næringsliv og historie i stadnamn frå Sør-Senja''. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Nordisk.
 +
 
 +
*Storm, Dikka: ''Kystsamisk bosetning i Sør-Troms. Etableringen av en markebygd og ressursutnyttingen i området. En undersøkelse i Gressmyrskogen på Senja''. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Senja
 +
 
 +
*Trælvik, Ronny: ''Senja i ord og bilder''. Utg. Bok i nord. 2017. 171 s. ISBN 978-82-93393-14-6.
  
 
*Trælvik, Ronny: ''Senjafisket''. Utg. Trælvik-media, 2006. 174 s. ISBN 978-82-997415-0-7
 
*Trælvik, Ronny: ''Senjafisket''. Utg. Trælvik-media, 2006. 174 s. ISBN 978-82-997415-0-7
  
*Trælvik, Ronny: ''Senjafolk''. Utg. Trælvik-media, 2007. 175 s. ISBN 978-82-997415-2-1
+
*Trælvik, Ronny: ''Senjafolk''. Utg. Trælvik-media, 2007. 175 s. ISBN 978-82-997415-2-1. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012070406050}}
 +
 
 +
*Wendelborg, Ottar: ''Ytre-Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte på en løsning av trålerproblemet der oppe''. Oslo 1947 Fag: Geografi
 +
 
 +
*''[[Årbok for Senja]]. Årsskrift for lokal historie, litteratur og kultur''. Utg. [[Senja historielag]]. 1972-. ISSN 0801-4361. {{tidsskrift-nb|%C3%85rbok%20for%20Senja}}
 +
 
 +
== Lokalhistorisk litteratur fra Berg på Senja==
 +
*Andreassen, Olav: ''Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom 1000 år''. Utg. O.A., 2006. 346 s.
 +
 
 +
*''Berg og Torsken bygdebok''. Utg. [[Berg kommune|Berg]] og [[Torsken kommune|Torsken]] kommuner, 1959–2011. 3 b.
 +
**B.1: Brox, Arthur: ''Gardshistoria''. 1959. 576 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012021508134}}
 +
**Melding: Lysaker, Trygve i ''Heimen'', b. XII, s. 132–134.
 +
**B.2: Brox, Arthur: ''Bygdehistoria''. 1965. 484 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016110148112}}
 +
**Melding: Vollan, Odd i ''Heimen'', b. XIV, s. 78–81.
 +
**B.3: Enoksen, Ivar: ''Ytterst i vest''. 2011. 472 s. ISBN 978-82-303-1803-4.
 +
 
 +
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja :  segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008052300018}}.
 +
**Melding: Bratrein, Håvard Dahl i ''Heimen'', b. XV, s. 507–508.
 +
 
 +
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja II''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforlaget. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008120904145}}
 +
 
 +
*Brox, Arthur: ''Moursundfolket i Berg og Torsken. Ætta og miljøet''. 31 s. Merknad: Særprent av ''Håløygminne'' 1955.
 +
 
 +
*Larsen, Birgit: ''Giftermål og hushold i Berg og Torsken 1800-1900 : hvilke faktorer påvirket giftermålsalderen, og var det et nordvesteuropeisk husholdsformasjonssystem i området?'' Tromsø 1999. Fag: Historie
 +
 
 +
*Lund, Niels Windfeld: ''Bibliotek på Ydre Senja 1838-2003 : et streiftog gennem Berg og Torsken kommuners bibliotekshistorie''. Utg. Bibliotek i Berg og Torsken i 165. 2003. 20 s. ISBN 8230300909. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013090227013}}
 +
 
 +
*''Skaland grafitverks arbeiderforening, avd. 206 : 50 år 1933-1983''. Utg. [[Skaland grafitverks arbeiderforening, avd. 206]]. 1983. 28 s.
 +
 
 +
*Skogland, Tor: ''Fotominner fra Berg''. Utg. Berg kommune, 1993. 95 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017072107007}}
 +
 
 +
*Svestad, Asgeir: ''I fangstfolk og fiskeres fotefar : Mefjordvær''. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 35 s. ISBN 8278190089. Merknad: Serie: ''Fotefar mot nord''. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017032248147}}
 +
 
 +
== Lokalhistorisk litteratur fra Lenvik==
 +
 
 +
*Aanesland, Normann: ''Fiskerinæringen og bosettingen i Karlsøy, Lenvik og Sande : en sammenfattende rapport fra en analyse av næringslivet i de tre kommunene utført ved hjelp av kryssløps- og lineære programmeringsmodeller''. Utg. Norges landbrukshøgskole, Inst.for landbruksøkonomi. 1982. 30 s. Merknad: Serie: Memorandum / Norsk landbrukshøgskole. Institutt for landbruksøkonomi. ; 99. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015062208188}}
 +
 
 +
*Bjørdalsbakke, Ivar: ''Heimly ungdomsskole : 25 år : 1916-1941''. Utg. Peder Norbye. 1941. 40 s.
 +
 
 +
*''Botnhamn sveis AS og verkstedhistorien i Botnhamn : Botnhamn sveis AS 25 år''. Red. Aid Renland ofl. Utg. [[Botnham sveis]]. 2015. 16 s.
 +
 
