Bibliografi:Vestfold fylke

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 7. okt. 2019 kl. 13:36 av Aslak Kittelsen (Samtale | bidrag) (Lokalhistorisk litteratur)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Vestfold fylke · Andebu · Hof · Holmestrand · Horten · Lardal · Larvik · Nøtterøy
Oslo byleksikon 1938.JPG
Re · Sande · Sandefjord · Stokke · Svelvik · Tjøme · Tønsberg
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Almenningen, Toril: Kulturminner langs Numedalsvassdraget : plan for registrering, bevaring og bruk av fløtningsminner og andre kulturminner langs Numedalslågen og utvalgte tverrelver. Utg. Styringsgruppa for "Kulturminner langs Numedalsvassdraget". 1997. Merknad: Prosjekt Kulturminner langs Numedalsvassdraget 1997.
 • Christophersen, Egil: Vestfold i krig. Utg. Bokkomitéen. Tønsberg. 1989. 385 s.
  • Melding: Nøkleby, Berit i Heimen, b. XXVII, s. 200–201.
 • Eriksen, Erling: Vestfold rederiforening gjennom 50 år : 1909–1959. Utg. Foreningen. 1959. 248 s.
 • Fladby, Rolf og Sølvi Sogner: «Lokalhistorisk tradisjonsstoff fra Vestfold i Oslo». I: Heimen, b. XI, s. 256–260.
 • Frost, Tore: Gokstadhøvdingen og hans tid. Utg. i samarbeid med Anders Jahres humanitære stiftelse, 1997. 104 s. ISBN 8299379717. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gamalt frå Vestfold. Utg. Vestfoldlaget. 1930–33. 2 b.
  • B.1: Bygdemålsprøvor. 152 s.
  • B.2: I arbeid og helg. 151 s.
 • Glette, Kåre: Vestfolds litteraturhistorie 1000-2000. Sakprosa og skjønnlitteratur. Utg. Novus, 2009. 497 s. ISBN 978-82-7099-546-2
 • Hellem, Eilef: På gamle vestfoldveger. Utg. Statens vegvesen Vestfold. 1993. 47 s.
 • Huse, Else-Margrethe: Reproduserte brikkebånd fra Vestfold. Utg. Midgard forlag, 2010. 37 s.
 • Johnsen, Oscar Albert: «Lorens Berg». I: Heimen, b. I, s. 295–297. (Minneord).
 • Kiær, A. Th.: Jarlsberg og Larviks amt 1814–1914. Tønsberg 1916. 274 s.
 • Klaveness, Thor: Sparebanken Vestfold. Verdiskaper og veiviser 1860-2010. Utg. Sparebank 1 Buskerud-Vestfold, 2010. 240 s. ISBN 978-82-303-1500-2
 • Larsen, Erlend: På tur i Vestfold. Utg. E-forlag, 2010. 224 s. ISBN 978-82-93057-10-9
 • Med Johan på sjø og land : Johan Liverød forteller fra livet i Vestfold. Red. Arne Gallis. Utg. Norsk Folkeminnelag. 1988. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rian, Øystein: Vestfolds historie. Grevskapstiden 1671-1821. Utg. Vestfold fylkeskommune. 1980. XIV, 464 s. ISBN 82-990586-0-0
  • Melding: Sprauten, Knut i Heimen, b. XVIII, s. 684–687.
 • Sjølyst, Hans: Vestfold fylke av D.N.T. 50 års-beretning, Larvik 1936
 • Skow, Lillian Wirak: Størst av alt. Familiesaga fra Vestfold. Utg. Færder forlag, 2010. 399 s. ISBN 978-82-7911-101-6
 • Thoresen, Per: «Lokalhistorie i Vestfold». I: Heimen, b. XXXI, s. 1–13.
 • Tranberg, Anna: Bønder og husmenn i Laurvigen grevskap på 1700-tallet : en undersøkelse av deres økonomiske forhold. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1979. 180 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Unneberg, Sigurd H.: «Jarlsberg grevskap og dets embetsmenn». I: Heimen, b. X, s. 53–67.
 • Vestfold. Historiske steder. Utg. Vestfold historielag ved Asbjørn Bakken. 1963. 51 s.
 • Vestfold landbruksselskap 1830–1930. Utg. Selskapet ved Sigvald Kjos. Tønsberg 1930. 344 s.
 • Vestfold landbruksselskap 150 år : jubileumsskrift. Utg. Selskapet. 1980. 159 s.
 • Vestfold i tekst og billeder. Red. Sigurd Fjørtoft. Utg. Norges bondelag. 1932. 65 s. (Jonsok 1932).
 • Wekre, Eivind: Meieribruket i Vestfold 1860–1960. 1960. 181 s.
 • Østfold og Vestfold i manns minne : daglegliv ved hundreårsskiftet. Red. Anne-Berit Ø. Borchgrevink. Utg. Samlaget. 1975. 185 s.

