Fåberg og Lillehammer (årbok)

Fåberg og Lillehammer er årbok for Fåberg og Lillehammer Historielag. Boka har kommet ut sia 1979, da historielaget feira 50-årsjubileet sitt. Om oppstarten heter det i forordet til den første boka:

«For første gang drister Fåberg historielag seg til å sende ut et lokalskrift med stoff fra vår kommune. Det er lagets håp at skriftet skal bli årvisst, at det skal bidra til å ta vare på verdifullt materiale som ellers kanskje ville bli glemt og at det vil inspirere flere til å fatte interesse for det som med et samleord kalles kulturarven.»

Kilder og litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!