Grønnegata 110 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Grønnegata 110/12 brukes vel ikke lenger av Bladet Nordlys. I 1 etg. er det mange som har forsøkt seg med forretningsdrift.
Foto: Einar Dahl (2017).
Grønnegata 106 til 114 i 1938. Det var tre år siden Nordlys kjøpte nr. 110 og vi ser at avisskiltet har kommet opp.
I 1955 ble nr. 112 revet.
Foto: Oluf Lien
I 1960 var nr. 110/112 bygd opp igjen som moderne forretningsbygg.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 110 i Tromsø var avisa Nordlys' første fotfeste i kvartalet. Siden overtok de det meste. - Gammelt matr.nr. 66.

Handelsborger Hansen

Målebrev til Peder Martin Hansen, tinglyst 14. juli 1851.

I 1865 bodde disse her: Handelsborger Peder M. Hanssen med kona Maren Larsdatter og tre sønner, vaskekone Christiane Christiansen, hennes sønn Carl Pettersen og en pleiedatter, cigarfabrikant Johan Heinrich, tømmermann Johan Johansson med kona Eva og sønnen Isak, tømmerarbeider Johan Larsen.

Kjøpekontrakt av 13. mai 1871 hvorved Peder M. Hansen solgte eiendommen til Johan Johannesen.

I 1875: Tømmermann Johan Johannesen Lauri med kona Eeva, reindriver Lars Nelson Hathi med sønnen Jakob, skipper Isak Vilh. Johannesen med kona Grethe og sønnen Karl, sypike Sofie Korbi, steinarbeider Johan Lysti, husmor Marthe Isaksdatter med fire barn, smedarbeider Amund Necolai Sivertsen, sypike Marie Pedersdatter, sjømann Berent Andersen, Sofie Randonnen Heikieli (praktiserer som doktor), sypike Tobine Taraldsen og hennes sønn.

I 1885: Tømmermann Johan Johannesen Lauri med kona Eva, fisker Nils Andersen med kona Marie, fisker Carl Johan Andersen, Anne Marthe Hendriksen, skomaker Fredrik Wilhelm Hammarstrøm, kjører Johannes Olsen, bødker Johan Edevart Olsen, smed Bernt Johannes Olsen, baker Olaf Marinus Olsen, Jeta Marie Olsen, Eva Sofie Randonen.

Skjøte fra Johan Johannesen Lauri på denne eiendommen m.fl. til Isak W. Johannesen, med kår for selgeren og hans hustru, i 1886. (Dødsattest tinglyst 19. nov. 1896).

I 1900 bodde disse her: Maskinist på dampskip Paul Andreas Holst med kona Antonie og to barn, maskinist Johan Berg med kona Paula og datteren Ester, skomaker Ludvig Moe med moren Johanna Martinussen, vaskerkone Oline Strømstad med to sønner, Hanna Vold, fattigunderstøttet.

Smedmester Gabrielsen

Auksjonsskjøte til smedmester Gerhard Gabrielsen, frasolgt Isak W. Johannesen, i 1904.

I 1910: Fisker Kristian Andreas og Karoline Marie Dahl med seks barn, teglstensarbeider Johan Kristian og Elisabet Knudsen med to barn, bryggearbeider Johan Kristensen, fisker Joackim og Susanna Wilhelmsen med to barn, sydame Kristine Mathilas.

I 1916: Smedmester Gerhard Gabrielsen, Hanna, kontorist Johannes og Justine Marie Gabrielsen, mekaniker Einar og Thea Braathen, fisker Johan K. og Eilse Hauan, skomaker Paul J. og Anna Hansine Paulsen, tjenestepike Hanna Marie Henriksen.

Smedmester Gerhard Gabrielsen kom fra nabobygget, Grønnegata 112, tidlig på 1900-tallet. Han spesialiserte seg på utstyr til fiskeflåten og gikk senere i gang med motorfabrikk og støperi. Han la om smia til å bli ”Troms Motorverksted”, der bygde de ”Trums”-motorene på 4-6 Hk. Gabrielsen utvidet i 1919 med ”A/S Tromsø Jern- og Metalstøperi”, men gikk konkurs i 1920. Da flyttet han til Kløfta, men kom senere tilbake og drev motorverkstedet ”Gerh. Gabrielsen & Co” til sin død i 1946. Gabrielsen var en aktiv politiker og mangeårig formann i Håndverkerforeningen.

Bekjentgjørelse om at smed Gerhard Gabrielsens eiendom er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, i 1920.

Auksjonskjøte til Thv. Moe i 1922.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon og at antakelsen av budet var stadfestet, i 1930.

Eid av Tromsø Handels- og Privatbank i 1932.

A & J. Mathilas kobberslagerforretning holdt til her i 1932.

Nordlys

Avisa Nordlys, etabl. 1902, kjøpte gården i 1935, etter brannen i Storgata 95, Folkets hus.

Ved ekstraordinært representantskapsmøte 18. mars 1934 ble styret i A/S «Bladet Nordlys» gitt fullmakt til å innkjøpe fast eiendom.

Tvangsauksjonsskjøte datert 15. nov. 1935 fra Tromsø Namsrett til A/S Nordlys, frasolgt Thv. Moe.

Kontrakt mellom A/S Nordlys og Tromsø elektrisitetsverk om installasjon av elektrisk lys, i 1935.

Tvangsauksjonsskjøte til A/S Nordlys i 1940.

I 1946/47 ble hele gården renovert med ny trykkeribygning i bakgården.

Midt på 1950-tallet ble bygningen utvidet med nybygg i Grønnegata 112 før nr. 110 ble revet og oppført i samme stil som naboen.

Utover på 1960-tallet kjøpte Nordlys Grønnegata 106 og 108 samt Rådhusgata 3 og 5 og et nytt avishus, med front mot rådhusparken, sto ferdig i 1969.

Hjemmelsoverføring for denne eiendommen og Grønnegata 112 til A/L Bladet Nordlys, i 1970.

Asa Gummistempelfabrikk, (faktor Paul og boktrykker Thorleif Pedersen), (1957) (I nr. 110/12), arkitekt Harry Gangvik, (1957), Tromsø bedriftslegekontor, (1972).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.