Forskjell mellom versjoner av «Hvalfangerkirken på Sør-Georgia»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
m (Teksterstatting – «[[Kategori:Skedsmo kommune» til «Kategori:Lillestrøm kommune [[Kategori:Skedsmo»)
 
Linje 46: Linje 46:
  
  
[[Kategori:Skedsmo kommune]]
+
[[Kategori:Lillestrøm kommune]]
 +
[[Kategori:Skedsmo]]
 
[[Kategori:Strømmen]]
 
[[Kategori:Strømmen]]
 
[[Kategori:Kirker‏]]
 
[[Kategori:Kirker‏]]

Nåværende revisjon fra 2. jan. 2020 kl. 13:34

Grytviken kirke på Sør-Georgia.
Reisverket for kirken fotografert i fabrikkens monteringshall før elementene ble merket og demontert for skipning til Sør-Georgia. I boken Hvalfangerkirken heter det: Materialene til kirken var vel tilrettelagt av Strømmen Trævarefabrik, etter en uke var reisverket oppe.

Strømmen Trævarefabriks levering av hvalfangerkirken til Sør-Georgia i 1913 er en både viktig og sjarmerende fortelling. Selv med dagens målestokk skjedde det i hurtigtogsfart.

Norsk brohode på omstridt territorium

Forhistorien startet med den moderne hvalfangstens spede begynnelse ved Sør-Georgia i 1904. Dette året reiste den norske ishavsskipperen C.A.Larsen (1860–1924) til øya på vegne av et argentinsk selskap. Året før hadde han havnet i Buenos Aires etter et dramatisk havari, og han selv og mannskapet ble reddet på en mirakuløs måte. Her kom han i kontakt med ledende forretningsmenn av skandinavisk opprinnelse. De viste interesse for hvalfangstnæringen, og det ble sendt ut en aksjeinnbydelse for dannelse av et hvalfangstselskap i Sør-Georgia. Kort etter ble selskapet Compañia Argentina de Pesca S.A. registrert i Buenos Aires under argentinsk flagg.

Etableringen i Grytviken skapte imidlertid diplomatiske forviklinger som endte med at Storbritannia gjorde krav på Sør-Georgia, og britene kom til å regulere fangsten der gjennom tildeling av konsesjoner og fangstlisenser.

Mannssamfunn med utfordringer

Det lille samfunnet som ble etablert i Grytviken utviklet seg raskt til å bli en viktig arbeidsplass for både nordmenn og utlendinger. Men på en slik utpost ble de sosiale forholdene utfordrende. Ved flere anledninger traff bestyrer C.A. Larsen den kjente sjømannspresten Ivar Welle både i Buenos Aires og på Øya. Welle kan ha inspirert Larsen til i 1911 å avertere etter prest til stasjonen. I dette røffe samfunnet er det ikke usannsynlig at en prest ville savne nettopp den symbolverdi et kirkebygg representerer.

Tidlig i 1912 ble så den 26 år gamle pastoren Kristen Løken ansatt som «foredragsholder og prest» i Grytviken. Lønnen ble ordnet som et spleiselag mellom Compañia Argentina og to andre hvalfangstselskaper. Løken måtte til å begynne med ta til takke med et «gudshus» som bare var et «tynt bordhus». Men C.A. Larsen var en sterk forkjemper for at de måtte få en skikkelig kirke. I 1913 iverksatte han sin plan. Han bestemte seg for at Kristen Løken selv skulle foreta anskaffelsen ved å ta turen hjem til Norge. Med garantier og anvisninger fra hvalfangerbestyreren ankom Løken i juli 1913 til Strømmen for å kjøpe «en stk. kirke – utført i et håndverk som skulle være en kirke verdig, med kompliserte detaljer, forsiringer, og utskjæringer». Arkitekt for bygget ble Adalbert Kielland, som var i slekt med direktør Gabriel Kielland Hauge. Men den unge Adalbert hadde også en annen tilknytning: Han var C.A. Larsens svigersønn!

I sin bok Hvalfangerkirken forteller Svein Einar Hansen at innvielsesfesten julen 1913 var en stor dag for hvalfangerpresten Kristen Løken. Han fikk da gleden av å se sin «egenhendig» anskaffede kirke bli vigslet. Normalt skulle det være flere prester til stede ved kirkeinnvielser, men fordi presten på forhånd hadde søkt biskopen i Kristiania om å gjøre tillempninger i alterbokens innvielsesrituale, var alt i sin skjønneste orden.

På Hvalfangstmuseets hjemmesider finnes følgende innledningsavsnitt om Kirken i Grytviken på Sør-Georgia: Kirken i Grytviken ble etablert av landstasjonens bestyrer C.A. Larsen i en tid da uro på arbeidsplassen ikke var uvanlig. Det blir iblant hevdet at hvalfangerne krevde overtid for å gå til messe der. Uansett hvilke underliggende motiver ledelsen kan ha hatt for å reise kirken, er den i dag et av de mest markante norske kulturminnene i Antarktis.

Jubileumscruise til Antarktis i 2013

Hurtigruten i samarbeid med foreningen «Øyas Venner» inviterte da til en fantastisk rundreise der både Argentina, Antarktis, Falklandsøyene og Sør-Georgia inngikk. Høydepunktet var jubileumsgudstjenesten i Hvalfangerkirken på 1. juledag – nøyaktig på hundreårsdagen for innvielsen.

Omfattende jubileumsmarkering

Storbritannia etablerte tidlig det britiske oversjøiske territoriet Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene. Øyene blir administrert av en britisk kommissær som har tilhold på Falklandsøyene – også et britisk oversjøiske territorium. Argentina gjør krav på Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene og resten av de britiske territoriene i Sør-Atlanteren, inklusiv Falklandsøyene. Denne komplekse situasjonen bidrar til en del uroligheter – Falklandskrigen i 1982 er et eksempel på dette. Samtidig er nok dette en grunn til at det utgis en rekke frimerker og minnemynter for å markere og minnes hvordan Storbritannia mener ting henger sammen, ref. illustrasjonene.

Kilder

  • Bok utgitt av Svein Einar Hansen etter at kirken ble vigslet på ny i 1999: Hvalfangerkirken – fangst, tro og dristighet på Syd-Georgia. Sandefjord 1999.
  • KRISTEN LØKEN – SANDFJORDMUSEENES ÅRBOK 2000 - 2001
  • www.hvalfangstmuseet.no