Bygdebøker under arbeid

Hovedoppgaver 1907-

 • Aurvoll, Oddmar: Eksterne kjøpesentra eller handel i bykjernen? Konsekvenser av detaljvarehandelens omstruktureringsprosesser i en småbyregion som Vestfoldbyenes handelsområde. Universitetet i Oslo 1990. Fag: Samfunnsgeografi.
 • Bang, Rune: Register til Vestfoldminne 1974-1992. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1993.
 • Bech, Axel: Gårder og gårdsanlegg i Nedre Buskerud og Vestfold. Setegårdene rundt Eikernvassdraget. En kulturhistorisk fremstilling. NLH 1969 Fag: NLH
 • Falkgård, Fredrik: Hytter og dispensasjon. En studie av dispensasjonspraktisering mot byggeforbudet i hundremetersbeltet mot sjøen i tre kommuner i Vestfold fylke. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Planfag.
 • Flaaterud, Stian: Kommunestørrelse og lokalpolitikere. En studie av kommunesammenslåinger i Vestfold. Universitetet i Bergen 1989. Fag: Administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Forseth, Lars: Vikingtid i Østfold og Vestfold. En kildekritisk granskning av regionale forskjeller i gravfunnene. Universitetet i Oslo 1993. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling). Kommune: [Merknad: Vestfold: Se også Østfold]
 • Gansum, Terje: Jernaldergravskikk i Slagendalen. Oseberghaugen og storhaugene i Vestfold: lokale eller regionale symboler? En landskapsarkeologisk undersøkelse. Universitetet i Oslo 1995. Fag: Arkeologi (magistergradsavhandling).
 • Graabræk, Elin: Kirkeinventar i Vestfold fra reformasjon til pietisme med hovedvekt på altertavler og prekestoler. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Kunsthistorie (magistergradsavhandling).
 • Gulbrandsen, Thor Audun: Bransjesamarbeid og bransjekonflikt. En inter- og intraorganisatorisk analyse av Samarbeidsprosjektet mellom omsetningsorganisasjonene i Vestfold i perioden 1972-1982. NLH 1985 Fag: Landbruksøkonomi
 • Haavaldsen, Per: Økonomiske enheter og sosiale grupper. Livbergingsgrunnlag og sosial struktur i eldre jernalder i Søndre Vestfold. Oslo 1982 Fag: Arkeologi
 • Hygen, Anne-Sophie: Tidlig jordbruk i Vestfold. Oslo 1977 Fag: Arkeologi
 • Kisuule, Annkristin Engh: De regionale forskjellene i gravmaterialet fra Østfold og Vestfold i vikingtiden. Et uttrykk for tidlig kristen påvirkning samt maktpolitiske forhold i Viken. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Nordisk vikingtid- og middelalderkultur (masterg.). [Merknad: Vestfold: se også Østfold]
 • Kjelsrud, Oddbjørn: Forrige århundres folkelige dansemusikktradisjoner i Vestfold. Oslo 1981 Fag: Musikk
 • Lie, Trond Håvard: Kjøp/salg tilknyttet jernbane-jordskifte i Vestfold. En studie i ervervsprosessen. Norges landbrukshøgskole 1994. Fag: Jordskifte.
 • Lindhjem, Peder: Milorg D 15. (Byer med omland i Vestfold.) Oslo 1969 Fag: Historie
 • Løken, Trond: Gravminner i Østfold og Vestfold. Et forsøk på en typologisk kronologisk analyse og en religionshistorisk tolkning. Oslo 1974 Fag: Arkeologi
 • Mo, Willy: Innflytelsesmønstre og samordningsproblem. En studie av fylkesplanleggingen i Vestfold 1973-75. Oslo 1979 Fag: Statsvitenskap
 • Movik, Trond Magne: Behovet for grensefastsettelse i skogsmark i Vestfold. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Jordskifte.
 • Nilsen, Hans-Birger: Trekk ved utviklinga innen grønsaksproduksjonen på friland i Vestfold 1969-1979. Landbruksøkonomi. NLH 1983 Fag: NLH
 • Olsen, Per Erik: Hvalfangstens økonomiske betydning for Vestfold i mellomkrigstiden. Universitetet i Oslo 1994. Fag: Historie.
 • Pedersen, Stine: Sentrumsdannelser i jernalder og middelalder i Vestfold og Grenland. Et forskningshistorisk perspektiv. Universitetet i Tromsø 2000. Fag: Arkeologi. [Merknad: Grenland: Se også Vestfold]
 • Rønning, Odd: Nasjonal Samling og nyordningen av lokalstyret i Vestfold 1940-1945. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Schmidt, Birger: Riksveg 40 i Vestfold og dens virkning på landskapet. NLH 1963 Fag: NLH
 • Skjold, Dag Ove: Kraft og politikk. Kraftforsyningen i Vestfold 1900-1920, med hovedvekt på forholdet Larvik kommune - Treschow-Fritzøe. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Historie. [Merknad: Larvik: Se også Vestfold]
 • Stenvik, Lars: Stadgårder - et forsøk på arkeologisk datering av navneklasser. (Vestfold, Hordaland og Nordland). Bergen 1979 Fag: Arkeologi
 • Svenssen, Bente: Akademikeres møte med Arbeidsformidlingskontoret. En kvalitativ studie av arbeidsledige akademikere i Vestfold fylke høsten 1996. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Sosiologi.
 • Thormodsæter, Arne: Beitebruket i Østlandets slettebygder, særlig i Vestfold. Oslo 1950 Fag: Geografi
 • Vik, Kjell Steinar: Nedleggelsen av hvalfangstnæringen i Vestfold 1956-1968. En analyse av hvalfangstrederienes rolle i avviklingsprosessen, samt deres og hvalfangstmannskapenes situasjon i avviklingsperioden. Oslo 1983 Fag: Historie
 • Warholm, Eva Inger-Lise: "Ikkje klassisk danning, men uppseding i vaar eigen norske kultur". En sammenlikning av de frilyndte ungdomslagene i Telemark og Vestfold i perioden 1895-1920. Universitetet i Oslo 2002. Historie.
 • Østby, Astrid: En kritisk vurdering av språkvitenskapelig og leksikalsk litteratur om Vestfold-mål. Oslo 1977 Fag: Norsk??

