Engløkka, Kilen med Vestjordet (Øvre Eiker, 115/43)

Engløkka er en eiendom på 42 mål på Tryterud under matrikkelgården Fossesholm i Øvre Eiker kommune. Dette var den opprinnelige innmarka på bruket Vestre Tryterud, og den ble utskilt i 1939 i forbindelse med at enken Petra Marie Braathen solgte resten av Vestre Tryterud, med plassen Storekleiv, til sønnen Fridtjof Braathen. Innmarka av Vestre Tryterud, samt Østre Tryterud beholdt hun som sin eiendom til hun døde i 1941. Bnr.43 har siden vært drevet som en del av gårdsbruket Østre Tryterud.


Kilder  Engløkka, Kilen med Vestjordet (Øvre Eiker, 115/43) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!