Knut Nystedt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Knut Nystedt fotografert i 1950 i sitt daværende hjem i Kongsveien i Oslo.
Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum.

Knut Nystedt (født 3. september 1915 i Kristiania, død 8. desember 2014 i Oslo) var komponist, dirigent og organist. Han var en av landets mest betydelige korkomponister på 1900-tallet, dessuten blant annet organist ved Torshov menighet i Oslo 1946-1982 og kunstnerisk leder for Det Norske Solistkor 1950-1990.

Familie

Knut Nystedt var sønn av faktor Robert Emil Madsen (1885-1963) og Alma Concordia Nystedt (1884-1963), og ble gift i 1942 med Birgit (“Dua”) Louise Mathea Larssen (1916-2012). Navneskifte fra Madsen til Nystedt ble foretatt i 1937.

Liv og virke

Knut Nystedt, den gang Madsen, vokste opp i et musikalsk hjem, og begynte å spille klaver 9 år gammel. Han var elev av Ruth Gaarder 1924-1927, og 1928-1930 spilte han med Arild Sandvold. Sandvold forble Nystedts lærer da han i 1931 skiftet til orgel som hovedinstrument.

Nystedt avla organisteksamen ved konservatoriet i Oslo i 1936 og debuterte i Vår Frelsers kirke i 1938. 1937-1939 studerte han på nytt klaver, da med Reimar Riefling.

Knut Nystedt hadde Per Steenberg som lærer i komposisjon og kontrapunkt 1935-1937 og Bjarne Brustad i instrumentasjon 1939-1940. Han tok kapellmestereksamen med innstilling i 1943 etter studier med Øivin Fjeldstad. Hans debut som dirigent fant sted med Filharmonisk Selskaps Orkester i 1945.

Knut Nysted hadde en lang organistkarriere, som startet i 1932 i misjonskirken Betlehem i Møllergata i Oslo. 1938-1946 var han organist i Lilleborg menighet, deretter var han ved Torshov kirke i hele 36 år, mellom 1946-1982. Der var han ansvarlig for en rekke kirkekonserter. Han var dessuten orgelsolist ved flere hundre konserter i Skandinavia og USA.

Nystedts dirigentkarriere begynte i 1938 med Fagforeningens mannskor på Lillestrøm. I 1939 overtok han også Lillestrøm Damekor og han dirigerte begge kor fram til 1953. 1941-1946 ledet han dessuten Breidablikkoret, og 1942-1943 og 1947-1955 var han dirigent for Arioso, senere kjent som Oslo Symfoniorkester. Mellom 1948 og 1958 dirigerte han Hanches kor, 1957-1959 Landskoret og 1964-1985 Schola Cantorum ved Universitetet i Oslo. Mest kjent som dirigent ble han likevel som leder for Det norske Solistkor. Han grunnla koret i 1950 og ledet det til 1990. Nystedt var også gjestedirigent for en rekke orkester i inn- og utland.

Som komponist var Nystedt allsidig, blant annet sto han bak fem strykekvartetter (1938, 1948, 1956, 1966 og 1988). Han deltok også i fornyelsen av kirkemusikken i Norge fra andre halvdel av 1950-tallet, blant annet med en samling med evangeliemotetter. Hans korverker ble også kjent i utlandet, blant annet Cry Out and Shout (1955).

Knut Nystedt hadde en rekke verv, blant annet var han 1955-1965 formann i Oslo organistforening, og han satt i styret for Ny musikk 1959-1963. Nysted var mottaker av en rekke priser og var innehaver av St. Olavs Orden (ridder i 1966, forfremmet til kommandør i 1985).

Enkelte bosteder

I adresseboka for Oslo for 1947 er Knut Nystedt oppført på adressen Kongsveien 64. I adresseboka samme sted for 1955 er han oppført på adressen Vestbrynet 25 på Bekkelagshøgda. Her bodde han livet ut.

Ettermæle

Knut Nystedt er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog over Knut Nystedt i Aftenposten 15. desember 2014 ble han beskrevet slik av Hans Ole Rian og Anders Hovind fra Musikernes fellesorganisasjon (utdrag):

Hans bidrag til kirkemusikken kan knapt overvurderes. Han var den komplette kirkemusiker - fremragende som både kordirigent, komponist og organist. Komponisten og kordirigenten Nystedt vil bli husket både for å ha brakt korkunsten til nye høyder og som skaper av enestående musikk med et sterkt emosjonelt uttrykk. Korverkene står i en særstilling. Komponisten og kordirigenten Knut Nystedt går opp i en høyere enhet. Dette har gitt hans komposisjoner en utbredelse langt utover landets grenser.

Knut Nystedt er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo. Tittelen Komponist er benyttet på gravminnet.

Kilder