Se også Driftsenhet i jordbruket i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Bruk har i sammenheng med primærnæringene og industrien to hovedbetydninger:

  • Virksomhetstyper: landbruk, skogbruk, havbruk, sagbruk, møllebruk osv.
  • Enkeltvirksomheter: (gårds-)bruk, sagbruk osv.

Ordet kommer rett og slett fra verbet 'å bruke'.

Innen landbruket refererer bruk eller gårdsbruk normalt til en selvstendig, matrikulert driftsenhet; en gård kan ha flere bruk. Dette er årsaken til at vi bruker gårdsnummer og bruksnummer for matrikulert eiendom.

I industri har mange større bedrifter blitt omtalt som bruk. Det har også vært vanlig med sammensetninger som brukseier, bruksskole med mer.

Litteratur og kilder