Forskjell mellom versjoner av «Gjerde (Jostedalen)»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(bilete 2012)
m ({{nn}})
 
(20 mellomliggende revisjoner av 5 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{Infoboks gard (nynorsk)
+
{{Infoboks gard
 +
| målform      = nn
 
| bgfarge      =  
 
| bgfarge      =  
 
| navn          = Gjerde
 
| navn          = Gjerde
Linje 8: Linje 9:
 
| førstnevnt    =  
 
| førstnevnt    =  
 
| ryddet        =  
 
| ryddet        =  
| sted          = Jostedalen
+
| sted          = [[Jostedalen]]
| kommune      = Luster
+
| sokn          = [[Jostedalen sokn|Jostedalen]]
| fylke        = Sogn og Fjordane
+
| kommune      = [[Luster kommune|Luster]]
 +
| fylke        = [[Sogn og Fjordane]]
 
| gnr          = 207
 
| gnr          = 207
 
| bnr          = 3
 
| bnr          = 3
Linje 19: Linje 21:
 
| postnr        =  
 
| postnr        =  
 
}}
 
}}
 +
{{Artikkelkoord|61|37|56|N|7|15|46|Ø}}
  
{{thumb høyre|Gjerde frå aust.JPG|Gjerde sett frå aust. Campingplassen i framgrunnen, Jostedal hotell i midten bak, Joker-butikken til venstre for hotellet og den driftsbygningen til garden til høgre. Krundøla, Snåpebrui og vegen opp Haugabakkane til Krundalen i høgre kant.|[[Bruker:Oddloho|Oddmund L. Hoel]] (2012)}}
+
<onlyinclude>{{thumb høyre|Gjerde frå aust.JPG|Gjerde sett frå aust. Campingplassen i framgrunnen, [[Jostedal Hotell]] i midten bak, [[Thor Bakkens Ettf1Joker-butikken]] til venstre for hotellet og driftsbygningen til garden til høgre. Krundøla, Snåpebrui og vegen opp Haugabakkane til Krundalen i høgre kant.|[[Bruker:Oddloho|Oddmund L. Hoel]] (2012)}}
 +
'''[[Gjerde (Jostedalen)|Gjerde]]''' (Luster, gnr. 207/3) er eit gardsbruk og bygdesentrum i [[Jostedal|Jostedalen]], [[Luster kommune]]. Staden ligg langs hovudvegen framover Jostedalen der [[Krundøla]] kjem ned i hovuddalføret. Gjerde sokna til [[Krundalen skule]] fram til krinsen vart nedlagd i 1963.
  
<onlyinclude>'''[[Gjerde (Jostedalen)|Gjerde]]''' (Luster, gnr. 207/3) er eit gardsbruk og bygdesentrum i [[Jostedal|Jostedalen]], [[Luster kommune]]. Staden ligg langs hovudvegen framover Jostedalen der [[Krundøla]] kjem ned i hovuddalføret. Gjerde sokna til [[Krundalen skule]] fram til krinsen vart nedlagd i 1963.<br />
+
Etter nyryddinga av Jostedalen på 1500-talet høyrde heile området i hovuddalføret på sør- og nordsida av [[Krundøla]] til garden [[Flatejordi (Jostedalen)|Flatejordi]], som er nemnd alt i presteskattelista frå 1596. Men Flatejordi vart lagt øyde att kring 1610, og garden vart delt slik at bonden på [[Haugen (Jostedalen)|Haugen]] fekk hand om området på nordsida av Krundøla medan [[Hellegård (Jostedalen)|Hellegård]] fekk hand om området på sørsida. </onlyinclude> Likevel var også området på sørsida som låg til Hellegård, matrikulert under Haugen fram til 1838 då det vart overført til Hellegård.
 
