Fenrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Fenrik er den lågaste offisersgraden i Noreg. Før 1930 var den tilsvarande graden sekondløytnant. I mellomalderen var ein fenrik den offiseren som bar fana eller fenniken, og det er også ordets tydingsopphav. I tidleg nytid var nemninga noko varierande i bruk, og vart på 1800-talet heilt avløyst av sekondløytnant i det norske forsvaret.