 +
*Brox, hans S. og Jan A. Brox: ''I synsranda : fortellinger og bilder fra området som utgjorde Hillesøy kommune''. Utg. [[Hillesøyforeninga]]. 2013. 193 s. ISBN 9788299764124.
 +
 
 +
*Brox, Hans S. og Gunder Gabrielsen: ''Erindring : fortellinger fra området som utgjør Hillesøy kommune''. Utg. [[Hillesøyforeninga]]. 2009. 192 s. ISBN 9788299764117. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013072506059}}
 +
 
 +
*Byberg, Åse: ''Bygdeutvikling i Lenvik : utprøving og evaluering av forhold som fremmer bygdeutvikling''. Utg. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. 1997. 57 s. ISBN 8270772631. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2009080600051}}
 +
 
 +
*''"-den nordligste paa hele jorden" : streiftog gjennom 100 år med landbruksskole på Gibostad''. Red. David Wulff Sæther ofl. Utg. [[Senja videregående skole]]. 2014. 128 s. ISBN  9788299394017. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018040648009}}
 +
 
 +
*''Det var en gang - : fotografier fra Lenvik : 1''. Red. Kåre Rauø ofl. Utg. [[Lenvik bygdemuseum]]. 1986. 143 s. ISBN 8290669011. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016020907529}}
 +
 
 +
*Enoksen, Inger: ''Rossfjordbygda i gamle dager''Utg. 1989. 60 s. Rev. oppl. 2001. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017022048621}}
 +
 
 +
*Evensen, Gunn: ''Skolemål i Lenvik 1930-64. Fremgang og tilbakegang for nynorsk skolemål''. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Nordisk. Kommune: Lenvik
 +
 
 +
*''Finnsnes idrettslag gjennom 75 år''. Red. Tor-Hallvard Jørgensen og Jan Eirik Henriksen. Utg. [[Finnsnes idrettslag]]. 1997. 177 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2009031204086}}
 +
 
 +
*''Finnsnes korforening 50 år : (1954-2004)''. Red. Bodil Hansen og Sonny Hansen. Utg. [[Finnsnes korforening]]. 2004. 40 s.
 +
 
 +
*''A/L Fiskernes redskapsfabrikk 25 år : 1950-1975''. Utg. [[Fiskernes redskapsfabrikk]]. 1975. 20 s.
 +
 
 +
*Fryberg, Ivar: ''No ligg heimplassen øde : Øyfjordvær, et fraflyttet utvær''. Utg. I. Fryberg. 1980. 200 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018071348048}}
 +
 
 +
*Hansen, Leif-Harry: ''Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie''. Utg. 1996.
 +
 
 +
*Hanssen, Arvid: ''Lenvik hovedkirke 100 år''. Utg. 1979. 96 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017101948167}}
 +
 
 +
*''Heimly ungdomsskole : 1916-1966''. Red. Sverre Mortensen ofl. Utg. [[Heimly ungdomsskole]]. 1966. 48 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016061008174}}
 +
 
 +
*Henriksen, Borgny: ''Min barndoms Strand''. Utg. Palatia forlag. 2010. 98 s. ISBN 9788299694674. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013080605041}}
 +
 
 +
*Holmgaard, Sanne Bech og Monica Kristiansen: ''Identifisering av potensialområder for funn av kvenske/norsk-finske bygninger : Lenvik og Målselv kommuner''. Utg. NIKU. 2018. 46 s. ISBN 978-82-8101-238-7. Merknad: Serie: NIKU rapport ; 94. 
 +
 
 +
*''[[Husøy-årboka]]''. Utg. [[Husøy idrettslag]], 2000-. ISSN 0803-1010
 +
 
 +
*Håberg, Jarle: ''En analyse av primærnæringenes betydning for sysselsetting og økonomi i Lenvik kommune''. Hovedoppgave. NLH 1980 Fag: NLH
 +
 
 +
*Johannessen, Odd Harald: ''Maursundgodset 1806-1858 : brukere, husmenn og inderster''. Utg. [[Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø]]. 2015. 2. utg. 186 s.  ISBN 978-82-92861-08-0.
 +
 
 +
*Johnsen, Jan Erik: ''Lenvik kommune 1905-1928. Økonomi og kommunal aktivitet''. Hovedoppgave. Tromsø 1981 Fag: Historie
 +
 
 +
*Johnsen, Julie Nymo og Aage Irgens: ''Gibostad musikkforening 100 år : -en gang, et sted''. Utg. [[Gibostad musikkforening]]. 2002. 125 s. ISBN 8299661900. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012101208133}}
 +
 
 +
*Jørgensen, Helle: ''Norske kvinner og tyske soldater. En undersøkelse av kvinner fra Alta, Tromsø og Lenvik somvar sammen med tyske soldater under Andre verdenskrig''. Tromsø 2006. Fag: Historie [http://www.ub.uit.no/munin/handle/10037/339 Nettdokument]
 +
 
 +
*Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: ''Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag''. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014102848138}}
 +
 
