De Unges Samfund

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 25. mar. 2013 kl. 12:35 av Cnyborg (samtale | bidrag) (kategorisplitting)
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo til den håndskrevne avisen Spøg og alvor, som foreningen ga ut.

De Unges Samfund var en forening i Drammen kommune, etablert i 1869 og oppløst i 1894. Offisielt var det Drammens yngre Handelsstand som stiftet De Unges Samfund i august 1869. Elias Kræmmer antyder derimot at Samfundet ble stiftet etter oppmuntring av byens fornemste mødre, «i det håp å skjerme sine håpefulle poder fra St. Olafs farer – for ikke å si fedre». (St. Olafs klub var en såkalt selskapsforening som ble startet på siste halvdel av 1700-tallet).

Foreningens formål var å tjene som et samlingspunkt for de tanker og ideer som rørte seg blant de yngre krefter i byen, for dermed å jobbe for en rikere utvikling ved gjensidig påvirkning. De skaffet seg et godt og rikholdig bibliotek. De opprettet sangforening, orkester, dramatisk forening og en diskusjonsforening. De arrangerte også årlig ett eller flere ball, i tillegg til andre selskapelige sammenkomster.

Når det gjaldt krav som ble stilt for medlemskap, var ikke veien like enkel å gå for alle. For tatere var det spesielle regler som gjaldt: «Reisende kunne for en Tid af ikke over 8 Dage tilstedes Adgang til Samfundets Lokaler, naar de anføres af et medlem, der i en dertil indrettet Protokol indfører den Reisendes Navn og Stilling. Ønsker noget Medlem at skaffe en Reisende Adgang for længre Tid, der dog ikke må overstige 6 Uger, da maa han herom henvende sig til Formanden, der meddeler Vedkommende Adgangskort. Den Reisende har ikke Adgang til Samfundets Forhandlinger, Bibliothek m.v.»

I lokalene til Samfundet var det et leseværelse med aviser, tidsskrifter, bøker etc. Det var ikke lov til å holde høyrøstede samtaler i dette værelset. Domino og andre spill var tillatt, men ikke kortspill.

På onsdagskveldene var det som regel Samfundsaften. Da ble alle forhandlinger holdt, beslutninger og valg ble foretatt etc. På disse kveldene skulle også nyttige foredrag, opplesninger, diskusjoner eller lignende holdes. Biblioteket var åpent 2-3 dager ukentlig, ellers hadde reglene mye til felles med dagens regler for offentlige bibliotek. Men den gang sendte bibliotekaren et bud hjem til deg og hentet boken om det hadde gått over lånetiden, og en godtgjørelse på 10 øre måtte betales for hver gang.

1875 inngikk leseselskapet Drammens Athenæum i De Unges Samfund, og deres boksamling på 3-4000 bind ble overdratt til Samfundet, sammen med en gjeld på 200 spd og 31 medlemmer som valgte å bli med over til De Unges Samfund.

Samfundets nybygde hus ved gamle Kirkeplass sto ferdig i 1886, og dette ble innviet med en stor festlighet og ball. De Unges Samfund ble oppløst i 1894. Da var medlemstallet nede i 79, mens de i 1876 hadde 483 medlemmer. Grunnen var i første rekke konkurranse fra Den dramatiske Forening og De unges Alliance. Samfundets hus ble overtatt av Handelsforeningen. Dette gjaldt også boksamlingen, som i 1915 ble overdratt fra Handelsforeningen til Drammens Folkebibliotek.

Arkivet

Drammen byarkiv har overtatt arkivet etter D.U.S., som er systematisk og godt bevart. Det inneholder bl.a.

 • Pakker med regnskap -
 • Regnskapsbilag
 • Oversikt over inn- og utmeldelser (også fra «de uten spesiell motivering»…)
 • Håndskrevet katalog over biblioteket –
 • Rollehefter
 • Lover og lovutkast
 • Byggefondet
 • Brevkorrespondanse
 • Medlemsoversikt m/opplysninger
 • Anmerkningsbøker
 • Inventarlister

Arkivet inneholder også et komplett sett håndskrevne innbundne utgaver av D.U.S.’s egen avis Spøg og Alvor, fra 1869/1870 til og med 1875/1876.

Litteratur