 
Etter nyryddinga av Jostedalen på 1500-talet høyrde heile området i hovuddalføret på sør- og nordsida av [[Krundøla]] til garden [[Flatejordi (Jostedalen)|Flatejordi]], som er nemnd alt i presteskattelista frå 1596. Men Flatejordi vart lagt øyde att kring 1610, og garden vart delt slik at bonden på [[Haugen (Jostedalen)|Haugen]] fekk hand om området på nordsida av Krundøla medan [[Hellegård (Jostedalen)|Hellegård]] fekk hand om området på sørsida.</onlyinclude> Likevel var også området på sørsida som låg til Hellegård, matrikulert under Haugen fram til 1838 då det vart overført til Hellegård.<ref>Øyane 1994, s. 749</ref>
 
  
 
== Tre husmannsplassar ==
 
== Tre husmannsplassar ==
'''Gjerde 1''': Etter kring hundre år utan busetnad på den gamle Flatejords-garden, vart den fyrste husmannsplassen på Gjerde rydda kring 1712. Dette er den tidlegaste kjende husmannsplassen i Jostedalen. Opplysningane om ryddinga og den fyrste busetnaden er likevel usikre.<ref>Øyane 1994, s. 804</ref> Det er mogleg at husmannsplassen Gjerde vart bygt der det gamle Flatejords-tunet låg hundre år før, men dette er uvisst. <ref>Øyane 1994, s. 789</ref> Plassen låg under bnr. 3 Gjerde frå matrikuleringa i 1901 og vart nedlagd så seint som i 1952 då yngste sonen til dei siste plassfolka flytte stovehuset til Kvile (bnr. 6).
+
'''Gjerde 1''': Etter kring hundre år utan busetnad på den gamle Flatejords-garden vart den fyrste husmannsplassen på Gjerde rydda kring 1712. Dette er den tidlegaste kjende husmannsplassen i Jostedalen. Opplysningane om ryddinga og den fyrste busetnaden er likevel usikre.<ref>Øyane 1994, s. 804</ref> Det er mogleg at husmannsplassen Gjerde vart bygt der det gamle Flatejords-tunet låg hundre år før, men dette er uvisst. <ref>Øyane 1994, s. 789</ref> Plassen låg under bnr. 3 Gjerde frå matrikuleringa i 1901 og vart nedlagd så seint som i 1952 då yngste sonen til dei siste plassfolka flytte stovehuset til Kvile (bnr. 6).
  
 
'''Gjerde 2''': Den andre husmannsplassen på Gjerde kom kring 1799 og vart nedlagd i 1918 etter at den siste husmannen var avliden.
 
'''Gjerde 2''': Den andre husmannsplassen på Gjerde kom kring 1799 og vart nedlagd i 1918 etter at den siste husmannen var avliden.
Linje 36: Linje 38:
  
 
==Gardsbruket utskild 1901==
 
==Gardsbruket utskild 1901==
Ved ei delingsforretning 16.-18. juli 1901 vart dei tre husmannsplassane utskilde som eit eige gardsbruk (''Gjærde''). Denne parsellen femnde òg om halvparten av øygarden på [[Flatejordi (Jostedalen)|Flatejordi]] på nordsida av Krundøla.  
+
<onlyinclude>Ved ei delingsforretning 16.-18. juli 1901 vart dei tre Gjerde-plassane utskilde som eit eige gardsbruk (''Gjærde''). Denne parsellen femnde òg om halvparten av øygarden på [[Flatejordi (Jostedalen)|Flatejordi]] på nordsida av Krundøla.</onlyinclude>
  
Den fyrste sjølveigar var [[Lars Pederson Gjerde]] (1870-1960), som saman kona Anna (1879-1954) frå [[Sagarøy]] fekk skøyte på garden i 1902. Lars var oppvaksen på plassen Gjerde 3 som son av den siste plasskona her, Siri Ottesdotter Gjerde (1839-1928). Lars og Anna bygde eit stovehus attmed plasstova der han voks opp.
+
Den fyrste sjølveigaren var [[Lars Pederson Gjerde]] (1870-1960), som saman kona Anna (1879-1954) frå [[Sagarøy]] fekk skøyte på garden i 1902. Lars var oppvaksen på plassen Gjerde 3 som son av den siste plasskona her, Siri Ottesdotter Gjerde (1839-1928). Lars og Anna bygde eit stovehus attmed plasstova der han voks opp,
  