 +
*''Kirkebok for Lenvik 1753-1783''. Red. Dag Larssen og Kåre Rauø. Utg. [[Lenvik bygdemuseum]]. 1989. 226 s. ISBN 8290669135. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015041608067}}
 +
 
 +
*Kjellstad, Tone: ''Til erindring : ei vandring på Laukhella fra Islandsbotn til Olsborg''. Utg. T. Kjellstad. 2010? 282 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018082748049}}
 +
 
 +
*Kolbeinsen, Kjell-Arne: ''Lenvik 1870-1904. Kommunale organer og kommunal aktivitet''. Hovedoppgave. Tromsø 1975 Fag: Historie
 +
 
 +
*Kristiansen, Remy og Jann-Oskar Granheim: ''Av dei som var med og skipa laget møtte- : glimt fra historia om Lenvik lærerlag gjennom 100 år''. Utg. Utdanningsforbundet i Lenvik. 2006. 127 s. ISBN 8230306486. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011061008105}}
 +
 
 +
*''Kulturbilder fra gamle Hillesøy''. Utg. [[Lenvik kommune]] og [[Tromsø kommune]]. 1988. ISBN 82-90669-04-6
 +
::Bind 1. Carl Bertheussen: ''Bygdehistoria''. 448 s. ISBN 82-90669-05-4. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017022048621}}
 +
::Bind 2. Jens Solvang: ''Gårdshistoria''. 266 s. ISBN 82-90669-06-2. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017010448072}}
 +
 
 +
*Lunde, Magnhild: ''Historiske hager i Troms. En analyse over registrerte hager i Lenvik og Tromsø kommune med restaureringsplan for prestegårdshagen ved Lenvik bygdemuseum''. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Lenvik [Merknad: Romsø: se også Lenvik]
 +
 
 +
*Løvstad, Kato og Borgny Henriksen: ''Stønnesbotn : lokalhistorie''. Utg. Palatia forlag. 2013. 24 s. ISBN 9788293219026. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016012008122}}
 +
 
 +
*Mathiassen, Oddmar: ''Silsand barneskole 40 år : 1957-1997 : litt av hvert - før og nå - Silsand skolekrets''. Utg. [[Silsand barneskole]]. 1997. 77 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011081108080}}
 +
 
 +
*Melangen, Knut og Martin Ness: ''Lenvik arbeiderparti 100 år : festskriv''. Utg. [[Lenvik arbeiderparti]]. 2003. 12 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015072108182}}
 +
 
 +
*Nicolaissen, O.: ''Kirker i Nord-Norge : 41(1918)nr. 3 : VII. Øksnes kirke : VIII. Langenes kirke : IX. Lenvik Kirke : X. Rosfjord kirke : XI. Hillesøy kirke''. Utg. Tromsø museum. 1920. 46 s. Merknad: Feil volumangivelse på tittelbl.: 44(1918) nr 3. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011042706016}}
 +
 
 +
*Pedersen, Alfon: ''Slektsbok og opptegnelse av bosetning i nordre Hillesøy og andre steder med tilknytning til slekten''. Utg. A. Pedersen. 1974?. 51 bl.
 +
 
 +
*Pettersen, Knut og Mathilde Karlsen: ''Husøydagene i 5 år : et jubileumsskrift om Husøydagene gjennom 5 suksessrike år''. Utg. [[Husøy grendeutvalg]]. 1995. 47 s.  {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017051048033}}
 +
 
 +
*''Personalhistorisk kildesamling for Lenvik 1626-1838''. Utg. [[Lenvik bygdemuseum]]. 1993.
 +
**B.1: Utg. 1993. 269 s.
 +
**B.2: Utg. 1993. 296 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2016121348110}}
 +
 
 +
*Qvigstad, Just: ''Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten''. Utg. Skániid girjie. 2004. 366 s.  ISBN 8291973040. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011100608034}}
 +
 
 +
*Rasmussen, Harald: ''Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik''. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 +
 
 +
*Rauø, Kåre: ''Folk langs ein fjord : Øyfjord i Senja''. Utg. Troms fylkeskommune, Kulturetaten. 1996. 27 s. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011012608076}}
 +
 
 +
*Rauø, Kåre og Dag A. Larsen: ''"Hva lenvikværinger gjorde" : tingbøker for Lenvik år 1723-1800 : 1 : 1723-1760''. Utg. [[Lenvik bygdemuseum]]. 1990. 274 s. ISBN 8290669119. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2010100620011}}
 +
 
 +
*Stenvold, Dagfinn: ''Troms offentlege landsgymnas : frå Troms og Finnmark offentlege landsgymnas til Finnfjordbotn vidaregåande skole''. Utg. [[Finnfjordbotn vidaregåande skole]]. 1996. 175 s. ISBN 8299394007. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008061704058}}
 +
 
 +
*Storm, Dikka: ''Gressmyrskogen - en bygd på Senja : bosetningsmønsteret i markebygdene 1700-1900''. Utg. Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier. 2008. 140 s. Merknad: Bearbeidet og nedkortet utgave av forfatterens hovedoppgave i geografi - Universitetet i Bergen, 1990.
 +
 
 +
*''A/S Troms innland rutebil, Finnsnes, gjennom 30 år : 1919-1949''. Utg. [[Troms innland rutebil]]. 1949. 64 s.
 +
 
