Hans Lauritzen Munch (1648–1686)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Lauritzen Munch (født 1648 i Ål, død jula 1686 i Asker) var sokneprest til Asker prestegjeld fra 1678 til sin død.

Slekt og familie

Han var sønn av sokneprest til Ål prestegjeld Lauritz Rolfsøn Munch og Maren Jacobsdatter, og tilhørte en stormannsætt fra Gudbrandsdalen.

Den 23. mai 1683 ble han gift i Christiania med Dorthe Johannesdatter Guddens (d. 1715). De skal ikke ha hatt barn.

Liv

I 1668 ble han dimittert fra Christiania katedralskole. Han ble samme år innskrevet ved Københavns Universitet som Johannes Laurentii Aal.

I 1675 ble han personell kapellan hos sokneprest til Asker Oluf Nielsen Helsingør, og da sistnevnte døde i 1678 ble Hans Munch sokneprest der. Som sin forgjenger fikk han raskt rettslige problemer med presteenka Karen Eriksdatter, som hadde vært gift med sokneprest Isaac Abrahamssøn og som var datter av herr Isaacs forgjenger Erik Olafssøn. Hun bodde på Skaugum, og stilte krav til enkepensjon, bruk av prestens husmenn og annet.

Hans Munch havna også i en rettssak mot bonden Hans Pedersen Høen, som hadde skjelt ut presten. Det endte i forlik, da Hans Høen innrømma å ha sagt ting «udi Ubesindighet», lovet å aldri gjøre det mer og betalte ei bot.

Kona Dorthe Guddens ga flere gaver til Asker kirke. Året etter at de gifta seg ga hun et messingbekken til døpefonten, som fortsatt brukes ved dåp i kirka. Asker kirke fikk for øvrig også ny kalk og disk mens Hans Munch var sokneprest. Disse ble gitt av fogd på Nesøya Gregor Christensen i 1686, og de brukes fortsatt.

Enka etter Hans Munch ble gift for andre gang med etterfølgeren i sokneprestembetet, Mathias Mathiasen Abel.

Litteratur