Embetsmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

En embetsmann eller embetskvinne, også skrevet embedsmann eller embedskvinne er en betegnelse som har hatt varierende innhold gjennom historien. I nyere tid er en embetsmann eller embetskvinne definert som en person som er utnevnt av Kongen i statsråd til en høyere stilling i statstjenesten.

Betydningen «håndverker»

Tidligere, og særlig på 1500- og 1600-tallet, hadde ordet embete betydningen «håndverk», og embetsmann var da det samme som håndverker, mens en håndverksmester ble kalt en embetsmester. Denne betydningen ser ut til å kommet via tyske håndverkere i Bergen.