Carl Wilster

Carl Wilster (født 10. november 1698 i Glückstadt, død 16. juli 1776 i Christiania) var generalløytnant. Han var en bror av Johan Jacob de Wilster (24. des. 1689-24. aprik 1769 Chemnitz), som den 5. feb. 1737 ble gift med Eva Eleonore v. Kyaw (1702-48), enke etter kgl. polsk og kursachsisk generalmajor samt kommandant over Neustadt-Dresden, livlenderen Gustav Fitzner (død 1734). Sammen med sin bror Carl ble denne Johan Jacob de Wilster opptatt i den danske adelsstand i 1755 (se under «Litteratur»). Brødrenes foreldre var Johann v. Wilster (d. 1721) og NN Muhlen. Wilster ble utnevnt som kommandant på Fredrikstad festning i 1776, men døde før han kunne tiltrå stillingen. Han var gift første gang i 1728 med Christine Henrica Amthor, (1705-1752), og annen gang 1764 med Karen Holter (1725-1782), enke etter justisråd Poul Lachmann Vogt. Hans sønn av 1. ekteskap, Johan Heinrich de Wilster (1743-1783), ble i 1779 gift med Martine Lucie Eliesen (1763-1783), datter av Morten Leuch Elieson (1724-63) og Dorthea Eriksdatter Monsen (1732-86) og altså en søster av Karen Elieson (1759-96), som i 1778 ble gift med Jess Anker (1753-98).

Wilster kom i krigstjeneste i 1715, og fikk sin ilddåp ved beleiringen av Stralsund. Han ble premierløytnant i 1716, og gjorde flere utenlandsreiser etter 1721. Han ble kaptein i 1731, major av kavaleriet i 1736 og oberstløytnant i 1745. Han kom til Norge som oberst og sjef for 2. Søndenfjeldske nasjonale dragonregiment i 1761, og ble generalmajor i 1762, generalløytnant i 1773 og kammerherre i 1774. 27. mai 1776 ble han utnevnt til kommandant i Fredrikstad, 78 år gammel. Han tiltrådte aldri stillingen da han døde allerede samme år.

Han ble naturalisert som dansk adelsmann 31. oktober 1755. Generalløytnant Wilster døde i Christiania 16. juli 1776.

Litteratur

  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Widerberg, C.S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.
  • Dansk Wikipedia-artikkel om broren Johan Jacob de Wilster, hvor C. O. Munthes feilaktige gjengivelse av en viss hovedkilde m.h.t. slekten Wilsters korrekte genealogi drøftes, slik denne kilde, som altså er gjengitt korrekt i Brocks «Efterretn om Rosenberg», på merkelig vis miibrukes av Munthe, som nemlig viser til kilden, men ikke selv utlegger denne riktig: se altså følgende artikkel under «Kilder» / Dr. P. Brock: Historiske Efterretninger om Rosenborg II. Det 18de Aarhundrede (Kjøbenhavn 1882), s. 87, note 4, hér: https://da.m.wikipedia.org/wiki/Johan_Jacob_de_Wilster#. NB: Denne fotnote 4 er også gjengitt i sin helhet i lokalhistoriewiki.no-artikkelen Peter Jacob Wilster under «Kilder» dér.


Forgjenger:
 Rudolf Valdemar Römeling 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Friederich Daniel Rosing