Filosofgangen

Filosofgangen sett fra enden ved Bakkegaten omkring 1925.
Filosofgangens start ved Stortingsgata, Christiania Tivoli til høyre, med portbygningen fra 1890 i forkant.

Filosofgangen var ei gate i Pipervika i Oslo. Den het fram til 1866 Pipervigsveien. Det nye navnet begynte trolig som et økenavn på grunn av de mange studentene som bodde i området, og ble så offisielt navn i 1866.

Gata gikk fra fortsettelsen av Universitetsgata ved Stortingsgata, langs Christiania Tivoli og Tivolihaven, og møtte Tordenskiolds gate og Bakkegaten ved Tordenskiolds plass ved havna. Filosofgangen ble bortregulert i forbindelse med bygginga av Oslo rådhus.

Den kloka kona Mor Sæther bodde i et hus ved denne gata, men dette hadde adresse Vinkelgaten 17.

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget, Oslo 2010, ISBN 978-82-573-1760-7.

Koordinater: 59.91359° N 10.73535° Ø