David Sinclair (fogd)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

David Sinclair var fogd i Buskerud fogderi, kjøpmann og investor. Han var trolig født omkring 1610. Foreldrene sies å være kaptein Michall Sinclair (som falt i 1611 under Kalmarkrigen) og Anne Jørgensdatter Maaneskiold av Dalshult. Navnet Sinclair har kommet til Norge fra Skottland via Orknøyene, men skal ha sin opprinnelse i St. Clair sur Epte i Frankrike. Han døde før 1676. [1]

Omkring 1652 ble han utnevnt til fogd for første gang, da i Buskerud fogderi og hadde i den forbindelse bopel på Buskerud gård i Modum. Der hadde han i 1657 gårdsbruk med tre hester, 19 fe, 28 sauer og to svin. Han var også aktiv på utlånsmarkedet og lånte ut penger med pant i eiendommen til bønder med finansproblemer. På denne måten skaffet han seg eiendomsretten over mange eiendommer i Modum, blant andre Glitregårdene og Svarvestolen i Finnemarka og gårder på Simostranda.

Han var fogd i Modum fram til 1663. Sinclair virket deretter som kjøpmann på Bragernes hvor han også eide hus. Han hadde også flere gårder i Lier, blant dem Søndre Høvik, som enka, Maren Andersdatter, fortsatte å bruke.

David Sinclair var gift minst to ganger. Første kone var trolig Isabella Christiansdatter Weinschenk som døde før 1653, og han giftet seg igjen på Bragernes i januar 1653. Det er uvisst om dette var med Maren Andersdatter, men høyst trolig. Han ble fogd på Eiker i 1669 og var det til sin død før 1676.

Referanser