Hans Jensen Holmboe

Revisjon per 29. jun. 2020 kl. 12:14 av Arnfinn Kjelland (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hans Jensen Holmboe (fødd 1721 i Vardal, død 1756 i Lesja), gift med Birgitte Marie Reinholdtsdtr. Ziegler, dotter til førre jernverkseigaren Reinholdt Ziegler. Dei var foreldra til Jens Holmboe.

Holmboe overtok Lesja jernverk i 1750 iflg. Gerhard Schöning 1775 («Reise ... giennem en Deel af Norge» bd. 3 s. 13), men «satte det i Giæld og Vidtløftighed, ved kostbare Bygninger og andre Anlægge».

Holmboe skreiv i 1755: Anmerkninger over Lessøe Prestegjæld og de merkverdigste ting, som derudi findes. Her skilder han gruvene, malmen og jernet som vart produsert ved verket.

Litteratur