Finnebråtan (Øvre Eiker, 115/42)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Finnebråtan er en tidligere husmannsplass under gården Tryterud i Øvre Eiker kommune. I kildene omtales ofte alle plassene under gården som «Tryterudeie». Navnet «Finnebråtan» er ikke registrert i kildene, men på 1980-tallet ble tuftene etter plassen kartfestet av Arne Thorkildsen. Plassen lå på østsiden av Tryterudelva, 3-400 meter nordøst for tunet på Tryterud.

Brukere av plassen

Det er uklart når denne plassen var i bruk og hvem som brukte den. I kildene er de ulike plassene i dette området i mange tilfeller bare nevnt som «Tryterudeie». Dersom den ble ryddet før oppløsningen av Fossesholmgodset i 1822, kan den også ha vært registrert som «Fossesholmeie».

Kilder:

  • Arne Thorkildsens registrering av boplasser i Øvre Eiker kommune