Kjeldearkiv:Lesjabrev AJ 1901-11-20

Denne artikkelen er en kilde og er derfor stengt for redigering. Eventuelle bemerkninger eller rettelser kan etterlates her.

Brev fra Anne Jøraandstad. 20 november 1901

Kjære sønner i vesten.

Jeg har lenge tengt at skrive til eder, men har ikke udført det, nu vil jeg skrive nogle ord. Dere skulle haft hvert sit brev, men det blir bare et nu. J. og O. vil skrive og sende portret til eder, dem holder paa at sy kleder, dem holder paa hos Johan Stavem. Dem har meget arbeid men penger er ikke godt at faa. Johannes var med Marit til hun reiste ved markedet paa Romsdalsnes, da gikk det mange penger. Johannes kjøbte 6 alen lerret for 18 øre alen, vi holder paa at gjøre sjorter av dem. Vi skal faa noget alle sammen deraf. Her har været svert varmt i sommer og tørt, saa det blev ikke meget på agnene med halm, men godt korn. Jeg vandet meget vordt eng, saa vi fik meget for og vi fik tre las med lo ogsaa. Vi har den paa Holset hos Hans. Vi har endnu ikke trusket for fader er ikke […] i den strenge kulden vi nu har haft. Nu er det sne-ver i dag. Fader har arbeidet meget til Ole Sven og ikke faadt betaling, for det er noksaa trabelt for dem ogsaa. Vi skulde paa Hoset at kjøre ve og mose, men det ser ikke laavende nu med at faa jem mose, for det sner fremdeles. Vi har bare en ko og en kalv, en oxe, han er baade stor og pen. Han bliver 1 aar ved kyndelsmess vi er nu melkeløs. Vor ko skal kalve en maaned efter Jul. Vi motte selge vaar haustbæru i vor for at betale noget og kjøbe mel til at leve af. Vi har nu meget foder og vi rispa 60 løvkorje og meget raakaa lauv og meget mose, saa vi slipper nok at kjøbe foder i aar og det er noget nydt for os i Jøraandstad.

Vi har modtaget to brev fra dig Lars og et fra Hans, siden vi skrev, det er noget for meget med at drøye her med at skrive og jeg tenker sa meget paa eder som ere reiste fra jem og fedreland og ikke kan faa saa godt som brev fra jemmet. Gjører ikke saa mine kjære sønner, men skriver til os, det gleder os meget at høre fra eder. Baade Jakob og jeg bliver baade gamle og svage. Jeg var paa Stavem og stekte paa med Brit, og der tolte jeg ikke den varme ovn og døren mest aaben, jeg blev syg og laa i nesten 3 dage. I sommer var det den strengeste sommer vi har hafdt, den strenge hede og aldt gikk i rasende fardt, fader slo og jeg stelte med foret og bar det ind for det meste om natten for den strenge […] om dagen. Hvorledes er det med Marit og lille Anne Hansen. Vi fikk hilsen fra dem ligeledes fra Hans med Knudt Stuen. Vi har en liden ting til lille Anne, et lidet underskjørt med hekling paa naar nogen reiser did skal vi sende det. Hils Marit saaa meget fra mig, jeg synes jeg ser hende. Da vi skiltes ved Holset den bededag den siste dag hun var her, jeg tengte ikke det var siste gang jeg saa hende da. Ja, maa Gud forbarme sig baade over eder og os alle, at vi motte samles der hvor ingen […].

Lars, Hans og Marit, dere hilses fra alle i jemmet, fra Sven, fra Stavem, fra Stenbakken, fra Kornkven, fra Stuen, fra Amundstad saa vidt vi ved ere alle friske og aldt er paa det gamle her. Erland Holset døde i sommer og auksjon var paa hans dødsbo i høst. Vi har hørdt at det blev godt aar hos dere i aar, det gleder os meget at høre. Vi hørte at det blev noget regn og blaasdt i trusketiden, hvorledes gikk det med eders hvede. Motte det gaa godt. Det ønskes at det maa gaa eder vel i baade det aandelige og det legemlig. Lever nu vel og ver hjertelig hilset fra eders moder Anne Jøraandstad.