Hansjordnesgata 26 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Adressen Hansjordnesgata 26 har ikke vært i bruk på over hundre år, helt siden Tromsø barnehjem slo sammen eiendommen med nr. 28 i 1908. Nå er begge borte og tomta ligger ubrukt.
Foto: Einar Dahl, 2017

Hansjordnesgata 26 i Tromsø er i dag ei tomt som har ligget brakk i mange år. - Gammelt matr.nr. 482a, utgått fra nr. 482.

Havnefogd Ludvigsen

Målebrev til Peder Sørensen av 1. juni og 1. aug. 1818, tinglyst 12. sept. 1842.

Auksjonsskjøte i stiftamtsskriver Nielsens dødsbo på denne Peder Sørensen tilmålte grunn, til Nils V. Nilelsen, i 1842.

Skjøte fra Niels V. Nielsen til sorenskriver N.J. Nielsen på grunnen, i 1854.

Skjøte fra N.J. Nielsen til J.H. Ludvigsen, bl.a. på denne grunn, i 1858.

Erklæring om at J.H. Ludvigsen hadde bebygget grunnen, i 1864.

Bygd av Johan Henrik Ludvigsen som privatbolig i 1850-årene. Ludwigsen var skipper, brennevinshandler, hotellvert (Grand), havnefogd og brannsjef.

Skjøte fra J.H. Ludvigsen til Ced. Ebeltoft, Paul Hanssen og H. Knudsen bl.a. herpå, i 1866.

Skjøte fra H. Knudsen til Paul Hansen på hans andel, i 1872.

Delingsforretning, hvorved Ced. Ebeltoft og Paul Hansen fikk nr. 482a og Ole Olsen nr. 482b (Hansjordnesgata 22), i 1875.

Anton Evjen

Skjøte fra Ced. Ebeltoft, Paul Hansen og H. Knudsen til A. Evjen på denne eiendommen og matr.nr. 484 (Hansjordnesgata 13), i 1896.

Delingsforretning avholdt 2. mars 1897 hvorved matr. 482a ble delt i 482a (Hansjordnesgata 26) og 482c (Hansjordnesgata 24), tinglyst 26. april 1897.

Eid av A. Evjen i 1904.

Gavebrev fra A. Evjen til Tromsø Barnehjem v/Barnehjemskomitéen, i 1908.

Tromsø Barnehjem

Tromsø Barnehjem slo eiendommen sammen med Hansjordnesgata 28, bygde om og tok barnehjemmet i bruk på nyåret i 1910 med Emma Olsen som bestyrerinne og plass for 16 barn.

Eid av Tromsø Barnehjem i 1932 og 1946.

Fisker Torgeir Jakobsen, arbeider Magnus Olsborg, (1957).

Skjøte fra Tromsø Barnehjem v/styret, Aslaug Matheson Bye m.fl., til Tromsø kommune, i 1963.

Sammen med Hansjordnesgata 28 og 30 har denne tomta ligget ubebygd i mange år.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.