Henrik Eddie

Villa Ly.
Foto: 2016
Gravminne, Haslum kirkegård.
Foto: 2016

Henrik Ferdinand Eddie (født 4. februar 1861 i Levanger, død 20. desember 1931 i Bærum) var faktor og høyrepolitiker.

Han gikk i typograflære i Nordre Trondhjems Amtstidende og oppholdt seg i utlandet før han kom til hovedstaden. Her jobbet han kortere tid i Steenske Boktrykkeri og Nicolai Olsen, og mesteparten av karrieren i Morgenposten hvor han ble faktor.

Eddie var med i fagforeningen Den typografiske forening, hvor han blant annet ledet festkomiteen og var sentral i å skaffe foreningens rekonvalesenthjem. Han var seinere medstifter av Faktorforeningen, og representerte Frisinnede Venstre og Høyre politisk. Som kommunestyrerepresentant i Bærum ble Eddie innvalgt i 1907, 1913, 1919, og satt flere av disse periodene i formannskapet. Innimellom, etter valget i 1910, satt han som 1. vararepresentant. Han satt også i helserådet og ligningskommisjonen.

Tidlig på 1900-tallet flyttet han med familien til villa Ly i strøket Egne Hjem, i dag Egne Hjems vei 10. Strøket kaltes også «Typografbyen» eller «Typebyen» fordi det i sin tid ble kjøpt og bebygd av denne yrkesgruppa. Han var styreleder i byggeselskapet Egne Hjem A/S og medstifter av Øvre Stabekk Vel, Østre Bærums kooperative selskap og Stabekk Sparebank.

Henrik Eddie døde i 1931 og er gravlagt på Haslum kirkegård. Han var gift med Elise Kristine f. Nilsen (1871–1957) og hadde minst elleve barn:

 • Astrid (f. 1887)
 • Arne (f. 1888)
 • Bergliot (f. 1889)
 • Solveig (f. 1893)
 • Ester (f. 1896)
 • Elevine «Ella» (f. 1897)
 • Kirsten (f. 1899)
 • Ragnhild (f. 1901)
 • Ingrid (f. 1903)
 • Ottar (f. 1904)
 • Aase (f. 1906)

Kilder