Fridtjof Nansens plass 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
P.A. Næsvolds gamle sjå synger på siste verset. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Fridtjof Nansens plass 2 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 199.

P.A. Næsvold

Målebrev på grunn til naust til Bertheus Mikkelsen, datert 9. feb. 1830, tinglyst 15. juli 1872.

Skjøte fra Bertheus Mikkelsen til P.A. Næsvold i 1872. P.A. Næsvold var det største garveriet i Tromsø, med hovedbase i Skippergata 21.

Huset ble ombygd i 1911 for å huse P.A. Næsvolds private elektrisitetsverk; han kjøpte en elektromotor til oppmaling av bark, til erstatning for barkemøllen han hadde hatt i Skansegata 7. Den ble stående her til garveriet ble flyttet til Lærfabrikken i 1946. Bark var nødvendig til garving av skinn.

Skjøte fra P.A. Næsvolds konkursbo, v/bobestyrer Sig. Falck, til Karen Næsvold, i 1930.

Skjøte fra enkefru Karen Næsvold til Viggo, Knut og Petter Næsvold, i 1941.

Leiekontrakt på eiendommen til malermester Kjell Olsen for 10 år, i 1948.

Skjøte fra Viggo og Petter Næsvold til Knut Næsvold på 2/3-parter av eiendommen, i 1955.

Installasjonsservice

Skjøte fra Knut Næsvold til firma Installasjonsservice v/Arvid Amundsen, Knut Jensen og Egil Pettersen, i 1972.

Kjøpserklæring fra firma Installasjonsservice’s konkursbo, v/bobestyrer, til Knut Jensen på ideell 1/3, i 1983.

Skjøte fra Knut Jensen til Elektroinstallasjon A/S på ideell 1/3-del i 1984.

Skjøte fra Installasjonsservice v/Egil Pettersen og Arvid Amundsen til Aina Amundsen på ideell 2/3 av eiendommen, i 1987.

På 1980-tallet(?) ble adressen Fridtjof Nansens plass 2 flyttet til motsatt side av parken da Statoilstasjonen ble bygd.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.