 +
*Trælvik, Ronny: ''25 år i brun tjeneste''. Utg. Otto's (pub). 2014. 180 s. ISBN 978-82-303-2686-2. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018021248117}}
 +
 
 +
*Vevik, Bjarnhild M.: ''Hildring : fortellinger fra området som utgjorde Hillesøy kommune''. Utg. [[Hillesøyforeninga]]. 2007. 192 s. ISBN 9788299764100. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2018041748285}}
 +
 
 +
*Vorren, Karl-Dag: ''Høvdingjahusar''. Utg. Universitetet i Tromsø, Institutt for museumsvirksomhet. 1988. 130 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014103008023}}
  
*''[[Årbok for Senja]]. Årsskrift for lokal historie, litteratur og kultur''. Utg. [[Senja historielag]]. 1972-. ISSN 0801-4361
+
*''[[Årbok for Lenvik]]''. Utg. [[Lenvik historielag]], 2001-. ISSN 1502-9670. {{tidsskrift-nb|Årbok%20for%20Lenvik}}
  
 +
== Lokalhistorisk litteratur fra Torsken==
  
== [[Bygdebøker under arbeid]] ==
+
*Andreassen, Olav S.: ''Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom tusen år''. Utg. O.S. Andreassen. 2006. 346 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011080306017}}
  
 +
*''Berg og Torsken bygdebok''. Utg. [[Berg kommune|Berg]] og [[Torsken kommune|Torsken]] kommuner, 1959-2011. 3 b.
 +
**B.1: Brox, Arthur: ''Gardshistoria''. 1959. 576 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012021508134}}
 +
**Melding: Lysaker, Trygve i ''Heimen'', b.  XII, s. 132–134.
 +
**B.2: Brox, Arthur: ''Bygdehistoria''. 1965. 484 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2017072107007}}
 +
**B.3: Enoksen, Ivar: ''Ytterst i vest''. 2011. 472 s. ISBN 978-82-303-1803-4.
  
 +
*Borch, Even: ''Torsken kirke 200 år : 1784-1984''. Utg. 1984?. 18 s.
  
== [[Hovedoppgaver 1907-]] ==
+
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja :  segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008052300018}}.
*Andreassen, Gjermund: ''Livet og musikken i fristaten Senja. "Vangsvik-prosjektet, delrapport 3."'' Trondheim 1983 Fag: Musikk
+
**Melding: Bratrein, Håvard Dahl i ''Heimen'', b. XV, s. 507–508.
  
*Salomon, Robert: ''Ytre Senja. En sosiologisk undersøkelse''. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
+
*Brox, Arthur: ''Folkeminne frå Ytre Senja II''. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2008120904145}}
  
*Stangnes, Helge: ''Kultur, næringsliv og historie i stadnamn frå Sør-Senja''. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Nordisk.
+
*Kleiva, Ivar: ''Skisser og minne frå Gryllefjord i hardåra 1927-1940''. Utg. I. Kleiva. 1990. 167 s. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2009081301020}}
  
*Storm, Dikka: ''Kystsamisk bosetning i Sør-Troms. Etableringen av en markebygd og ressursutnyttingen i området. En undersøkelse i Gressmyrskogen på Senja''. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Senja
+
*Larsen, Birgit: ''Giftermål og hushold i Berg og Torsken 1800-1900. Hvilke faktorer påvirket giftermålsalderen, og var det et nordvesteuropeisk husholdsformasjonssystem i området?'' Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune: Berg, Torsken
  
*Wendelborg, Ottar: ''Ytre-Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte en løsning av trålerproblemet der oppe''. Oslo 1947 Fag: Geografi
+
*Lund, Niels Windfeld: ''Bibliotek på Ydre Senja 1838-2003 : et streiftog gennem Berg og Torsken kommuners bibliotekshistorie''. Utg. Bibliotek i Berg og Torsken i 165. 2003. 20 s. ISBN 8230300909. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2013090227013}}
 +
 
 +
*Pedersen, Hans Peder ofl.: ''Spor i Sagaland. En kultursti i sørlige Torsken''. Utg. Midt-Troms museum og [[Torsken kommune]], 2004. 28 s. ISBN 82-996934-0-3. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011080306017}}
 +
 
 +
*Rasmussen, Harald: ''Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik''. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 +
 
 +
*Thomassen, Solveig V.: ''Torsken kirke : Guds hus på yttersida''. Utg. Troms fylkeskommune, kulturetaten. 1996. 15 s. ISBN 8278190321. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2015072108186}}
 +
 
 +
== Lokalhistorisk litteratur fra Tranøy==
 +
 
 +
*Eriksen, Hans Kr.: ''Gamle Tranøy''. Utg. Tranøy kulturnemnd. 1972. 30 s. Merknad: Også utg.av Tromsø museum i Ottar. Nr 71 (1972, nr 1).
 +
 
 +
*Eriksen, Hans Kr.: ''Potetprest og åndshøvding : Nils Normann, opplysningspresten som satte spor etter seg i Tranøy i Troms''. Utg. 1971. Utsnitt av: Magasinet for alle. 1970, nr. 24.
 +
 
