Forskjell mellom versjoner av «Lærarkurset i Sogndal 1882»

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
(Kjelder: elevprot)
m (Deltakarar)
Linje 180: Linje 180:
 
| 18. || Fru Skaar || Vikør
 
| 18. || Fru Skaar || Vikør
 
|-
 
|-
| 19. || Frk. marie Farre[?] || Ålborg, Danm.
+
| 19. || Frk. Marie Farre[?] || Ålborg, Danm.
 
|-
 
|-
 
| 20. || Margrete Urdahl || Lyster
 
| 20. || Margrete Urdahl || Lyster

Revisjonen fra 8. feb. 2013 kl. 22:47

Eit lærarkurs i Sogndal 3.-29. august 1882 var truleg det fyrste kurset i landet der allmugeskulelærarar fekk opplæring i landsmål. Det var Sogndal folkehøgskule ved styraren Henrik Mohn Dahl som skipa til kurset.

Desse hadde føredrag på kurset (tal føredrag i parentes):

Elles var det øvingar i landsmål ved lærar Olav Sande, øvingar i song ved lærar Vilhelm Flugeim og øvingar i deklamasjon ved H. M. Dahl.

Kurset var truleg svært viktig for å spreie dugleik i landsmål og kunnskap om målreisinga utover i bygdene i Sogn.

I 1885 heldt folkehøgskulen eit nytt lærarkurs med landsmålsopplæring. Det vart same året òg halde lærarkurs i Trøndelag og på Austlandet. Dei tre kursa fekk då statstilskot, men søknadene førte til eit svært langt og oppheta ordskifte i Stortinget (sjå jamstellingsvedtaket).

Deltakarar

Kurset hadde 35 faste mannlege deltakarar og 7 kvinner. 10 menn og 23 kvinner var med stuttare tid, så i snitt var det 60 deltakarar til stades. Deltakaravgifta var 5 kr. Den følgande lista er ei nøyaktig avskrift av elevprotokollen.

Nr Namn/overskrift Stad
Mænd
a. faste medlemmer
1. Johannes Engesæter Sogndal
2. Lærer Ole J. Brathole Lyster
3. Lærer Tomas Kilen Årdal
4. Lærer Eirik Mundal Balestrand
5. Lærer Jens Mundal Sogndal
6. Lærer Simon Ladstein Finni v. Stavanger
7. Lærer Knut Byrkjeland Finni v. Stavanger
8. Kirkesanger Øvrebø Balestrand
9. Kirkesanger Bøtun Leikanger
10. Kirkesanger Bremer Lærdal
11. Kirkesanger Flesje Leikanger
12. Lærer Henrik Børnæs Masfjorden
13. Lærer Gullak Fosse Vossestranden
14. Lærer Laberg Lærdal
15. Kirkes. Sjur Næsse Sogndal
16. Lærer Bjordal Aurland
17. Kirkes. Elias Ås Klep (Jæderen)
18. Kirkes. Arnfinn Refsdal Vik
19. Kirkes. Syltevik Lærdal
20. Kirkes. Erling Gurvin Sogndal
21. Lærer Vammerok Ladvik
22. Kirkes. O. Dahle Balestrand
23. Seminarist M. Slinde Sogndal
24. Lærer Olav Sande Leikanger
25. Lærer Vilhelm Flugum Sogndal
26. Lærer Ola Bjørkum Lærdal
27. Gårdbr. Jan Hovland Årdal
28. Kirkesanger Sunde Stryn
29. Kirkesanger Tjøn Leikanger
30. Lærer Åmund Slinde Leikanger
31. Lærer Erling Raunehaug Sogndal
32. Lærer P. Urdahl Lyster
33. Lærer H. Husum Lærdal
34. Lærer A. Holen Sogndal
35. Lærer Ola Foss Sogndal
b. tilhørere på kortere tid
1. O. Mæland Amerika
2. Lærer M. Åberge Sogndal
3. Redaktør M. Skaar Vikør
4. Lærer Johnsen Balestrand
5. Kristen Eide Sogndal
6. Nils Bjørgum Voss
7. Lærer Voldal Sogndal
8. Lærer Lasse Trædal Ladvik
9. Høiskoleforst. Helleland Ullensvang
10. Lærer H. Hellen Balestrand
Kvinder
a. faste medlemmer
1. Mette Dahl Sogndal
2. Helene Smith Sogndal
3. Britta Bjørge Voss
4. Johanna Flesje Balestrand
5. Sofie Hambro Bergen
6. Anna Sund Askim
7. Augusta Engh Sogndal
b. tilhørere i kortere tid
1. Frk. Rosendahl Bergen
2. Frk. Vedelbo[?] Bergen
3. Frk. Helene Moen Bergen
4. Frk. Gina Hambro Bergen
5. Kristine Fulgum Sogndal
6. Frk. Normann Stavanger
7. Fru Meyer Egersund
8. Fru Rønneberg Sogndal
9. Hanna Meyer Sogndal
10. Frk. Hauge Bergen
11. Frk. Hauge Bergen
12. Frk. Lange Bergen
13. Frk. Krog Bergen
14. Fru Meyer Vik
15. Fru Meyer Sogndal
16. Fru Engh Sogndal
17. Frk. Dekker Bergen
18. Fru Skaar Vikør
19. Frk. Marie Farre[?] Ålborg, Danm.
20. Margrete Urdahl Lyster
21. Marie Schieldrup Sogndal
22. Frk. Hermansen[?] Sogndal
23. Frk. Lem Sogndal

Kjelder

  • Sogndal folkehøgskules arkiv, elevprotokoll 1881-1901
  • Bondevik, Kjell (red.). (1971). Sogndal folkehøgskule i 100 år - 1871-1971. Sogndal, s. 56.
  • Innbyding til kurset, Sogns Tidende 28.4.1882.