Kulturminneløypa

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Utvikling av kulturminneløyper var et av hovedprosjektene i Kulturminneåret 2009. Alle løypene ble lagt ut på det nå nedlagte nettstedet kulturminneloypa.no av lokale folk rundt omkring i landet. Senere har Norges kulturvernforbund i samråd med departementet bestemt at løypene skal legges videre over i lokalhistoriewiki og videreutvikles sammen med all annen historisk informasjon som ligger i wiki-en. Dette vil gi et mye bredere grunnlag for å utvikle løypene videre.


Valknute Kaar 2009.gif Hele eller deler av Kulturminneløypa er basert på en artikkel fra prosjektet Kulturminneløypa og er lagt ut på lokalhistoriewiki.no under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Når artikkelen har fjernet seg tilstrekkelig fra originalen, kan dette merket fjernes.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.