Kjøremsgrende

Kjøremsgrende er det sørlegaste grendelaget i Lesja. Namnegarden Kjørem gjekk nok frå og med Rolstad til og med Sønstebø, men etter skulekretsinndelinga kom i siste del av 1800-talet har òg Bottemsgardane vore rekna til Kjøremsgrende.

Ein del av Kjøremsgrende i 1963.
Foto: Widerøe's Flyveselskap

Litteratur