 +
*''Gamle Tranøy''. Red. Greta Jørgensen ofl. Utg. [[Stonglandet skole]]. 1974.
 +
 
 +
*Hofsø, Mikal Th.: ''Tiriltunger''. Utg. Rune. 1981. 128 s. ISBN 8252302785. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2012112308015}}
 +
 
 +
*Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: ''Lakselva Senja : fra kirke- og krongods til andelslag''. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2014102848138}}
 +
 
 +
*[[Nordnorsk magasin]] 1978 - 2018.
 +
 
 +
*Rasmussen, Harald: ''Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik''. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 +
 
 +
*Reiersen, Inger: ''Fra kveiteeksport til kveitmuseum : Skrolsvik''. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 15 s. ISBN 8278190046. Merknad: Fotefar mot nord. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2011022308021}}
 +
 
 +
*Rooth, Marianne: ''Vitalisering av Tranøy''. Hovedoppgave. NTH 1992. Fag: Byggekunst
  
 +
*Rønning, Olaf I. og Edvar K. Barth: ''Rago, Ånderdalen''. Utg. Lutherstiftelsen. 1973. 103 s. ISBN 8253140541. {{nb.no|NBN:no-nb_digibok_2009012804108}}
  
 +
*Valvåg, Herbjørg: ''Marginale soner og spillerom. En studie av unge mennesker i distriktskommunen Tranøy''. Hovedoppgave. Tromsø 2001. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning
  
 
== [[Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie]] ==
 
== [[Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie]] ==
 +
*Matrikkelførearbeid 1863- (2384 BERG)
 +
 +
::Beskrivelse over Jordbrugene i Bergs Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 6 s.
 +
 +
*Kyrkjebok (2399 LENVIK)
 +
::Kirkebok for Lenvik 1753-1783. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1989. 226 s. Red. Dag Arild Larssen, Kåre Rauø.
 +
 +
*Matrikkelførearbeid 1863- (2400 LENVIK)
 +
::Beskrivelse over Jordbrugene i Lenviks Herred og Forslag til Skyldlægning. 1866. 11 s.
 +
 +
*Skifteprotokoll (2401 LENVIK)
 +
::Hva lenvikværinger eide. B.1: Skifter fra Lenvik år 1706 til 1753. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1989. 271 s. Red. Dag Arild Larssen, Kåre Rauø.
 +
 +
*Tingbok (2402 LENVIK)
 +
::Hva lenvikværinger gjorde. Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. 3 b. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1990. Red. Dag Arild Larsen, Kåre Rauø.
 +
 
*Dagbok (2380 SENJA)  
 
*Dagbok (2380 SENJA)  
 
::Den lange ensomheten. Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920-21. Utg. Sør-Senja bygde- og historielag, Sør-Senja bygdemuseum. I: [[Årbok for Senja]]. Årsskrift for lokal historie, litteratur samfunn. Nr 13/14 (1984-85). S. 33-111. Red. Gudleiv Solbø.   
 
::Den lange ensomheten. Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920-21. Utg. Sør-Senja bygde- og historielag, Sør-Senja bygdemuseum. I: [[Årbok for Senja]]. Årsskrift for lokal historie, litteratur samfunn. Nr 13/14 (1984-85). S. 33-111. Red. Gudleiv Solbø.   
  
[[Kategori:Senja]]
+
*Dagbok (2409 TRANØY)
 +
::Ishavet fra dag til dag. Alf Andreassen: Dagbok fra ishavet vinteren 1936. Utg. Senjalaget. I: Årbok for Senja. Lokalhistorisk og litterær årbok. Nr 5 (1976). S. 60-65.
 +
 
 +
*Matrikkelførearbeid 1863- (2410 TRANØY)
 +
::Beskrivelse over Jordbrugene i Tranø Herred og Forslag til Skyldlægning. 1866. 11 s.
 +
 
 +
[[Kategori:Senja kommune]]
 
[[Kategori:Lokalhistorisk litteratur|Senja]]
 
[[Kategori:Lokalhistorisk litteratur|Senja]]
[[Kategori:Bibliografi|Senja]]
+
[[Kategori:Stedsbibliografi|Senja]]
 +
[[Kategori:Berg på Senja]]
 +
[[Kategori:Lenvik]]
 +
[[Kategori:Torsken]]
 +
[[Kategori:Tranøy]]

Revisjonen fra 20. jan. 2020 kl. 11:51

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Finnmark fylke · Troms fylke · Varanger
Alta · Astafjord · Balsfjord · Bardu · Berlevåg · Båtsfjord · Dyrøy · Gamvik · Gratangen· Hammerfest · Harstad Oslo byleksikon 1938.JPG
Hasvik · Ibestad · Karasjok · Karlsøy · Kautokeino · Kvæfjord · Kvænangen · Kåfjord · Lavangen · Lebesby · Loppa
Lyngen · Målselv · Måsøy · Nesseby · Nordkapp · Nordreisa · Porsanger · Salangen · Senja
Skjervøy · Storfjord · Sør-Varanger · Sørreisa · Tana · Tjeldsund · Tromsø · Vadsø · Vardø
Tidsskrifter i Finnmark · Tidsskrifter i Troms · Aviser i Finnmark

