Kjeldearkiv:Skjøte på Korshorgen 1747

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 14. mar. 2022 kl. 09:36 av Kallrustad (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilde: Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri/Pantebok I-2c, 1749-1752, fol. 296b

Avskrift v/Eiker gotisk gruppe - 6. oktober 2021


Innhold:
Tinglysing foretatt på Eger Almindelige Vaarting 19. mars 1750 av et skjøte på en gårdpart på 1 skippund i gården KorshorgenEiker (i dag gnr.233 i Drammen kommune). Denne gårdparten ble kjøpt av Poul Knudssøn Winther på auksjon etter avdøde Niels Madssøn 7. desember 1747. Kjøpesummen var 491 riksdaler. Det går også fram at Niels Madssøn hadde ervervet denne gårdparten fra Anders Simenssøn Holst 10. mai 1719. Tinglysningen ble foretatt av sorenskriver Gert Falch og underskrevet av lagrettemennene Hans Christensen Temte og Mads Willumssøn.


_________________________________________________________________________Pag.296b

No.3 C6tus 1747. 1 1/2 Rdr. Gert Falch Kongelig Mayestets Soren-Skriver over Eger Modum
og Sigdahl som og haver Auctionernes Forvaltning udi Soren-Skriverens
District. Giør Vitterlig at anno 1747 den 7de Decemb. blev udi afgangne Niels Madssøns ef-
terladt huus ved Hougsund udi Eger Præstegiæld til offentlig Auction efter foregaaende
vedbørlig Bekiendtgiørelse ved paa adskillige Stæder udslagne Placatter, opbuden en Gaard
Korshorgen kaldet tilhørende Stervboed efter bemelte afgne Niels Madssøn og beliggene
udi Sanden Fiærding i bemelte Eger Præstegiæld, hvilken Gaard, som er een halv Gaard
og skylder med Bygsel og herlighed 1 Skippund Tunge, blev efter lang opraab Bud og over-
bud solt og paa Auctions Maade tilslagen Mr Poul Knudssøn Winther som meerberørte
afdøde Mands Sviger Søn for 491 rd efterdi ingen med høyere Bud lod sig for-
lyde. Og efterdi hand allerede for Kiøbe Summæn De bemelte Fiire Hundrede Halv-
Femsindstiuge og Een Rigsdaller haver aflagt vedbørlig Rigtighed saa bliver han-
nem herved af mig som Auctionen Forvalted haver, Skiødet og bebrevet i Tilhold
af den allernaadigste Auctions Forordning af 19de Decemb. 1693 Dens 17de Articel
samme Gaard Korshorgen, som med Dens vedhørige Huuse Bygnintger samt Eyen-
domme og Herligheder inden og uden Giærde, det være sig Ager og Eng, Skoug og ud-
marck, saa og at under Gaarden henhørende Laxe Fischerie og saaledes indted und-
tagen hvad Navn det end maatte have, bør og skal til fuldkommen og Sand Eyendom
Følge og tilhøre ermelte Poul Winther hans Huusture og Deres Arvinger med lige Rett
og Frihed som atterberørte hans afgne Sviger Fader Samme Gaard Eiede til hvil-
ken ende ham og herhos Extraderes det i Sterv boed befundne gamle adkomst Brev
udgived af nu afgne Anders Simenssøn Holst hvorved Sal. Niels Madssøn fik denne
Gaarde Part til Eyendom, hvilked Brev Dattered 10de May 1719 og Tinglyst den
3de Novemb. samme Aar. Til Dette Auctions Skiøde vedbørlige bekræftelse vorder
samme af mig underskreved og mit Signete hostrøkt, saa underskriver og for-
seigler ogsaa De 2de Lov Rettesmænd Hans Christenssøn Temte og Mads Willumssøn begge ved
forbemelte Hougsund Boende, Der som Vidner vare ved Auctionen overværende.

Gaarden Mæhlum den 31te Decemb. 1747.-

G. Falch (L.S.)

Som overværende Vidner ved Auctionen underskriver og Forseigler

Hans Christensen Temte (L.S.) Mads Willumssøn (L.S.)


Originaldokument


Digitalarkivet:SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002c: Pantebok nr. I 2c, 1749-1752, s. 297