Brannfjellveien (Oslo)

Brannfjellveien sett mot starten med nr. 2A og 2B til høyre.
Foto: Roy Olsen (2008).
Brannfjellveien sett mot nordvest nær Røhrts vei.
Foto: Roy Olsen (2008).
Brannfjellveien sett mot sørøstover fra Røhrts vei.
Foto: Roy Olsen (2008).
Brannfjellveien sett nordover fra Bauneveien.
Foto: Roy Olsen (2008).
Parti fra Brannfjellveien.
Foto: Leif-Harald Ruud (2017).
Brannfjellveien sett nordover fra enden i Sandstuveien.
Foto: Roy Olsen (2008).

BrannfjellveienEkeberg i bydel Nordstrand i Oslo går sørøstover fra Valhallveien til Sandstuveien i krysset med Tormods vei. Veiens første del går i Ekebergskrentens øvre del fram til møtet mellom Vårveien og Stamhusveien og er ca. 1 kilometer lang. Her blir veien brudt av en drøyt 400 meter lang gangvei gjennom Brannfjell friområde fram til Olleveien. Der fortsetter Brannfjellveien igjen som villavei på østsiden av Brannfjell fram til Sandstuveien, en strekning på ca. 785 meter. Medregnet gangveien er hele strekningen drøyt 2,2 kilometer lang.

Brannfjellveien ble navnsatt i 1915, og har navn etter lokaliteten Brannfjell som ligger vest for veiens øvre del. Bebyggelsen til Brannfjellveien består av villaer og andre lave bolighus. En del av veien går gjennom Ekeberg hageby. Adressene 12A og 12B tilhører bydel Gamle Oslo.

Langs Brannfjellveiens nordlige del gikk bygrensen mellom Aker og Kristiania/Oslo fra 1878 til 1948. Tre 1878-grensesteiner er bevart langs veien: Grensestein nr. 21 står ved Brannfjellveien 4, stein nr. 22 står ved Brannfjellveien 6, og stein nr. 23 står ved Brannfjellveien 10.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1
2
3
4A
4B
4C
5
6
7A–C Villa Villaen «Engeland» overtok navnet til husmannsplassen Engeland som lå her.
8
8B, 8C
8D
9
10
11
12
13
14
14B
15
16A
16B
17
18A
18B
18C
19
20
22
24
25A
25B
25C
26
27A
27B, 27C
28
29A
29B
29C
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77 Munkehagen nordre. Festebrev av 7/11-1825 fra rådmann Ingstad til Johannes Pedersen, hans hustru og arvinger på en byggetomt under Lille Ekeberg.  
79
80 Bolighus Småbruket Nordengen. Uskilt fra bnr. 4, Simensbråten i 1876. Huset er kraftig påbygd i nyere tid. Det gamle huset er byggets søndre del. (Opprinnelig husmannsplass?)  

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.8921511° N 10.7905039° Ø