Lokalhistorisk litteratur fra Senja

 • Andreassen, Gjermund: Livet og musikken i fristaten Senja. "Vangsvik-prosjektet, delrapport 3." Hovedoppgave. Trondheim 1983 Fag: Musikk
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Hans Kr.: På mjuke skinnsko gjennom historia. Nordkalott-folk fra regnbuen øst for Enare til en gamme vest på Senja. Utg. Nordkalott-forlaget, 1989. 156 s. ISBN 82-7380-154-3
 • Gulbrandsen, Gudmund: En grenseoppgang for snart 200 år siden : rettsvesenets behandling i året 1806 - og den 15 dager lange fysiske oppgang og påvisning av grensen mellom Senjen og Tromsø fogderi fra Malangen til svenskegrensen. Utg. G. Gulbrandsen. 1997. 36 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie, Tromsø 1996
 • Hongset, Ole: Endringene i sorenskriver Thomæsøns inntektsgrunnlag. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Tromsø, 2007.
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norges Indskrifter med de yngre Runer : Runerne paa en sølvring fra Senjen. Red. Sophus Bugge ofl. Utg. Dybwad. 1906. 20 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nymo, Steinar: Ikkje så galle? : alfabetisk etymologisk ordlista frå senjamålet. Utg. Kolofon forlag. 2013. 426 s. ISBN 9788230010907. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ringdal, Jo: Ei hjemmestrikka strømpe : om et forlis på norskekysten og det som hendte etterpå. Utg. Kulturhistorisk forlag. 2001. 64 a. ISBN 8292069127. Merknad: Oppsynsskipet Moldes forlis utenfor Vest-Senja i 1946. Digital versjonNettbiblioteket
 • Salomon, Robert: Ytre Senja. En sosiologisk undersøkelse. Hovedoppgave. Oslo 1969 Fag: Sosiologi
 • Simonsen, Povl: Middelalderarkeologi mellom Salten og Senja. Utg. Tromsø museum, Universitetsmuseet. 2002. 55 s. ISBN 8271420399. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sjølie, Randi: Byggeskikk i Lule, Pite og deler av nordsamisk område : verne- og forvaltningsplan for samiske bygninger : rapport 2 fra feltarbeid 2001. Utg. Sametinget. 2001. 54 s.
 • Stangnes, Helge: Kultur, næringsliv og historie i stadnamn frå Sør-Senja. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1992. Fag: Nordisk.
 • Storm, Dikka: Kystsamisk bosetning i Sør-Troms. Etableringen av en markebygd og ressursutnyttingen i området. En undersøkelse i Gressmyrskogen på Senja. Hovedoppgave. Universitetet i Bergen 1990. Fag: Geografi. Kommune: Senja
 • Trælvik, Ronny: Senja i ord og bilder. Utg. Bok i nord. 2017. 171 s. ISBN 978-82-93393-14-6.
 • Trælvik, Ronny: Senjafisket. Utg. Trælvik-media, 2006. 174 s. ISBN 978-82-997415-0-7
 • Wendelborg, Ottar: Ytre-Senja. En skildring av natur, bosetning og næringsliv med sikte på en løsning av trålerproblemet der oppe. Oslo 1947 Fag: Geografi

Lokalhistorisk litteratur fra Berg på Senja

 • Andreassen, Olav: Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom 1000 år. Utg. O.A., 2006. 346 s.
 • Berg og Torsken bygdebok. Utg. Berg og Torsken kommuner, 1959–2011. 3 b.
  • B.1: Brox, Arthur: Gardshistoria. 1959. 576 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Lysaker, Trygve i Heimen, b. XII, s. 132–134.
  • B.2: Brox, Arthur: Bygdehistoria. 1965. 484 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Vollan, Odd i Heimen, b. XIV, s. 78–81.
  • B.3: Enoksen, Ivar: Ytterst i vest. 2011. 472 s. ISBN 978-82-303-1803-4.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforlaget. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brox, Arthur: Moursundfolket i Berg og Torsken. Ætta og miljøet. 31 s. Merknad: Særprent av Håløygminne 1955.
 • Larsen, Birgit: Giftermål og hushold i Berg og Torsken 1800-1900 : hvilke faktorer påvirket giftermålsalderen, og var det et nordvesteuropeisk husholdsformasjonssystem i området? Tromsø 1999. Fag: Historie
 • Lund, Niels Windfeld: Bibliotek på Ydre Senja 1838-2003 : et streiftog gennem Berg og Torsken kommuners bibliotekshistorie. Utg. Bibliotek i Berg og Torsken i 165. 2003. 20 s. ISBN 8230300909. Digital versjonNettbiblioteket
 • Svestad, Asgeir: I fangstfolk og fiskeres fotefar : Mefjordvær. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 35 s. ISBN 8278190089. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur fra Lenvik

