Grønnegata 21 (Tromsø)

Da arkitektkontoret Blå strek slo til i 1986 ble det ikke bare et nytt nr. 21, men også 21b, c og d i bakgården.
Foto: Einar Dahl 2017
Grønnegata 21 var ikke store kåken i 1960.
Foto: H.A. Brandt

Grønnegata 21 i Tromsø var et lite trehus som ble revet. Det gjenoppsto med mye skryt fra arkitekthold i 1986. - Gammelt matr.nr. 547.

Fisker Alexandersen

Målebrev til Vilhelm Oluf Alexandersen, datert 4. sept. 1873, tinglyst 7. juli 1874.

I 1875 bodde disse her: Huseier, fisker og arbeidsmann Vilhelm Oluf Alexandersen med kona Bergitha Andrea og tre barn, fattiglem Ole Simonsen med kona Ane Helmine, Margrethe Marie Rasmusdatter med spinning og strikking. – I nr. 547b bodde bryggemann Isak Erikson Lassi med kona Maria Chrestina Jakobsdatter og seks barn. De er oppgitt å være kvensktalende.

Auksjonsskjøte etter Vilhelm O. Alexandersen til A. Ebeltoft sr. i 1884.

I 1891: Johannes Andreas Pedersen med kona Bergitte Severine, tre barn og svigermor Ingeborg Eriksen, svoger Georg Karl Eriksen, enkemann Ole Hanssen Sand med to døtre og tre barnebarn.

Skjøte fra A. Ebeltoft sr. til Andreas Carl Andersen i 1891.

Fisker Andersen

I 1900: Fisker Andreas Andersen med kona Kristine og fire barn, sjømann Johan Pedersen med kona Mathilde, tre barn og tjenestepike Elvine Baardsen.

Eid av arbeider Andreas Karl Andersen i 1904 og 1932.

Lossearbeider Andreas og Christine Erlandsen med tre barn, i 1910. Barna het Andersen.

I 1916: Andreas K. og Kristine Vilhelmine Andersen, sjømann Johannes og Aminda Joh. Myhre.

Kontrakt mellom Andreas Andersen og Tromsø elektrisitetsverk om elektrisk installasjon, i 19139.

Eid av d/s-pike Alvina Andersen fra 1942.

Arbeider Johannes Larsen, (1946).

Kontormann Leif Havnør, (1957).

Skraphandler Hermansen

Skjøte til Birger Hermansen i 1959.

Birger Hermansen, avfallsforretning, (1966/72).

Skjøte fra Birger Hermansen til Alf Schive i 1973.

Slaktermester Loe

Skjøte fra Alf Schive til Ottar Loe i 1976.

Ottar Loe døde i 1979 og Judith Loe satt i uskifte.

Skjøte fra Judith Loe til firma Olaf Martinussen v/Odd Martinussen, i 1981.

Skjøte fra fa. Olaf Martinussen til Anne Cathrine Rørholdt i 1983.

Skjøte fra Anne C. Rørholdt til Marit Sissel Bøe Bakkeslett på 4/10 av eiendommen, i 1984.

Skjøte fra Anne C. Rørholdt til Knut Vidar Nekså på ideell 3/10 av eiendommen, i 1985.

Blå Strek

På 1980-tallet ble dette huset og nr. 23 revet og i 1986 erstattet av nye bygg satt opp med Blå Strek som arkitekter. Bolig, kontor for NRL og galleri. I nr. 21 ble det boliger. Bygningene er tildelt Houens fonds diplom i 2003.

Kjell Bakkeslett, (1986), Knut Vidar Nekså, ing.sjef, (1986/93), Anne Cathrine Rørholt, (1986/93).

Marit Sissel Bøe Bakkeslett i uskifte etter Kjell Edm. Bakkeslett som døde i 1989.

Brit Digre,(1990), flyger Fred Åge Haugland, (1990).

Geir Jensen, (1993).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.