Kjeldearkiv:Forpaktningskontrakt Tomtstua under Hafsal (Vang gnr. 76)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nr. 8     

Forpaktningskontrakt Tomtstua under Hafsal

Undertegnede B. Hellerud for Hafsahl gaard og

Kristian Knudsen har dags dato indgaaet

følgende overenskomst om Forpaktning af

et Brug under Tomten vestre kaldet Tomtstuen

paa følgende Betingelser at regne fra

14de April 1910 og gjelder indtil 5 – fem aar.

1.     Afgiften svares i arbeide ialt 60 -sexti

Dagsværk der fordeles med:

20 dage i Vaaronn 20 dage Slaatonnen og

20 dage i Skur og Poteton. I denne

Afgift er indbefattet fri Vaaronnhest

til den på Pladsen værende Plovon.

2.     Efter 2 – to aars forløb kan hvis Eier

og Forpagter derom blir enige, Afgift

svares i penge med Kr. 125,- etthundrede

og totifem kroner pr aar at betale

i 3 – tre terminer med 1 trediedel hver

gang 1ste Juli, 1ste Oktober

og siste 1ste Januar. Her er ikke

indbefattet Vaaronhest.

3.     Gjærdet om Pladsen har Forpagteren

at holde i forsvarlig stand.

4.     Forpagteren maa ikke indtage nogen

Inderst uden ejernes samtykke og den

paa Pladsen avlede Furage maa dersteds

opfodres og den faldne Gjødsel sammesteds benyttes.

5.     Skulle Forpakteren ønske at fraflytte

Pladsen har han inden 29de September aaret

forud at opsige samme og det samme

gjelder ogsaa Hafsahl ejere om de maatte

ønske Pladsen igjen eller bortsætte

den til andre og i saa tilfælde

næstpaafølgende April have fri Disposition over samme.

Disse vilkaar vedtager jeg Kristian Knudsen

til opfyldelse i enhver henseende.

Hafsahl den 28de Desember 1909

Ejere For Hafsahl gaards ejere B. Kr. Hellerud           Forpagter Kristian Knudsen

Til Viterligheds Lina Ingvoldstad

Erkjender herved at være blit enige

om at jeg fraflytter Tomtstuen inden

14. April 1912 saaledes at Hafsahl ejere

har fri Disposition over samme fra ovennævnte Dato.

Tomtstuen den 28de September 1912

     Kristian Knudsen ved Janna Knudsen