Lårdal Sparebank

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Lårdal Sparebank blei stifta i gamle Lårdal kommune i 1898 og hadde frå byrjinga kontor i bygda Lårdal. Banken blei slege saman med Mo Sparebank i 1961.

Historikk

Planen om å skipe ein sparebank i Lårdal vart vedteke av heradstyret i 1896 og godkjent av departementet i 1898. O. L. Omdal, H. O. Landsverk og Gjermund O. Tveito fekk i oppgåve å setje banken i gang. Banken fekk kontor i Spinneribygningen til Lårdal Ullvarefabrikk, og Knut Saubakk vart tilsett som kasserar. Mikkel Mandt tok over som kasserar i 1904. Det vart vanskelege tider utover 1900-talet, tap på lån byrja å kome i 1924 og frå 1926 vart det fleire tvangssal av verksemder og gardar. Det var nære på at banken gjekk konkurs på 1930-talet, men frå 1937 og framover blei det betre. I 1925 flytte banken frå Spinneribygningen til eit rom hos Halfdan Strømstad. Leigeavtala vart oppsagt i 1949 og banken flytte til Suistog Tveito. I 1953 gjorde banken avtale om å leige rom i det nye kommunehuset. Året etter starta dei ei ordning med kontordagar i Høydalsmo og på Dalen. I 1956 opna filial på Dalen i eit rom på Nordbø. Banken fekk avtale med administrasjonen for Tokkeanlegga frå 1957 og det skaffa gode inntekter i mange år. Banken flytte til nytt kontor i Soknehuset på Dalen i 1957. I 1961 vart Lårdal Sparebank slått saman med Mo Sparebank.

Arkivet

Arkivet etter Lårdal Sparebank er ordna på Vest-Telemark Museum. Oversikta over arkivet finn ein på arkivportalen.

Kjelder

  • Tveit, Tore (red.), Tokke-Vinje Sparebank 90 år, 1897 - 1987, Skien, 1987