Forskjell mellom versjoner av «Frivoll skole»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(1890-årene)
(1870-årene)
Linje 9: Linje 9:
 
===1870-årene===
 
===1870-årene===
 
'''Skoleskatt''': I representantmøte (herredsstyremøte) for Fjære 4. mars 1874 ble det valgt '''Opkrævningsmænd for Skoleskatten'''. For Frivold krets valgte man Reinert Tobiassen Skaregrøm.<ref>Grimstad adressetidende 14/3/1874</ref>
 
'''Skoleskatt''': I representantmøte (herredsstyremøte) for Fjære 4. mars 1874 ble det valgt '''Opkrævningsmænd for Skoleskatten'''. For Frivold krets valgte man Reinert Tobiassen Skaregrøm.<ref>Grimstad adressetidende 14/3/1874</ref>
 +
 +
'''1874: Behov for nytt skolehus på Frivoll'''. I en omfattende gjennomgang av distriktets utfordringer, inklusive begrunnelser for at Grimstads bygrenser må utvides, skriver Grimstad adressetidende (redaksjonelt?) 30. mai 1874:
 +
<blockquote>
 +
"I Distriktet vil, blandt Andet, et Skolespørgsmaal snart reises, da Skolehuset paa Frivold skal være alt for indskrænket. Der forestaar Kredsen saaledes en temmelig stor Udgift, der vilde blive sparet hvis Byudvidelsen snart sker."<ref>Grimstad adressetidende 30/5 1874</ref>
 +
</blockquote>
  
 
===1890-årene===
 
===1890-årene===

Revisjonen fra 17. jul. 2018 kl. 14:36

Frivoll skole er en 1-7-skole, like nord for Grimstad sentrum. Skolen har røtter tilbake til 1850-tallet.

Johan Helle, mangeårig lærer ved Hesnes skole, opplyser at denne skolen fikk skolebygg i 1891.[1]

Skoleminner

1850-årene

Jens Vevstad skriver: "Således ble Frivold skole 1852 fast i leid lokale."[2]

1870-årene

Skoleskatt: I representantmøte (herredsstyremøte) for Fjære 4. mars 1874 ble det valgt Opkrævningsmænd for Skoleskatten. For Frivold krets valgte man Reinert Tobiassen Skaregrøm.[3]

1874: Behov for nytt skolehus på Frivoll. I en omfattende gjennomgang av distriktets utfordringer, inklusive begrunnelser for at Grimstads bygrenser må utvides, skriver Grimstad adressetidende (redaksjonelt?) 30. mai 1874:

"I Distriktet vil, blandt Andet, et Skolespørgsmaal snart reises, da Skolehuset paa Frivold skal være alt for indskrænket. Der forestaar Kredsen saaledes en temmelig stor Udgift, der vilde blive sparet hvis Byudvidelsen snart sker."[4]

1890-årene

På nyåret i 1890 ble det for første gang valgt tilsynsutvalg i de enkelte skolekretser i Fjære. Dette fulgte av lovendringer. For Frivoll krets ble følgende valgt[5]:

 • Matias Hørte
 • Ole Tønnevold
 • Ivar Berge
 • Ole Hansen, Naudenæs

Hovedbygningen ved Frivoll skole oppføres i 1892 av tre og bindingsverk i 1 1/2 etasje. Det omtales som 189 m2 og med seks rom.[6]

Totalistmøte i furulunden: I juli 1893 samles "Totalisterne i Nedenes Kreds" til kretsstevne på Frivoll. Møteplassen omtales som "Furrelunden ved Frivold Skole", og det må vel være nær der forsamlingshuset Bygdheim senere kom.[7]

1900-årene

 • I 1906 blir "Andenlærerposten" ved Frivoll skole lyst ledig. Det er 36 ukers skole á 36 timer. Lønnen er kr 254 pr uke, og det kan gis et alderstillegg. Det forventes at andenlæreren kan undervise i sløyd. "Fri Familiebekvemmelighet".[8]

1930-årene

Gymnastikksal oppføres i 1937. Den er da 85 m2.[9]

1960-årene

Fjære skolestyre drøftet skolestruktur og utbygging av Frivold skole i møte 10/11 1964. Skoleinspektør Tormod Øydgard hadde lagt fram en innstilling om utbygging, og dette fikk enstemmig tilslutning i skolestyret. I debatten ble det pekt på muligheten for samarbeid over kommunegrensene. Landvik kommune var ikke interessert i dette, og Grimstad kommune ønsket å vente med avtaler om dette. Skoledirektøren hadde uttrykt at man måtte se bort fra kommunegrensene ved skoleutbygging i distriktet. Det kom også opp uro over at Fjære hadde innført niårig grunnskole for raskt. Dette hadde sammenheng med at Dahlske skole brant og at man da forserte noen valg i Fjære.[10]

1980-årene

I september 1985 kjøper kommunen 6 da av Gunhild Hauges dødsbo. Arealet er regulert til friareal og kommunen sikrer seg dette på grunn av nærheten til Frivoll skole.[11]

1990-årene

 • Under ledelse av Randi Ropstad utvikles et prosjekt omkring utvikling av elevenes selvbilde. Prosjektet kalles SOL-prosjektet; Selvstendighet - Omsorg - Likestilling.

Lærere knyttet til Frivoll skole

 • Ole Gunnufsen
 • Olav Uldal
 • Caroline Moe (1903-1989)
 • Per Holdebakken f 1892
 • Sigrun Uldal, f Caspersen 1920
 • Ernst Johannes Aslaksen, f 1934
 • Torleiv Moy, f Bygland 11/11 1939
 • Astrid Austenå, f Pettersen 1929

Se også


Skoler i Grimstad


Grunnskoler: Eide skole | Holviga barneskole | Holviga ungomsskole | Langemyr skole | Jappa skole | Grimstad ungdomsskole | Frivoll skole | Landvik skole | Fjære barneskole | Fjære ungdomsskole | Fevik skole | Hesnes montesorriskole | Drottningborg ungdomsskole. Videregående skoler: Dahlske skole | Drottingborg vgs. Annet: Universitetet i Agder.


Tidligere skoler: Birketveit skole (Fjære) | Moy skole (Fjære) | Vik skole (Fjære) | Fjære skole (Fjære) | Håbbestad skole (Fjære) | Hesnes skole (Fjære) | Hesnesøy skole (Fjære) | Kroken skole (Fjære) | Grimstad barneskole | Hagebruksskolen på Lillenes (Fjære) | Statens gartnerskole, Dømmesmoen | xxx


Skolehistorie i Fjære

Referanser

 1. Johan Helle v. Anna Helle Nilsen
 2. Jens Vevstad: "Aust-Agder fylke 1837-1937"
 3. Grimstad adressetidende 14/3/1874
 4. Grimstad adressetidende 30/5 1874
 5. Grimstad adressetidende 8/2/1890
 6. Norges bebyggelse
 7. Grimstad adressetidende 12/7/1893
 8. Norsk kundgjørelsestidende 16/8/1906
 9. Norges bebyggelse
 10. Agderposten 11/11/1964
 11. Agderposten 17/9/1985