 • Aanesland, Normann: Fiskerinæringen og bosettingen i Karlsøy, Lenvik og Sande : en sammenfattende rapport fra en analyse av næringslivet i de tre kommunene utført ved hjelp av kryssløps- og lineære programmeringsmodeller. Utg. Norges landbrukshøgskole, Inst.for landbruksøkonomi. 1982. 30 s. Merknad: Serie: Memorandum / Norsk landbrukshøgskole. Institutt for landbruksøkonomi. ; 99. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørdalsbakke, Ivar: Heimly ungdomsskole : 25 år : 1916-1941. Utg. Peder Norbye. 1941. 40 s.
 • Botnhamn sveis AS og verkstedhistorien i Botnhamn : Botnhamn sveis AS 25 år. Red. Aid Renland ofl. Utg. Botnham sveis. 2015. 16 s.
 • Brox, hans S. og Jan A. Brox: I synsranda : fortellinger og bilder fra området som utgjorde Hillesøy kommune. Utg. Hillesøyforeninga. 2013. 193 s. ISBN 9788299764124.
 • Byberg, Åse: Bygdeutvikling i Lenvik : utprøving og evaluering av forhold som fremmer bygdeutvikling. Utg. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. 1997. 57 s. ISBN 8270772631. Digital versjonNettbiblioteket
 • Evensen, Gunn: Skolemål i Lenvik 1930-64. Fremgang og tilbakegang for nynorsk skolemål. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Nordisk. Kommune: Lenvik
 • Finnsnes korforening 50 år : (1954-2004). Red. Bodil Hansen og Sonny Hansen. Utg. Finnsnes korforening. 2004. 40 s.
 • Hansen, Leif-Harry: Fra landhandel til stormarked : Forbrukersamvirket NORDs historie. Utg. 1996.
 • Holmgaard, Sanne Bech og Monica Kristiansen: Identifisering av potensialområder for funn av kvenske/norsk-finske bygninger : Lenvik og Målselv kommuner. Utg. NIKU. 2018. 46 s. ISBN 978-82-8101-238-7. Merknad: Serie: NIKU rapport ; 94.
 • Håberg, Jarle: En analyse av primærnæringenes betydning for sysselsetting og økonomi i Lenvik kommune. Hovedoppgave. NLH 1980 Fag: NLH
 • Johnsen, Jan Erik: Lenvik kommune 1905-1928. Økonomi og kommunal aktivitet. Hovedoppgave. Tromsø 1981 Fag: Historie
 • Jørgensen, Helle: Norske kvinner og tyske soldater. En undersøkelse av kvinner fra Alta, Tromsø og Lenvik somvar sammen med tyske soldater under Andre verdenskrig. Tromsø 2006. Fag: Historie Nettdokument
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjellstad, Tone: Til erindring : ei vandring på Laukhella fra Islandsbotn til Olsborg. Utg. T. Kjellstad. 2010? 282 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kolbeinsen, Kjell-Arne: Lenvik 1870-1904. Kommunale organer og kommunal aktivitet. Hovedoppgave. Tromsø 1975 Fag: Historie
 • Kristiansen, Remy og Jann-Oskar Granheim: Av dei som var med og skipa laget møtte- : glimt fra historia om Lenvik lærerlag gjennom 100 år. Utg. Utdanningsforbundet i Lenvik. 2006. 127 s. ISBN 8230306486. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 1. Carl Bertheussen: Bygdehistoria. 448 s. ISBN 82-90669-05-4. Digital versjonNettbiblioteket
Bind 2. Jens Solvang: Gårdshistoria. 266 s. ISBN 82-90669-06-2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lunde, Magnhild: Historiske hager i Troms. En analyse over registrerte hager i Lenvik og Tromsø kommune med restaureringsplan for prestegårdshagen ved Lenvik bygdemuseum. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1987. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Lenvik [Merknad: Romsø: se også Lenvik]
 • Løvstad, Kato og Borgny Henriksen: Stønnesbotn : lokalhistorie. Utg. Palatia forlag. 2013. 24 s. ISBN 9788293219026. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nicolaissen, O.: Kirker i Nord-Norge : 41(1918)nr. 3 : VII. Øksnes kirke : VIII. Langenes kirke : IX. Lenvik Kirke : X. Rosfjord kirke : XI. Hillesøy kirke. Utg. Tromsø museum. 1920. 46 s. Merknad: Feil volumangivelse på tittelbl.: 44(1918) nr 3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Alfon: Slektsbok og opptegnelse av bosetning i nordre Hillesøy og andre steder med tilknytning til slekten. Utg. A. Pedersen. 1974?. 51 bl.
 • Qvigstad, Just: Just Qvigstads lappiske ordbok fra Ibestad, Lenvik og Ofoten. Utg. Skániid girjie. 2004. 366 s. ISBN 8291973040. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Harald: Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Rauø, Kåre: Folk langs ein fjord : Øyfjord i Senja. Utg. Troms fylkeskommune, Kulturetaten. 1996. 27 s. Merknad: Serie: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storm, Dikka: Gressmyrskogen - en bygd på Senja : bosetningsmønsteret i markebygdene 1700-1900. Utg. Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier. 2008. 140 s. Merknad: Bearbeidet og nedkortet utgave av forfatterens hovedoppgave i geografi - Universitetet i Bergen, 1990.
 • A/S Troms innland rutebil, Finnsnes, gjennom 30 år : 1919-1949. Utg. Troms innland rutebil. 1949. 64 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Torsken

