Kjeldearkiv:Bankens goodwill

Bankens goodwill

I Akers-Posten fra 4.2.1927 kan vi lese at Akers Sparebank i 1926 hadde et overskudd på kr. 510 998,21 og det fantastiske var at banken besluttet å dele ut kr. 25 000 i gaver til nærmiljøet. Det var til feriekoloni, sanitetsforeninger, barnehjem, diakoniforening, foreningen til fremme av fiskeriet i Oslofjorden indenfor Drøbak og til utdeling av frugttrær til arbeider- og smaabrukerhjem i Aker og en del andre.

Ikke populært

I Aftenposten fra 16.2.2001 kan vi lese at Gjensidige Nor Sparebank bokfører for år 2000 et overskudd på kr. 3.703.000.000. For å få til et så fenomenalt resultat måtte banken nedlegge filialen på Holtet. Det var svært lite populært for oss pensjonister fordi en del av oss har litt vanskelig for å mestre automater og databetaling. Vi må ha full forståelse for at bankene må rasjonalisere og gjøre bruk av moderne teknologi, men en kunne jo forsøkt å gjøre det litt enklere for oss ved for eksempel at en fikk beholde minibanken og fikk gjøre en del banktjenester i eldresentrene.

Hjerte for lokalmiljøet

Hvis banken i år skulle dele overskuddet med nærmiljøet etter samme prosent som i 1927 ville det bli utdelt gaver for kr. 181.164.000. I gamle dager var nok banken betraktet mer som en del av nærmiljøet og ikke en stor upersonlig finansinstitusjon. For alt det jeg vet kan det jo hende at Gjensidige Nor Sparebank har tenkt å dele ut masse penger for det er jo mange gode formål som skriker etter pengehjelp. At bankene sponser toppidrett er vel mer reklame enn gaveutdeling av utbytte.


Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.1: Aktuell historie. 2008. 161 s Utg. Nordstrands blad. ISBN 978-82-303-1118-9. S. 108: Bankens goodwill.  Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 013 den 20.04.2001. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.