Dei to andre husmannsplassane kom under dette bruket med matrikuleringa. Då dei to plassane vart nedlagde i 1918 og 1952, gjekk jorda attende til bruket.
+
Dei to andre husmannsplassane kom under dette bruket med matrikuleringa. Folketeljinga i 1910 har såleis 26 personar fordelte på fem husstandar under gardsbruket. Attåt gardbrukaraen og to husmenn var det handelsmannen og ein handelsbetjent. Då dei to plassane vart nedlagde i 1918 og 1952, gjekk jorda attende til bruket.
  
 
Gjerde er i dag eit av dei største mjølkebruka i Jostedalen.
 
Gjerde er i dag eit av dei største mjølkebruka i Jostedalen.
Linje 47: Linje 49:
 
Gjerde ligg sentralt i Jostedalen ved munningen av [[Krundalen]] og kring 3 kilometer frå munningen av sidedalen der ein får utsyn til [[Nigardsbreen]], som sidan 1800-talet har vore den store turistattraksjonen i Jostedalen. Det var likevel [[Kruna (Jostedalen)|Kruna]] i Krundalen som lenge var kommunikasjonssentrum med overnattingstilbod og landhandel. Då det kom køyreveg framover Jostedalen sist på 1800-talet og turisttrafikken auka, la det grunnlaget for ei utbygging på Gjerde.  
 
Gjerde ligg sentralt i Jostedalen ved munningen av [[Krundalen]] og kring 3 kilometer frå munningen av sidedalen der ein får utsyn til [[Nigardsbreen]], som sidan 1800-talet har vore den store turistattraksjonen i Jostedalen. Det var likevel [[Kruna (Jostedalen)|Kruna]] i Krundalen som lenge var kommunikasjonssentrum med overnattingstilbod og landhandel. Då det kom køyreveg framover Jostedalen sist på 1800-talet og turisttrafikken auka, la det grunnlaget for ei utbygging på Gjerde.  
  
I januar 1903 vart den fyrste handelsverksemda starta opp på Gjerde av Thor Bakken i ei gamal stove som før var nytta til meieri. Få år etter sette han opp fyrste delen av handelshuset som seinare har vore utbygt fleire gonger, og som sidan har vore i kontinuerleg drift som [[Thor Bakkens Ettf]]. Her var det telefonsentral frå 1918 til automatiseringa i 1978, og postopneri frå 1943 til 1987.<ref>Øyane 1994, s. 794</ref> Butikken er i dag med i Joker-kjeda og er den einaste daglegvarebutikken i Jostedalen. [[Kristen Bakken]] vart styrar av handelsverksemda i 1941 og driv framleis butikken (2010).
+
I januar 1903 vart den fyrste handelsverksemda starta opp på Gjerde. Thor Bakken tok over etter få år, og verksemda har sidan har vore i kontinuerleg drift. Sidan sonen [[Kristen Bakken]] tok over, har namnet vore [[Thor Bakkens Ettf]]. Butikken er i dag med i Joker-kjeda og er den einaste daglegvarebutikken i Jostedalen. [[Kristen Bakken]] (fødd 1920) driv framleis butikken (2012).
 +
 
 +
Her var det også telefonsentral frå 1918 til automatiseringa i 1978, og postopneri frå 1943 til 1987.<ref>Øyane 1994, s. 794</ref>  
  
 
Eigedomen vart formelt utskild som bnr. 9 ved ei delingsforretning 7. oktober 1954.
 
Eigedomen vart formelt utskild som bnr. 9 ved ei delingsforretning 7. oktober 1954.
  