 • Andreassen, Olav S.: Hendelser i og omkring fiskeværet Torsken gjennom tusen år. Utg. O.S. Andreassen. 2006. 346 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Berg og Torsken bygdebok. Utg. Berg og Torsken kommuner, 1959-2011. 3 b.
 • Borch, Even: Torsken kirke 200 år : 1784-1984. Utg. 1984?. 18 s.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja : segner, skrømt og varsel, gand og forgjering, tru og overtru, bygdedokterar og runekallar. Norsk Folkeminnelags skrifter, 105. Utg. Universitetsforlaget. 1970. 169 s. ISBN 8274040414. – Ny. utg. 1990.. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Bratrein, Håvard Dahl i Heimen, b. XV, s. 507–508.
 • Brox, Arthur: Folkeminne frå Ytre Senja II. Norsk Folkeminnelags skrifter, 117. Utg. Universitetsforl. 1976. 173 s. ISBN 8200271307. Digital versjonNettbiblioteket
 • Larsen, Birgit: Giftermål og hushold i Berg og Torsken 1800-1900. Hvilke faktorer påvirket giftermålsalderen, og var det et nordvesteuropeisk husholdsformasjonssystem i området? Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1999. Fag: Historie. Kommune: Berg, Torsken
 • Lund, Niels Windfeld: Bibliotek på Ydre Senja 1838-2003 : et streiftog gennem Berg og Torsken kommuners bibliotekshistorie. Utg. Bibliotek i Berg og Torsken i 165. 2003. 20 s. ISBN 8230300909. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Harald: Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Thomassen, Solveig V.: Torsken kirke : Guds hus på yttersida. Utg. Troms fylkeskommune, kulturetaten. 1996. 15 s. ISBN 8278190321. Digital versjonNettbiblioteket

Lokalhistorisk litteratur fra Tranøy

 • Eriksen, Hans Kr.: Gamle Tranøy. Utg. Tranøy kulturnemnd. 1972. 30 s. Merknad: Også utg.av Tromsø museum i Ottar. Nr 71 (1972, nr 1).
 • Eriksen, Hans Kr.: Potetprest og åndshøvding : Nils Normann, opplysningspresten som satte spor etter seg i Tranøy i Troms. Utg. 1971. Utsnitt av: Magasinet for alle. 1970, nr. 24.
 • Karlsen, Harald og Jann-Oskar Granheim: Lakselva på Senja : fra kirke- og krongods til andelslag. Utg. A/L Lakselva. 2001. 231 s. ISBN 8299597404. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Harald: Reisefrekvens, senterbruk og miljøtilbud i Midt-Troms. Studium av reisevaner i kommunene Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Hovedoppgave. Oslo 1974 Fag: Geografi
 • Reiersen, Inger: Fra kveiteeksport til kveitmuseum : Skrolsvik. Utg. Troms fylkeskommune. 1995. 15 s. ISBN 8278190046. Merknad: Fotefar mot nord. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rooth, Marianne: Vitalisering av Tranøy. Hovedoppgave. NTH 1992. Fag: Byggekunst
 • Valvåg, Herbjørg: Marginale soner og spillerom. En studie av unge mennesker i distriktskommunen Tranøy. Hovedoppgave. Tromsø 2001. Fag: Planlegging og lokalsamfunnsforskning

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Matrikkelførearbeid 1863- (2384 BERG)
Beskrivelse over Jordbrugene i Bergs Herred og Forslag til Skyldlægning. 1867. 6 s.
 • Kyrkjebok (2399 LENVIK)
Kirkebok for Lenvik 1753-1783. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1989. 226 s. Red. Dag Arild Larssen, Kåre Rauø.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2400 LENVIK)
Beskrivelse over Jordbrugene i Lenviks Herred og Forslag til Skyldlægning. 1866. 11 s.
 • Skifteprotokoll (2401 LENVIK)
Hva lenvikværinger eide. B.1: Skifter fra Lenvik år 1706 til 1753. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1989. 271 s. Red. Dag Arild Larssen, Kåre Rauø.
 • Tingbok (2402 LENVIK)
Hva lenvikværinger gjorde. Tingbøker for Lenvik år 1723-1800. 3 b. Utg. Lenvik bygdemuseum. 1990. Red. Dag Arild Larsen, Kåre Rauø.
 • Dagbok (2380 SENJA)
Den lange ensomheten. Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920-21. Utg. Sør-Senja bygde- og historielag, Sør-Senja bygdemuseum. I: Årbok for Senja. Årsskrift for lokal historie, litteratur samfunn. Nr 13/14 (1984-85). S. 33-111. Red. Gudleiv Solbø.
 • Dagbok (2409 TRANØY)
Ishavet fra dag til dag. Alf Andreassen: Dagbok fra ishavet vinteren 1936. Utg. Senjalaget. I: Årbok for Senja. Lokalhistorisk og litterær årbok. Nr 5 (1976). S. 60-65.
 • Matrikkelførearbeid 1863- (2410 TRANØY)
Beskrivelse over Jordbrugene i Tranø Herred og Forslag til Skyldlægning. 1866. 11 s.