Forskjell mellom versjoner av «Frivoll skole»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Lærere knyttet til Frivoll skole)
(1920-årene)
Linje 12: Linje 12:
 
===1900-årene===
 
===1900-årene===
 
*I 1906 blir "Andenlærerposten" ved Frivoll skole lyst ledig. Det er 36 ukers skole á 36 timer. Lønnen er kr 254 pr uke, og det kan gis et alderstillegg. Det forventes at andenlæreren kan undervise i sløyd. "Fri Familiebekvemmelighet".<ref>Norsk kundgjørelsestidende 16/8/1906</ref>
 
*I 1906 blir "Andenlærerposten" ved Frivoll skole lyst ledig. Det er 36 ukers skole á 36 timer. Lønnen er kr 254 pr uke, og det kan gis et alderstillegg. Det forventes at andenlæreren kan undervise i sløyd. "Fri Familiebekvemmelighet".<ref>Norsk kundgjørelsestidende 16/8/1906</ref>
 
===1920-årene===
 
I Fjære kommunearkiv <ref>Fjære kommunearkiv er tilgjengelig på www.aaks.no / Kuben i Arendal</ref> finner vi en utgreiing om ulike måter å utvide lesetiden/skoletiden for skolen i Fjære. I den anledning får vi også et øyeblikksbilde over elevtall og klassedeling ved skolene i Fjære skoleåret 1929/30:
 
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
! Krets!! Antall elever 1929/30 !! Gjennomsnitt i hver klasse
 
|-
 
| '''Frivoll''' || 121 || 20 1/6
 
|-
 
| '''Fjære''' || 143 || 23 5/7
 
|-
 
| '''Moy''' || 123 || 20 1/2
 
|-
 
| '''Haabestad''' || 70 || 17 1/2
 
|-
 
| '''Hesnes''' || 50 || 12 1/2
 
|-
 
| '''Hesnesøi''' || 9 || 9
 
|-
 
| '''Kroken''' || 31 || 15 1/2
 
|-
 
| '''Birketvedt''' || 159 || 22 5/7
 
|}
 
  
 
===1930-årene===
 
===1930-årene===

Revisjonen fra 29. nov. 2017 kl. 20:56

Frivoll skole er en 1-7-skole, like nord for Grimstad sentrum. Skolen har røtter tilbake til 1850-tallet.

Johan Helle, mangeårig lærer ved Hesnes skole, opplyser at denne skolen fikk skolebygg i 1891.[1]

Skoleminner

1850-årene

Jens Vevstad skriver: "Således ble Frivold skole 1852 fast i leid lokale."[2]

1890-årene

Hovedbygningen ved Frivoll skole oppføres i 1892 av tre og bindingsverk i 1 1/2 etasje. Det omtales som 189 m2 og med seks rom.[3]

1900-årene

 • I 1906 blir "Andenlærerposten" ved Frivoll skole lyst ledig. Det er 36 ukers skole á 36 timer. Lønnen er kr 254 pr uke, og det kan gis et alderstillegg. Det forventes at andenlæreren kan undervise i sløyd. "Fri Familiebekvemmelighet".[4]

1930-årene

Gymnastikksal oppføres i 1937. Den er da 85 m2.[5]

1960-årene

Fjære skolestyre drøftet skolestruktur og utbygging av Frivold skole i møte 10/11 1964. Skoleinspektør Tormod Øydgard hadde lagt fram en innstilling om utbygging, og dette fikk enstemmig tilslutning i skolestyret. I debatten ble det pekt på muligheten for samarbeid over kommunegrensene. Landvik kommune var ikke interessert i dette, og Grimstad kommune ønsket å vente med avtaler om dette. Skoledirektøren hadde uttrykt at man måtte se bort fra kommunegrensene ved skoleutbygging i distriktet. Det kom også opp uro over at Fjære hadde innført niårig grunnskole for raskt. Dette hadde sammenheng med at Dahlske skole brant og at man da forserte noen valg i Fjære.[6]

1980-årene

I september 1985 kjøper kommunen 6 da av Gunhild Hauges dødsbo. Arealet er regulert til friareal og kommunen sikrer seg dette på grunn av nærheten til Frivoll skole.[7]

1990-årene

 • Under ledelse av Randi Ropstad utvikles et prosjekt omkring utvikling av elevenes selvbilde. Prosjektet kalles SOL-prosjektet; Selvstendighet - Omsorg - Likestilling.

Lærere knyttet til Frivoll skole

 • Ole Gunnufsen
 • Olav Uldal
 • Caroline Moe (1903-1989)
 • Per Holdebakken f 1892
 • Sigrun Uldal, f Caspersen 1920
 • Ernst Johannes Aslaksen, f 1934
 • Torleiv Moy, f Bygland 11/11 1939
 • Astrid Austenå, f Pettersen 1929

Se også


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære

Referanser

 1. Johan Helle v. Anna Helle Nilsen
 2. Jens Vevstad: "Aust-Agder fylke 1837-1937"
 3. Norges bebyggelse
 4. Norsk kundgjørelsestidende 16/8/1906
 5. Norges bebyggelse
 6. Agderposten 11/11/1964
 7. Agderposten 17/9/1985