Hammond

Hammond er ei norsk slekt med engelske røtter. De to brødrene William Hammond (1629–1719) og Thomas Hammond (1630–1681) slo seg ned som trelasthandlere i Trondheim rundt 1660. Gjennom ekteskap med slektene Sommerschild og Angell fikk de gode kontakter, og ble en av byens rikeste slekter på 1600- og 1700-tallet.

Slekta har dødd ut i mannsledd, men slektsnavnet ble videreført i kognatiske linjer.

Hammondslekta har ført samme våpen som den engelske slekta skjold kløvd av gull og blått med tre (2.1.) halve, gående leoparder i motsatte farger (tinkturer), og på kløvningen et hermelin firblad. Det har blitt brukt noen mindre variasjoner over dette i Norge.

Kjente medlemmer av slekta

Litteratur