 
==Kafé, pensjonat og hotell (bnr. 7 og 51)==
 
==Kafé, pensjonat og hotell (bnr. 7 og 51)==
Frå 1951 vart det drive kafé og pensjonat på Gjerde, i eit stovehus ved vegen rett nord for butikken. Verksemda vart i mange år driven under namnet [[Solvang kafé og pensjonat]], og i 1985 flytte verksemda inn i nytt bygg tett attmed det gamle. Anleggsperioden under den store [[kraftutbygginga i Jostedalen]] var med på å gjere utbygginga mogleg.<ref>Øyane 1994, s. 803</ref>
+
Frå 1951 vart det drive [[Jostedal Hotell|kafé og pensjonat]] på Gjerde, i eit stovehus ved vegen rett nord for butikken. Verksemda vart i mange år driven under namnet ''Solvang kafé og pensjonat'', og i 1985 flytte verksemda inn i nytt bygg tett attmed det gamle. Anleggsperioden under den store [[Jostedal kraftverk|kraftutbygginga i Jostedalen]] var med på å gjere utbygginga mogleg.<ref>Øyane 1994, s. 803</ref>
  
I 2002 vart pensjonatet bygt på og 'gamlekafeen' innreidd til hotellrom, og heile bedrifta fekk namnet [[Jostedal hotell]]. Verksemda har sidan 1976 vore drive av Laila Gjerde, og dette har i mange år vore den viktigaste overnattings- og serveringsbedrifta i Jostedalen.  
+
I 2002 vart pensjonatet bygt på og 'gamlekafeen' innreidd til hotellrom, og heile bedrifta fekk namnet [[Jostedal Hotell]]. Verksemda har sidan 1976 vore drive av Laila Gjerde, og dette har i mange år vore den viktigaste overnattings- og serveringsbedrifta i Jostedalen.  
  
Eigdomane som rommar Jostedal hotell, vart utskilde frå Gjerde (bnr. 3) i 1951 (som bnr. 7) og i 1984 (bnr. 51).
+
Eigdomane som rommar Jostedal Hotell, vart utskilde frå Gjerde (bnr. 3) i 1951 (som bnr. 7) og i 1984 (bnr. 51).
  
 
==Jostedal camping (1973)==
 
==Jostedal camping (1973)==
Linje 70: Linje 74:
  
 
==Litteratur==
 
==Litteratur==
*Øyane, Lars E. (1994). ''Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune.''  (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune. ([http://www.nb.no/utlevering/nb/3e0d6828c2b4d539b4d38892e2274895 Digital utgåve, NBdigital])
+
*Øyane, Lars E. (1994). ''Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune.''  (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune, s. 788-816. ([http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020701034 Digital utgåve, NBdigital])
  
 
==Eksterne ressursar==
 
==Eksterne ressursar==
*[http://www.luster.kommune.no/sogn/luster/lusterk.nsf/0/E10872453C33E354C1256F3A00432F41?OpenDocument Årets bedrift 2001: Laila Gjerde] (Luster kommune)
+
*{{folketelling|bf01058399000234|Gere|1801|Jostedal prestegjeld|nn}}.
 +
*{{folketelling|bf01036726000907|Jerde (Landhandler Thor A. Bakken)|1910|Jostedal herred|nn}}.
 +
*{{folketelling|bf01036726000913|Jerdet (Gaardbruker Lars Pedersen)|1910|Jostedal herred|nn}}.
 +
*{{folketelling|bf01036726000921|Jerdet (Handelsbetjent Erik Johannessen)|1910|Jostedal herred|nn}}.
 +
*{{folketelling|bf01036726000924|Jerdet (Husmand og dagarbeider Anders Iversen)|1910|Jostedal herred|nn}}.
 +
*{{folketelling|bf01036726000930|Jerdet (Husmand og dagarbeider John Knutsen)|1910|Jostedal herred|nn}}.
 +
*[http://www2.luster.kommune.no/sogn/luster/lusterk.nsf/id/E10872453C33E354C1256F3A00432F41?OpenDocument Årets bedrift 2001: Laila Gjerde] (Luster kommune)
  
 +
[[Kategori:Garder]]
 
[[Kategori:Jostedalen]]
 
[[Kategori:Jostedalen]]
[[Kategori:Garder i Luster kommune]]
+
[[Kategori:Grender og bygdelag]]
[[Kategori:Grender og bygdelag i Jostedalen]]
+
[[Kategori:Luster kommune]]
 
