Halvor Heyerdahl Rasch

Halvor Heyerdahl Rasch

Halvor Heyerdahl Rasch (født 8. januar 1805, på Mustorp i Eidsberg, død 26. august 1883 i Kristiania) var professor i zoologi og friluftsmann og blant stifterne av Den Norske Turistforening og satt i det første styret («direksjonen») sammen med Thomas Johannessen Heftye, Fredrik Næser, Hans Hagerup Krag og assessor W. Erichsen i 1868.

Bakgrunn

Han var sønn av rittmester Michael Rasch (1769–1849) og Edle Valentine Heyerdahl (1783–1870) og bodde på Mustorp i Eidsberg. Hans farfar var sokneprest Lars Rasch (1724–1778).

Han forble ugift.

Faglig virke

Etter å ha tatt examen artium studerte han først botanikk før han gikk over til zoologi ved Det kgl. Fredriks Universitet i Kristiania. Han ble i 1825 ansatt som amanuensis og konservator ved Universitetets zoologiske museum under professor Jens Rathke.

Han hadde i årene 1840 ti 1842 et offentlig stipend for å studere museer i Mellom-Europa, der han også fullførte sin utdannelse med åtte måneders studier ved Universitetet i Leiden i Nederland. Han ble universitetsstipendiat i zoologi da han kom tilbake til Norge i 1843, og i 1847 ble han lektor og i 1852 ble han professor i zoologi etter Rathke, en stilling han satt i til han gikk av med pensjon i 1874.

Friluftsliv

 
Det første styret i Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug, stiftet 1861: Fra venstre Richard Kierulf, formann, Halvor H. Rasch, varaformann, Chr. E. Schreiner, C. Tank Nielsen og Jørgen Gjerdrum.
Foto: Ranheim: Norske skiløpere, 1957

I 1861 var han med på å stifte Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug og satt i det første styret. Dette var landets første idrettsforbund og arbeidet for å både fremme av skyttersaken og innføring av gymnastikk i skolene. Den oppfordret videre skytterlagene til å gå inn for skiløping, og var den direkte årsak til dannelsen av de første skiklubber.

21. januar 1868 ble Den Norske Turistforening grunnlagt, med konsul Thomas Johannessen Heftye som hovedinitiativtaker og første formann. Også Rasch satt i den første direksjonen sammen med oberst Fredrik Næser, professor Halvor Rasch, kaptein Hans Hagerup Krag, og assessor W. Erichsen. De ønsket med foreningen å legge til rette for at flest mulig skulle få mulighet til å oppleve norsk natur.

Kilder