Grønnegata 88 (Tromsø)

Hjørnegården Grønnegata 86-88 ble pusset opp omkring 2010. 2015.
Foto: Einar Dahl
Grønnegata før rivingen startet. Plankegjerdet til venstre varsler at nr. 78-80 står for fall. Huset til venstre er nr. 82, nr. 88 er huset med litt buskas i sørveggen. I løpet av ti år forsvant hele denne husrekken. Bildet er tatt i 1962 og sto i "iTromsø" 4. mai 2010.
Foto: Ukjent

Grønnegata 88 i Tromsø var det siste huset i kvartalet Grønnegata 78-88. Alle ble revet tidlig på 1960-tallet. - Gammelt matr.nr. 19a.

Spinnersken Stene

Målebrev til Ole Adrian Larsen, tinglyst 8. jan. 1855.

Skjøte fra Ole A. Larsens enke Silvanna Larsdatter til Lars Adrian Olsen på denne grunnen og et av Formannskapet tilstått tillegg til denne, i 1855.

Dagarbeider Jacob Olsen Stene bodde her med kona Karen Hansdatter og datteren Marie i 1865.

Skjøte fra Lars Adrian Olsen til Jakob Olsen Stenes enke Karen, i 1875.

I 1875: Huseier, vever og spinderske Karen Hansdatter Stene med datteren Marie, dreng hos Giæver & søn, Anders Olsen, med kona Anne Jørgensdatter og datteren Anna Gurine.

I 1885: Snekkersvenn Gerhard Johan Olsen med kona Angnethe Josefine og to barn, fattiglem Gjertrud Bergithe Andersen, arbeiderske Karen Johanna Olsen, skomakerlærling Karl Marinius Jensen.

Auksjonsskjøte fra Jakob og Karen Stenes dødsbo til Ole Martin Thorvaldsen i 1886.

Skomaker Monsen

Skjøte fra Ole M. Thorvaldsen til skomakermester B. Monsen i 1897.

I 1900: Gullsmedsvenn Edvard Flor med kona Anna, skomakermester Bergethon Monsen med kona Hansine og sønnen Ingvald, samt tre lærlinger.

Skjøte fra B. Monsen til Anna Bertheussen i 1903.

I 1916: Huseier Anna Bertheussen, kafévertinde Karoline Olufine Blomquist, kafépikene Anna og Ingeborg Fosmo, kafépike Kristine Hansen, kafépike Kristofa Kristensen, tjenestepike Anna Martha Moksnes.

Attest fra lensmannen i Steigen om at fisker og småbruker Svend Bertheussen, Møllerskog i Steigen, var eneste arving etter Anna Bertheussen, i 1929.

Skjøte fra Svend Bertheussen til Harald Johansen i 1929.

Eid av Harald Johansen i 1932 og 1946.

Lagerformann Olsen

Lagerformann Lorents Olsen, (1940/1946), vognmann Meyer M. Sørensen, (1940/1946), revisor Rolf Olsen, (1946).

Lagerformann Lorents Olsen, rengjøringskvinne Tildora Sivertsen, diskedame Hildur Hansen, (1957).

Huset ble revet tidlig på 1960-tallet.

Transportarbeider Johannes Andersen, diskedame Hildur Hansen, (1961).

Moldenæs handelsskole fikk tomt og oppførte sitt nybygg her i 1963, med adressen Grønnegata 86/88. For den nyere historien, se Grønnegata 86.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.