+
{{nn}}
{{Infoboks gardsbruk
+
{{F2}}
| navn          = Gjerde
 
| gnr          = 207
 
| bnr          = 3
 
| sokn          = Jostedalen
 
}}
 
 
 
{{koord ramme|61|37|56|N|007|15|46|Ø}}
 
 
 
{{F1}}
 

Nåværende revisjon fra 26. jan. 2016 kl. 12:02

Gjerde
Knudsen-Gjerde.jpg
Gjerde fotografert av Knud Knudsen mellom 1895 og 1902. Myrhyrna og Vangsen i bakgrunnen, Snåpebrui i framgrunnen
Stad: Jostedalen
Sokn: Jostedalen
Kommune: Luster
Fylke: Sogn og Fjordane
Gnr.: 207
Bnr: 3

Koordinater: 61°37′56″ N 7°15′46″ Ø


Gjerde sett frå aust. Campingplassen i framgrunnen, Jostedal Hotell i midten bak, Thor Bakkens Ettf1Joker-butikken til venstre for hotellet og driftsbygningen til garden til høgre. Krundøla, Snåpebrui og vegen opp Haugabakkane til Krundalen i høgre kant.
Foto: Oddmund L. Hoel (2012)

Gjerde (Luster, gnr. 207/3) er eit gardsbruk og bygdesentrum i Jostedalen, Luster kommune. Staden ligg langs hovudvegen framover Jostedalen der Krundøla kjem ned i hovuddalføret. Gjerde sokna til Krundalen skule fram til krinsen vart nedlagd i 1963.

Etter nyryddinga av Jostedalen på 1500-talet høyrde heile området i hovuddalføret på sør- og nordsida av Krundøla til garden Flatejordi, som er nemnd alt i presteskattelista frå 1596. Men Flatejordi vart lagt øyde att kring 1610, og garden vart delt slik at bonden på Haugen fekk hand om området på nordsida av Krundøla medan Hellegård fekk hand om området på sørsida. Likevel var også området på sørsida som låg til Hellegård, matrikulert under Haugen fram til 1838 då det vart overført til Hellegård.

Tre husmannsplassar

Gjerde 1: Etter kring hundre år utan busetnad på den gamle Flatejords-garden vart den fyrste husmannsplassen på Gjerde rydda kring 1712. Dette er den tidlegaste kjende husmannsplassen i Jostedalen. Opplysningane om ryddinga og den fyrste busetnaden er likevel usikre.[1] Det er mogleg at husmannsplassen Gjerde vart bygt der det gamle Flatejords-tunet låg hundre år før, men dette er uvisst. [2] Plassen låg under bnr. 3 Gjerde frå matrikuleringa i 1901 og vart nedlagd så seint som i 1952 då yngste sonen til dei siste plassfolka flytte stovehuset til Kvile (bnr. 6).

Gjerde 2: Den andre husmannsplassen på Gjerde kom kring 1799 og vart nedlagd i 1918 etter at den siste husmannen var avliden.

Gjerde 3: Kring 1850 vart den tredje plassen teken i bruk, og han danna utgangspunktet for fråskiljinga i 1901.

Alle dei tre husmannsplassane låg i området der butikken og hotellet er i dag.

Gardsbruket utskild 1901

Ved ei delingsforretning 16.-18. juli 1901 vart dei tre Gjerde-plassane utskilde som eit eige gardsbruk (Gjærde). Denne parsellen femnde òg om halvparten av øygarden på Flatejordi på nordsida av Krundøla.

Den fyrste sjølveigaren var Lars Pederson Gjerde (1870-1960), som saman kona Anna (1879-1954) frå Sagarøy fekk skøyte på garden i 1902. Lars var oppvaksen på plassen Gjerde 3 som son av den siste plasskona her, Siri Ottesdotter Gjerde (1839-1928). Lars og Anna bygde eit stovehus attmed plasstova der han voks opp,

Dei to andre husmannsplassane kom under dette bruket med matrikuleringa. Folketeljinga i 1910 har såleis 26 personar fordelte på fem husstandar under gardsbruket. Attåt gardbrukaraen og to husmenn var det handelsmannen og ein handelsbetjent. Då dei to plassane vart nedlagde i 1918 og 1952, gjekk jorda attende til bruket.

