DNT - Edru Livsstil

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
D.N.T. sitt merke
Statue av D.N.T.s grunnlegger Asbjørn Kloster i Stavanger.

Det Norske Totalavholdsselskap (D.N.T.) er en avholdsorganisasjon som ble stifta i Stavanger den 29. desember 1859. Hovedinitiativtageren og første formann var Asbjørn Kloster, som var privatskolelærer og kveker og som hadde blitt inspirert av lignende bevegelser i England, Irland og USA.

Fra starten het organisasjonen Stavanger yngre Afholdenhedsforening. I 1875 ble den så gjort landsomfattende, og fikk dagens navn med skrivemåten Det Norske Totalafholdsselskab. En eldre avholdsorganisasjon, Den norske Forening mod Brændeviinsdrik, hadde lagt ned virksomheten i 1869. Foreningen mista støtte både blant samfunnstopper og ungdom fordi den hadde et mellomstandpunkt – den var mot brennevin, men godtok vin og øl. En slik ufullstendig avholdspolitikk var ikke nok for mange i rørsla, som heller gikk over til totalavholdsforeninger. Den hadde da antagelig over 30 000 medlemmer, så det var godt grunnlag for å gjøre Totalavholdsselskapet landsdekkende. DNT oppretta kontor i Christiania, og fortsatte utgivelsen av tidsskriftet Menneskevennen, som hadde blitt starta opp av Kloster i 1860.

Toppåret for D.N.T. var 1913, da det var 139 500 medlemmer, 1433 lokalllag og 29 amtslag. Dette gjorde DNT til den største frivillige organisasjonen i landet. Organisasjonen gikk også direkte inn i politikken en periode, gjennom Avholdspartiet. Formannen i DNT, Sven Aarrestad, ble også første formannen i Avholdsfolkets Landsnevnd og Avholdspartiet.

Nytt navn

Landsmøtet 2015 endret organisasjonens navn fra Det Norske Totalavholdsselskap til DNT - Edru livsstil.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!