Grønnegata 107 (Tromsø)

Eierne av Grønnegata 107 har gjort en stor jobb med å renovere huset og bygge ut i bakgården.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 105 og 107 i 1938. Nr. 107 var malt i en mørk farge den gang.
Grønnegata 107 omkring 1960.
Foto: H.A. Brandt
Bakgården lignet vel mange andre bakgårder i 1960.
Foto: H.A. Brandt
Og man kunne se over i andre, lignende, bakgårder. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 107 i Tromsø ble modernisert og påbygd på 1990-tallet. - Gammelt matr.nr. 437.

Bryggearbeider Hansen

Målebrev til Jens Hansen, tinglyst 30. jan. 1854.

I 1865 bodde bryggearbeider og enkemann Jens Hansen her med sønnene Hans og Jens, svigerdatteren Karen og to barnebarn, enke og vaskekone Karen Krana og hennes tre døtre.

Erklæring om Jens Hansen har bebygget grunnen, i 1871.

Skjøte fra Jens Hansen til sønnen, Jens Kåre Jensen, i 1874. Skjøte fra Jens Kåre Jensen til Christen Olsen på en ½-del av eiendommen samme år, nederste etasje.

Bevilling for Jens Kåre Jensens enke Karen til uskifte, i 1875.

Arbeidsmann Olsen

I 1875 bodde arbeidsmann Christen Martin Olsen her med kona Ingeborg Mara og seks barn, enke arbeidskone Karen Johanna Jensen med tre sønner, fisker Søren Heggelund Jensen med kona Susanna Hansine, bakersvenn Henrik Johannessen, arbeidskone Hanna Kristina Jensen.

Skjøte fra Jens Kåre Jensens enke Karen til Peder Halvorsen på hennes ½-del av eiendommen, i 1877.

I 1885: Feierdreng Christen Olsen med kona Ingeborg og sju barn, sjøfarende Peder Halvorsen med kona Everine og tre barn.

I 1900: Enkemann og bryggearbeider Christen Olsen med fem barn og fem barnebarn, sjøfarende Peder Halvorsen med kona Everine, sønnen Johannes og to pleiebarn.

Enken Pedersen

Skjøte fra Christen Olsen til enke Anna Pauline Pedersen på hans ½-del, i 1903.

Skjøte fra Peder Halvorsen til Anna Sofie Thoresen som hennes særeiendom, på hans ½-del, i øverste etasje, i 1904.

I 1910: Enke og vasker Anne Pauline Pedersen med sønnen Jakob Alfred, vedhugger Kristian og Anna Sofie Thoresen med to barn.

Skjøte fra Anna Pauline Pedersen til sønnen, Jakob Pedersen, på hennes ½-part, i 1910.

I 1916: Ane Pedersen, fisker Jakob Pedersen, vaskekone Ellen Margrethe Johansen, arbeider Kristian, Anna Sofie, syerske Elise Kristine og arbeider Johan Marinius Thoresen.

Familien Ottesen

Skjøte fra Jakob Pedersen til Antonius Mikal Ottesen på hans ½-part, i 1917. Siden den tid har familien Ottesen vært inne på eiersiden.

Eid av Kristine og Johan Thoresen og Dina Ottesen, syforretning, i 1932.

Skjøte fra Johan Thoresen, med samtykke fra de andre arvingene, til Leif Isaksen, på en ½-del av eiendommen, i 1941.

Skipper Leif Isaksen, sydame Dina og sjåførene Hartley og Willy Ottesen, (1946).

Skjøte fra Leif Isaksen til Hartley Ottesen på hans ½-del, i 1952.

Elektriker Arild og sjåfør Hartley Ottesen, vasker Jenny Iversen, (1957).

Skjøte fra Dina Ottesen til Hartley Ottesen på hennes ½-del, i 1975.

Skjøte til sønnen Viktor Ottesen i 1986.

Hartley Ottesen, (1966/93), Viktor Ottesen, (1990/93).

På 1990-tallet ble nr. 107 helt ombygd og påbygd, med nr. 107b i bakgården.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.