Gjerde er i dag eit av dei største mjølkebruka i Jostedalen.

Landhandel (bnr. 9)

Gjerde ligg sentralt i Jostedalen ved munningen av Krundalen og kring 3 kilometer frå munningen av sidedalen der ein får utsyn til Nigardsbreen, som sidan 1800-talet har vore den store turistattraksjonen i Jostedalen. Det var likevel Kruna i Krundalen som lenge var kommunikasjonssentrum med overnattingstilbod og landhandel. Då det kom køyreveg framover Jostedalen sist på 1800-talet og turisttrafikken auka, la det grunnlaget for ei utbygging på Gjerde.

I januar 1903 vart den fyrste handelsverksemda starta opp på Gjerde. Thor Bakken tok over etter få år, og verksemda har sidan har vore i kontinuerleg drift. Sidan sonen Kristen Bakken tok over, har namnet vore Thor Bakkens Ettf. Butikken er i dag med i Joker-kjeda og er den einaste daglegvarebutikken i Jostedalen. Kristen Bakken (fødd 1920) driv framleis butikken (2012).

Her var det også telefonsentral frå 1918 til automatiseringa i 1978, og postopneri frå 1943 til 1987.[3]

Eigedomen vart formelt utskild som bnr. 9 ved ei delingsforretning 7. oktober 1954.

Kafé, pensjonat og hotell (bnr. 7 og 51)

Frå 1951 vart det drive kafé og pensjonat på Gjerde, i eit stovehus ved vegen rett nord for butikken. Verksemda vart i mange år driven under namnet Solvang kafé og pensjonat, og i 1985 flytte verksemda inn i nytt bygg tett attmed det gamle. Anleggsperioden under den store kraftutbygginga i Jostedalen var med på å gjere utbygginga mogleg.[4]

I 2002 vart pensjonatet bygt på og 'gamlekafeen' innreidd til hotellrom, og heile bedrifta fekk namnet Jostedal Hotell. Verksemda har sidan 1976 vore drive av Laila Gjerde, og dette har i mange år vore den viktigaste overnattings- og serveringsbedrifta i Jostedalen.

Eigdomane som rommar Jostedal Hotell, vart utskilde frå Gjerde (bnr. 3) i 1951 (som bnr. 7) og i 1984 (bnr. 51).

Jostedal camping (1973)

På flata nedanfor hotellet og butikken, ned mot Krundøla, ligg Jostedal camping. Campingplassen opna i 1973, og det vart mellom 1974 og 1977 sett opp ti hytter. Kring 2005 vart det oppsett to nye moderne hytter og eit nytt servicebygg.

Bygdesentrum

Gjerde har gjennom etterkrigstida utvikla seg som bygdesentrum i Jostedalen, mykje på grunn av handelsverksemda og overnattings- og serveringsverksemda. Jostedal samvirkelag låg i mange år på Gjerde rett nord for brua over Krundøla. I Haugåsen opp for samvirkelaget vart det i 1980-åra lagt ut eit byggjefelt som gjer at den største busetnadskonsentrasjonen i Jostedalen sidan har vore på Gjerde. Her ligg òg Jostedal eldresenter. Rett nord for byggjefeltet ligg verksemda Jostedal industrier med knapt 10 tilsette.

Dette har òg gjort at stadnamnet Gjerde i dag vert nytta om eit større område enn før, gjerne om heile området frå butikken (Thor Bakkens Ettf) til Jostedal industrier.

Notar

  1. Øyane 1994, s. 804
  2. Øyane 1994, s. 789
  3. Øyane 1994, s. 794
  4. Øyane 1994, s. 803

Litteratur

  • Øyane, Lars E. (1994). Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune. (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune, s. 788-816. (Digital utgåve, NBdigital)

Eksterne ressursar