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Amts-/Fylkestingsforhandlingar (875 VESTFOLD)
Amtstings-/Fylkestingsforhandlinger. Jarlsberg og Laurvigs amt/Vestfold fylke. 1838-.
 • Dagbok (876 VESTFOLD)
Svend Foyn og hans dagbok. Utg. Fabritius. 1943. 250 s. Red. Arne Odd Johnsen.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (877 VESTFOLD)
Jarlsbergs grevskabs beskrivelse. Utg. Vestfold historielag. 1933. 79 s. Red. Roar Tank. Merknad: Svar frå sorenbirkeskrivar Peter Claussøn, i avskrift med tilføyingar av Jacob Lerche 1773. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dei 43 spørsmål 1743 (878 VESTFOLD)
Laurvigs Grevskab 1744. Utg. Vestfold historielag, Vestfold fylkesmuseum. I: Vestfoldminne. 1949/50. S. 59-71. Merknad: Svar frå oberinspektør L. Fabricius.
 • Dei 43 spørsmål 1743 ; skattemanntal - koppskatt 1743 (879 VESTFOLD)
Fra Vestfolds byer år 1743. Av samtidens papirer. Utg. Vestfold historielag. 1934. 214 s. Red. Roar Tank. Merknad: "43 spørsmål" for Strømsø, Tønsberg med Holmestrand og Larvik + koppskattmanntal for Strømsø, Holmestrand, Tønsberg, Larvik, Sandefjord, Langestrand.
 • Eigedomsdokument - bygsel ; husmannskontrakt ; føderådskontrakt (880 VESTFOLD)
"I grevens tid". Om leie av jord. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfold-minne. 1965. S. 63-86. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Bygselbrev, husmannskontraktar, føderådskontraktar, brev 1666-ca. 1800. Delvis i utdrag.
 • Herslebs 4 spørsmål 1738 (881 VESTFOLD)
Skoleforhold i Vestfold 1738. Prestenes innberetninger. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1951. S. 3-23. Merknad: Svar på biskop Herslebs 4 spørsmål om skulevesenet 1738.
 • Topografi (882 VESTFOLD)
Amtsagronomenes tid. Utg. Vestfold historielag. I: Vestfoldminne. 1960. S. 42-91. Red. Asbjørn Bakken. Merknad: Rapportar frå amtsagronomane C.A. Wilson 1862-63 og Ole Bærøe 1864-70.

Aviser

Eksterne ressurser