Brandbu stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Brandbu stasjon 1900.
Foto: Ukjent/Jernbanemuseet

Brandbu stasjon i daværende Brandbu kommuneHadeland var Røykenvikbanens eneste mellomstasjon. Stasjonsbygningen ble tegnet av Harald Kaas.

Det ble valgt å plassere stasjonen et godt stykke utenfor bygdas sentrum. Dette viste seg å få flere uheldige følger - blant annet medvirket det til at toget etter hvert ble utkonkurrert av bussrutene til Jaren.

Stasjonsbygningen på Brandbu ble revet i 1984.

Kilder

  • Helge Stenersen. Røykenvikbanens historie og mye, mye mer. Brandbu 1981.
  • Jernbaneverket
  • Jernbanemuseet
  • Bane NOR fra 01.01.2017
  • Jernbane.net


5500 milestolpe.jpg Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.