Kjeldearkiv:Sprit og smugling. Sognepresten underretter bispen

Sprit og smugling. Sognepresten underretter bispen

Nordstrands Avis for 29. mai 1931 gjengir fra Sogneprest Bulls innberetning til biskopen under hele tre overskrifter:

De religiøse og moralske forhold i Nordstrand

Bare 12 arrestasjoner for beruselse i 1930

Av sogneprestens innberetning til biskopen

Nordstrandbefolkningen eksploderer

Siden siste bispevisitas den 3.mai 1924 er folkemengden i Nordstrand sogn steget med 5600 innbyggere, idet folketellingen for 1. desember i fjor viste at der nu bor 18550 i sognet hvorav 680 tilhører ordnede disentersamfund og 270 ikke står i noget samfund. Uttredelsen av statskirken har i disse 7 år været gjennomsnittlig 14 pr. år.

Kirken øker aktiviteten

Siden Bekkelagskirkens innvielse i 1923 har menigheten på søn-og helligdager været betjent av 3 prester, idet sognestyret har bevilget kr. 2000.00 pr. år til øket betjening, så at der har været gudstjeneste hver søn- og helligdag i Nordstrand kirke og Bekkelagskirken, samt 3 ganger hver måned i Ormøy kirke

Kollekt

Ved offer og kollekt i de siste 6 år er kommet inn i kirkene gjennemsnittlig pr. år kr. 5480. Diakoniforeningens driftsbudgett er på ca. kr. 8000.

Moralen

Hvad de moralske forhold angår, uttaler politiet: Man har inntrykk av at de moralske forhold i distriktet er bra. Arrestasjoner for beruselse er i avtagende; siste år var det kun 12.

Hvis vi sammenligner med dagens situasjon, kan vi vel slå fast at økningen av befolkningen fortsatt er stor, kanskje for stor, smugling er stort sett flyttet til andre områder, arrestasjoner på grunn av fyll er foruroligende.Kilder

  • Pedersen, Gunnar: B.6: Aktuell historie VI : Nordstrand og Østensjø - før og nå. 2013. 204 s. Utg. Dreyer. ISBN 978-82-8265-076-2. S. 154: Sprit og smugling. Sognepresten underretter bispen.  Artikkelen er basert på «Aktuell historie», Gunnar Pedersens spalte i Nordstrands Blad, som senere har resultert i seks bøker. Den ble opprinnelig publisert som NB 589 den 15.11.2012. Litteraturlista er den Pedersen oppga i sin utgave av artikkelen.

Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.