Fet og Joranger sokn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Fet og Joranger sokn er eit kyrkjesokn i Luster kommune i Indre Sogn prosti. Det femner om bygda og skulekrinsen Indre Hafslo. Fet og Joranger var opphavleg kvar sine sokner, men vart slegne saman frå 1. januar 1967 då det nye soknet vart overført frå Hafslo prestegjeld til Jostedal prestegjeld.

Soknet har to kyrkjer som før høyrde til kvart sitt sokn, Fet kyrkje og Joranger kyrkje. Både Fet og Joranger var kyrkjestader i mellomalderen.